Search Posts

antioxidanter

BioNyt nr.153: Antioxidanter - frugt&grønt - resveratrol i røde druer - hormesis BioNyt nr.153: Antioxidanter – frugt&grønt – resveratrol i røde druer – hormesis

Køb dette blad

ANTIOXIDANTER

Her er nogle er de spørgsmål, som besvares:

FÅ ADGANG TIL DE UDDYBENDE SVAR VED AT KØBE BLADET

ELLER TEGNE ABONNEMENT PÅ BLADET.
SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANTIOXIDANTER
Supplement til BioNyt Videnskabens Verden nr. 153

Omfang: 32 siders trykt tekst i nr. 153 plus webside med 33.000 ord (lig med 231.000 tegn incl. mellemrum)

Hvad går kampagnen "6 om dagen" ud på?
600 g frugt&grønt dagligt **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan blev kampagnen "6 om dagen" modtaget af befolkningen i Danmark?
Godt: 35% stigning på 4 år. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er begrundelsen for kampagnen "6 om dagen"?
Nedsat kræftrisiko (ikke bevist) **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er sammenhængen mellem indtagelse af frugt & grønt og risikoen for fedme?
Dårlige spisevaner kan medføre fedme **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan måler man om frugt & grønt virker mod sygdom?
Bedst ved fremadrettede befolkningsundersøgelser **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er prospektive undersøgelser?
Opfølgningsundersøgelser, som altså er fremadrettede , f.eks. 8-10 år **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan påvirker frugt & grønt vores celler?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Er antioxidant-tilskud i form af C-vitamin og E-vitamin gavnligt?
Ikke nødvendigvis **(Læs mere; for abon.)**


Har celler et antioxidationssystem?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Hvorfor har celler brug for et antioxidationssystem?
Cellen udsættes hele tiden for reaktive iltforbindelser ("ROS") og frie radikaler. **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken fordel har celler i at bruge ilt?
Langt mere effektiv energiudnyttelse end hvis ilt ikke bruges. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er bivirkningen ved at celler bruger ilt?
Dannelse af reaktive iltforbindelser **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er "reaktive iltforbindelser" (ROS)?
F.eks. superoxid-anion" "hydroxyl-radikal" og "hydrogen-peroxid **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke reaktioner i cellen kan de "reaktive iltforbindelser" (ROS) medføre?
F.eks. skade på membraner og gener **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke sygdomme kan de "reaktive iltforbindelser" (ROS) medføre?
F.eks. kræft **(Læs mere; for abon.)**


Hvor i cellen dannes de "reaktive iltforbindelser" (ROS)?
Bl.a. i mitokondrierne **(Læs mere; for abon.)**


Har de "reaktive iltforbindelser" (ROS) positive virkninger for cellen?
Bl.a. i ædecelle-forsvaret. **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke forsvarsmetoder har cellen mod de "reaktive iltforbindelser" (ROS)?
Antioxidantenzymer og afgiftningsenzymer. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er de vigtigste naturlige antioxidanter i kroppen?
Bl.a. superoxiddismutase og katalase **(Læs mere; for abon.)**


Hvor i cellen findes cellens antioxidant-forsvar?
I forskellige dele af cellen. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er cellens redox-niveau?
Balancen mellem oxiderende og reducerende reaktioner.**(Læs mere; for abon.)**


Hvordan regulerer cellen sit redox-niveau?
Især med svovlholdige grupper **(Læs mere; for abon.)**


Hvad kan slå cellens redox-miljø ud af kurs?
Hvis cellen ikke har evne til at opretholde en balance.**(Læs mere; for abon.)**


Hvordan kan cellen øge sit antioxidant-forsvar?
Ved at aktivere visse forsvarsgener **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan øger cellen aflæsningen af gener til sit antioxidant-forsvar?
Med transskriptionsfaktorer, især Nrf2 **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er Nrf2?
Et protein, der kan aktivere forsvarsgener – gener til cellens antioxidant-forsvar **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan kan Nrf2 medføre at cellens antioxidantforsvarsgener aktiveres?
Via transport til cellekernen **(Læs mere; for abon.)**


Kan man ud fra styrken af Nrf2-niveauet i cellen forudsige cellens afgiftningspotentiale?
Styringsmekanismerne er komplicerede. **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan reguleres cellens redox-potentiale?
Bl.a. via feedback **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke stoffer kan cellen afgifte?
Utallige forskellige stoffer. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er Keap1-redoxsensoren?
Et protein, der ændres af ændret redoxpotentiale **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan er Keap1 opbygget?
Rigt på cysteiner **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker Keap1 når cellen ikke skal aktivere sit antioxidantforsvar?
Det nedbryder Nrf2 ret hurtigt **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan nedbrydes Nrf2 – og hvor længe overlever dette protein normalt i cellen?
Efter 13-21 min.påsættes et dødsmærke **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker ubiquitin-proteinnedbrydningssystemet i cellen?
Gør det muligt at nedbryde proteinet **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan kan Keap1 sanse cellens redox-tilstand?
Bl.a. ved svovl-svovl brodannelse i molekylet **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan dannes frit Nrf2 i cellen?
Ved at Keap1-proteinet forhindres i at nedbryde Nrf2**(Læs mere; for abon.)**


Påvirkes Nrf2 selv af redox-miljøet i cellen?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Ligner cellens styresystemer de menneskeskabte styresystemer?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan styres aflæsningen af gener?
Ved aktivering af genets promoter **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er en promoter?
Et DNA-stykke **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er ARE?
Et stykke af en promoter for et gen, der laver antioxidant-forsvarsenzymer **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er Bach1?
Hæmmer af transskription med Nrf2 **(Læs mere; for abon.)**


Har cellen andre måder at aktivere antioxidantforsvarsenzymernes gener på end ved at bruge Nrf2?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Hvad sker der, når antioxidantforsvarsenzymernes gener aktiveres?
En række enzymreaktioner **(Læs mere; for abon.)**


Findes der antioxidanter, som selv virker som redox-sensorer?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Findes der særlig hurtige redox-sensorer i cellen?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker cellens afgiftningssystem?
Via Fase-I og Fase-II **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker cellens Fase-I afgiftningssystem?
Ved at gøre stoffet reaktivt **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker cellens Fase-II afgiftningssystem?
Ved at gøre stoffet vandopløseligt **(Læs mere; for abon.)**


Kan man risikere, at afgiftninger i cellen stopper på halvvejen?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er monofunktionelle stoffer? (i cellens samspil med skadelige stoffer fra det ydre miljø)
Stoffer der kun aktiverer Fase-I **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er multifunktionelle stoffer? (i cellens samspil med skadelige stoffer fra det ydre miljø)
Stoffer der både aktiverer Fase-I og Fase-II **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke enzymer består Fase-I systemet af?
10 enzymfamilier, bl.a. cytokrom-P450 **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker cytokrom-P450 enzymer?
Påsætter en reaktiv gruppe til molekylet **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan kan der ske hæmning af afgiftningssystemet i cellen?
Ved konkurrence **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er genetisk polymorfisme?
Variation i gener og dermed i enzymerne **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken betydning har nedsat Cyp2D6-aktivitet?
Langsom afgiftningshastighed **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan kan sygdom påvirke kroppens afgiftningssystem?
Langsom afgiftningshastighed **(Læs mere; for abon.)**


Hvor i kroppen foregår afgiftningssystemer?
På cellemembraner og i cellecytoplasma **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er forudsigende farmakologi?
At man ud fra stoffets form kan forudsige noget om dets omsætning i leveren mv. **(Læs mere; for abon.)**


Sker der afgiftning i mavetarmkanalen?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er frie radikaler?
Med ledig plads til en elektron **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er en oxidation?
At der hives en elektron bort fra et molekyle **(Læs mere; for abon.)**


Mangler man viden om cellens eget antioxidative forsvarssystem?
I de senere år har man fået vigtig viden **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er en median-værdi?
Den midterste værdi i en talrække **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke befolkningsgrupper indtager mest frugt & grønt?
Bl.a.højtuddannede, fysisk aktive, ikke-rygende kvinder**(Læs mere; for abon.)**


Hvad er sammenhængen mellem indtagelse af frugt & grønt og kræftrisikoen?
Ikke bevist **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er er "confounding" faktorer? (forstyrrende faktorer)"
F.eks. at rygning i sig selv påvirker hvor meget frugt&grønt man spiser **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er problemerne ved tolkning af epidemiologiske befolkningsundersøgelser?
Bl.a. data-pålidelighed **(Læs mere; for abon.)**


Kan man på objektiv måde måle, hvor meget frugt & grønt folk har spist?
Ja i visse tilfælde **(Læs mere; for abon.)**


Har indtagelse af frugt & grønt indflydelse på kræft i mundhule og svælg?
Ikke bevist **(Læs mere; for abon.)**


Har indtagelse af frugt & grønt indflydelse på spiserør-kræft?
Ikke bevist **(Læs mere; for abon.)**


Har indtagelse af frugt & grønt indflydelse på kræft i mavesækken?
Ikke bevist **(Læs mere; for abon.)**


Har indtagelse af frugt & grønt indflydelse på kræft i tyktarm/endetarm?
Ikke bevist, men fibre i frugt&grønt er godt **(Læs mere; for abon.)**


Har indtagelse af frugt & grønt indflydelse på lungekræft?
Ikke bevist, men rygningens skadelighed overdøver en eventuel virkning fra frugt&grønt **(Læs mere; for abon.)**


Har indtagelse af frugt & grønt indflydelse på brystkræft?
Ikke bevist, men rygningens skadelighed overdøver en eventuel virkning fra frugt&grønt. Isofavon-rige grøntsager såsom sojabønner kan dog nedsætte østrogen-stimuleringen. **(Læs mere; for abon.)**


Har indtagelse af frugt & grønt indflydelse på prostatakræft?
Ikke bevist **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er sammenhængen mellem indtagelse af frugt & grønt og risikoen for hjertesygdomme?
4% mindre risiko pr. dagsportion á 80 g. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er iskæmisk hjertesygdom?
Skader på kranspulsåren **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er fytokemikalier?
Plante-stoffer af betydning for vores helbred **(Læs mere; for abon.)**


Hvor findes lignan?
Bl.a. hørfrø **(Læs mere; for abon.)**


Hvor findes curmin?
Bl.a. gurkemeje **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er rosmarinsyre?
En slags kaffeinsyre **(Læs mere; for abon.)**


Hvor findes ellaginsyre?
Bl.a. i jordbær **(Læs mere; for abon.)**


Er der ændret på anbefalingen om at spise 600 gram frugt & grønt om dagen?
Tørret frugt og nødder anbefales ikke mere medtaget i de 600 gram. **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken virkning har resveratrol?
Påvirker helbredet **(Læs mere; for abon.)**


Hvor findes resveratrol?
Røde vindruer mv. **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken virkning har resveratrol?
Bl.a. på fedme og sukkersyge **(Læs mere; for abon.)**


Bruges resveratrol som kosttilskud?
Det kan købes som kosttilskud **(Læs mere; for abon.)**


Vil man kunne forbedre resveratrol-udnyttelsen?
Teoretisk ja **(Læs mere; for abon.)**


Hvad ved man om resveratrols optagelse, stabilitet og biologiske aktivitet?
Det omsættes hurtigt i kroppen **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan tolereres resveratrol i mennesker – Er der bivirkninger af resveratrol?
Kun få bivirkninger **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker resveratrol?
Kan både fremme og hæmme kræft afhængig af situationen. **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker resveratrol ved lav dosis?
Antagelig med gavnlig virkning **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker resveratrol ved høj dosis?
Som en prooxidant **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er den relevante dosis af resveratrol?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker resveratrol på kemoterapi?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker resveratrol på hjerte-kar-sygdomme?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Kan resveratrol påvirke hjernen? – Kan resveratrol bruges mod hjernesygdomme?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Kan resveratrol påvirke glutamat?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Kan reveratrol bruges mod Alzheimers demens?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Kan resveratrol påvirke glutathion-niveauet?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Samvirker resveratrol med D-vitamin ? – Er der vekselvirkning mellem resveratrol og D-vitamin?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Opfører D-vitamin sig hormetisk?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Påvirker Resveratrol og D-vitamin påvirker de samme sygdomme?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker D-vitamin på glutathion-niveauet?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Kan Resveratrol komme ind i hjernen?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke virkninger kan Resveratrol have i kroppens biokemi?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken virkning har Resveratrol på hjerne-kar-sygdomme?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken virkning har Resveratrol på kræft?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke faktorer påvirkes af både Resveratrol og D-vitamin?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan kan studier med resveratrol sammenlignes?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke kliniske undersøgelser med resveratrol er der udført på mennesker?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Studerer man resveratrol i Danmark?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvad bruger cellen Nrf2 til?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvornår blev Nrf2 fundet?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvor udbredt er Nrf2?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan reguleres Nrf2 i cellen?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan bliver Nrf2 nedbrudt i cellen?
0 **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan påvirker det Nrf2-status, hvis cellen har et reducerende miljø?
Hurtigere nedbrydning af Nrf2 **(Læs mere; for abon.)**


Er det godt at tage antioxidant-piller?
Måske ikke **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker Nrf2 i cellekernen?
Aktiverer ARE-området på forsvarsgeners promotere**(Læs mere; for abon.)**


Virker resveratrol via Nrf2-systemet?
Formentlig ja, bl.a. **(Læs mere; for abon.)**


Kan resveratrol virke uden om Nrf2-systemet?
Formentlig ja, bl.a. **(Læs mere; for abon.)**


Har resveratrol betydning for diabetes?
Måske karbeskyttende **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker broccoli-effekten? Hvordan frigøres Nrf2 fra Keap1? Hvordan virker sulforafan?
Aktiverer Nrf2 **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er Kaffeinsyre-phen-ethylester?
Et fytokemikalie **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er Curcumin?
Et fytokemikalie **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er forskellen på indirekte antioxidanter og direkte antioxidanter?
Direkte antioxidanter virker ikke via Nrf2-systemet **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken virkning har fytokemikalier på cellen?
Opruster cellen til forsvar mod oxidativt stress **(Læs mere; for abon.)**


Kan fytokemikalier tænkes at virke mod kræft?
Ikke bevist **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er C-vitamin godt for?
En vandopløselig antioxidant med flere virkninger **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken vekselvirkning er der mellem resveratrol og C-vitamin?
Ifølge et studie kan resveratrol modvirkes af C-vitamin**(Læs mere; for abon.)**


Hvor kan man læse oversigtsartikler om Nrf2?
Toxicology Applied Pharmacology **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken virkning har Nrf2 på inflammatoriske sygdomme?
Hæmmer inflammation **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken virkning har Nrf2 i kræftceller?
Kan være opreguleret i kræftceller **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke biokemiske reaktionsveje påvirkes af Nrf2?
Flere steder, bl.a. ved væv-reetablering og ved nedbrydning af cellebestanddele **(Læs mere; for abon.)**


Kan Nrf2 bruges som lægemiddel?
Måske, et middel opgivet p.g.a. bivirkninger, et andet er stadig lovende **(Læs mere; for abon.)**


Hvor central er Nrf2-molekylet for cellens reguleringer?
Meget centralt **(Læs mere; for abon.)**


Holdes der konferencer om Nrf2?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er hormesis?
Konstateringen af, at visse stoffer har modsat virkning afhængig af koncentrationen **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er hormetisk virkning
Stoffer kan have en særlig virkning ved forholdsvis lav koncentration **(Læs mere; for abon.)**


Hvem foreslog betegnelsen "hormesis"?
Southam og Ehrlich 1943 **(Læs mere; for abon.)**


Hvad kan det betyde, hvis hormesisk overses?
At virkningen af et stof kan være modsat den forventede ved visse koncentrationer **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke eksempler på hormesis kender man?
Midler mod kræft og infektioner **(Læs mere; for abon.)**


Findes der et selskab for hormesis?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


I hvilke organismer har man påvist hormesis?
Mange forskellige **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er mekanismerne bag hormesis?
Ofte ukendte **(Læs mere; for abon.)**


Har radioaktivitet hormetiske træk?
Ikke bevist **(Læs mere; for abon.)**


Bliver hormesis overset?
Formentlig ofte **(Læs mere; for abon.)**


Er der ligheder mellem forskellige organismers reaktion på stressfaktorer?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan er dosis-respons-kurven for hormetiske stoffer?
U-formet eller lignende **(Læs mere; for abon.)**


Er hormesis en naturlov?
Næppe generelt **(Læs mere; for abon.)**


Har resveratrol en hormetisk virkning?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker taxol?
Fastholder mikrotubuli i centrosomet **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker aspirin?
Forskelligt afhængig af koncentrationen **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken betydning har hormesis på effekten af ændringer?
Begrænser den maximalt mulige biologiske virkning **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker colchicin?
Forhindrer mikrotubuli-samling **(Læs mere; for abon.)**


Bliver lægemidler undersøgt for eventuel hormetisk virkning?
Næppe ofte **(Læs mere; for abon.)**


Er fytokemikalier hormetiske?
Ja **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er apoptose?
Programmeret celleselvmord **(Læs mere; for abon.)**


Hvad kan sætte apoptose-funktionen ud af kraft?
Kræft og virus **(Læs mere; for abon.)**


Hvilken betydning har apoptose for individets tidlige udvikling?
Afgørende betydning **(Læs mere; for abon.)**


Hvad sker der med cellen under en apoptose?
En styret proces, såsom f.eks. cellekernemembran-opløsning. **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan kan man påvise apoptose?
Ved at påvise bestemte ændringer. **(Læs mere; for abon.)**


Hvilke celler fjernes ved apoptose?
Overflødige celler **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan startes apoptose i cellen?
Bl.a. ved mangel på en vækstfaktor **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er autofagi?
Fjernelse af skadede dele inde i cellen. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad betyder ordet "Hormesis/hormetisk"?
At stimulere **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er homøopati"?
En pseudovidenskab, der benytter sig af urimelige påstande om fortyndinger, hvor stoffet er udvasket **(Læs mere; for abon.)**


Kan man styre dannelsen af hjernesignalstof på en levende mus?
Ja – i en bestemt musestamme **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan kan man gøre malariamyg sterile?
Ved at bruge gensplejsede han-malariamyg, der er sterile**(Læs mere; for abon.)**


Kan bakterier danne bioethanol?
Ja, i en Clostridium-bakterie **(Læs mere; for abon.)**


Kan man styre kroppens T-celleforsvar mod kræft?
Ved tilbageføring af gensplejsede T-celler **(Læs mere; for abon.)**


Kan man påvirke impulskontrollen hos mænd?
Næppe, men det kan have noget af gøre med GABA i hjernen **(Læs mere; for abon.)**


Har man en test, der kan skelne mellem aggressiv og ikke-aggressiv prostatakræft?
Teoretisk muligt, efter at et samspil mellem tre gener er blevet påvist **(Læs mere; for abon.)**


Kan brystscreening gøres tredimensionel?
Ja, og et sådant 3D-screeningsapparat er markedsført**(Læs mere; for abon.)**


Kan man bruge en universal-vaccine mod forskellige typer af influenza?
Ja, påvist i et studie af A-influenza **(Læs mere; for abon.)**


Er umættede fedtsyrer altid godt
De kan danne peroxider, men de er bedst mod hjertekarsygdomme, og det er derfor bedst at indtage forholdsvis flere polyumættede fedtsyrer end mættede fedtsyrer i kosten **(Læs mere; for abon.)**


Hvor meget E-vitamin bør man spise
Anbefalet dagsdosis er 10 milligram **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er C-vitamin godt for
Opbygning af kollagen. Skørbug skyldes C-vitaminmangel.**(Læs mere; for abon.)**


Hvor meget C-vitamin bør man spise
Anbefalet dagsdosis er 70 milligram **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er haskning (forharskning)
Bl.a. når stoffer skades ved at reagere med ilt **(Læs mere; for abon.)**


Hvorfor er der forskel på dyrs levealder
Forskellig evne til at modstå forharskning **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er EDTA
Et kunstigt antioxidant **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er de nutritive antioxidanter
C-vitamin, E-vitamin, B6-vitamin, Q10, beta-caroten, zink, selen **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er reperfusionsskade
Forharskning **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er prooxidanter
Fremmer iltningsprocessen. **(Læs mere; for abon.)**


Har vi et forsvar mod hydroxylradikalet
Det er blevet påstået at kroppen mangler et sådant forsvar**(Læs mere; for abon.)**


Hvor hurtigt kan der optræde vitaminmangel
Det afhænger af vitaminet, fra uger til måneder **(Læs mere; for abon.)**


Hvor findes E-vitamin
Flerumættede vegetabilske olier, grøntsager mv. samt lever. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er bioflavonoider godt for
Plantefarvestoffer af vitaminlignende virkning. Modvirker en række sygdomme. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er carotenoider godt for
Farvestoffer (i planter og dyr) af vitaminlignende virkning. Modvirker en række sygdomme under visse forhold. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er Q10 godt for
Energi til hjertet mv. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er dilateret kardiomyopati
Slap og sløv hjertemuskel. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er cystein
En svovlholdig aminosyre, dannet ud fra methionin. Kan omdannes til cystin. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er glutamin
En aminosyre, som deltager i produktionen af glutation**(Læs mere; for abon.)**


Hvad er glutation
En svovlholdig aminosyre, dannet ud fra methionin. Kan omdannes til cystin. **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er methionin
En svovlholdig aminosyre **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er zink godt for
Livsvigtigt spormineral, af betydning for vækst og over hundrede enzymer **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er selen godt for
Livsvigtigt spormineral, der beskytter mod forharskning**(Læs mere; for abon.)**


Hvad er B6-vitamin godt for
Vigtig for omsætningen af proteiner, mv. **(Læs mere; for abon.)**


Er det vigtigt at tage flere vitaminer samtidigt
Visse vitaminer skal tages samtidigt **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er A-vitamin godt for
Styrker slimhinder mv. **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan kan man undgå de frie radikaler
Spis mindre **(Læs mere; for abon.)**


Kan eksem behandles med tilskud
Ja, læs om den finske læges erfaring **(Læs mere; for abon.)**


Kan stivhed behandles med tilskud
Ja, læs om den finske læges erfaring **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan skal en tablet indtages
Med vand og tag en slurk vand før, skyl efter med et stort glas vand **(Læs mere; for abon.)**


Er flerumættet fedt sundt eller usundt
I visse sammenhænge sundt, men danner lettere frie radikaler **(Læs mere; for abon.)**


Hvordan virker vitaminer
Som coenzymer **(Læs mere; for abon.)**


Hvad er antioxidanter
Stoffer med løstsiddende hydrogen-atomer **(Læs mere; for abon.)**


**bionyt@gmail.com**

Leave a Reply