Search Posts

astronomi-kosmisk-stråling-fra-galakser

astronomi

Long-term galactic cosmic ray exposure leads to dementia-like cognitive impairments ::: What happens to an astronaut's brain during a mission to Mars? Nothing good. It's besieged by destructive particles that can forever impair cognition, according to a radiation oncology study. Exposure to highly energetic charged particles — much like those found in the galactic cosmic rays that bombard astronauts during extended spaceflights — cause significant damage to the central nervous system, resulting in cognitive impairments.

  • Hvad sker der med en astronauts hjerne under en mission til Mars? Ikke noget godt viser studier, hvor gnavere udsattes for ioniseret oxygen og titanium. Astronautens hjernen vil blive udsat for skadelige partikler, der på vedvarende måde vil forringe astronautens kognition. Ved at blive udsat for stærkt energirige ladede partikler – ligesom de, der findes i kosmiske stråler fra galakserne (rester efter supernova-eksplosioner) – vil astronauter på lange rumrejser få betydelig skade på centralnervesystemet, hvilket vil resultere i kognitive svækkelser. En rejse til Mars vil være længe nok til at skader vil opstå. Ophold på den internationale rumstation er mindre skadelig, fordi Jordens magnetosfære stadig virker beskyttende. Man vil kun delvis kunne beskytte mod strålingen ved hjælp af et skjold, men måske vil medicinsk forebyggelse mod dannelse af frie radikaler som følge af strålingen kunne begrænse skaden. (bionyt.dk/163/kilde-7 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply