Search Posts

Bådmaling-giftig

Giftig bådmaling skal forbydes fra år 2003. Miljøstyrelsen fremlagde en handlingsplan i maj 1998, hvorefter de giftige biocider skal fjernes gradvis over 5 år. Alger og begroning skal fjernes med alternative malinger eller mekanisk. Lystsejlerne har ikke godvilligt fundet sig i denne miljøforbedring. "Sejlsporten kvæles", "algevækst nedsætter sikkerheden" og "der findes ingen alternativer" var nogle af kritikpunkterne. Et kompromis blev indgået på et møde 30/10-98 mellem myndighederne og Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund. Der indføres hurtigt stof for Diuron og Irgarol, de to mest skadelige biocider. Målinger i havne omkring Århus har vist, at disse stoffer afgives i så store koncentrationer, at det skader dyr og planter. Desuden fastsættes grænser for kobberfrigivelsen fra bundmaling. Giftig bådmaling forbydes for både i ferskvand. Fra år 2003 sættes krav om biocidernes maximale nedbrydningshastighed og ophobning i miljøet. MiljøDanmark nr. 6 dec. 1998 s.13 (art. af Søren Jensen, redaktør). Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 K, 32660100, fax 32660479, www.mst.dk. (abon: 68 kr/6nr/år 32660100). Bådmagasinet okt.1998. Dansk Sejlunion, formand Peer Bent Nielsen og Danmarks Idrætsforbund, næstformand Gert Nielsen. Miljøstyrelsen, underdirektør Leo Larsen.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply