Search Posts

Alzheimers-demens-middel-mod-clioquinol

Et antibiotisk stof, clioquinol, som bindes til kobber og zink, hæmmer udvikling af Alzheimers demens. Stoffet bruges til hudinfektioner, og gives f.eks. som en salve. Stoffet kaldes også iodochlorhydroxyquin eller Vioform. Stoffet kan give nerveskade og blindhed, og der er blevet advaret mod dets brug, især til børn. Det har senere vist sig, at problemet skyldes mangel på vitamin B12 i mennesker, som i forvejen havde lidt at dette. Hvis stoffet kommer i brug igen kan det være nødvendigt at give en tilskud af B12-vitamin. — Clioquinol produceres ikke mere, men blev i 1970'erne bl.a. brugt til at behandle tarminfektioner. Nu har man ved undersøgelser af stoffet i fase-2 forsøg med Alzheimerpatienter vist, at det får denne sygdom til at gå tilbage. Beta-amyloidproteinet bliver også mindre koncentreret i hjernen. Stoffet hæmmer ifølge laboratorieforsøg amyloidproteinets dannelse af hydrogenperoxid, som er et frit radikal og derfor skadeligt. Det er uafklaret om ophobningen af amyloidproteinet skyldes binding til metaller som kobber, zink og jern. New Scientist 3aug2002; Pediatrics Volume 86, Number 5 November, 1990, p 797-798" New Scientist 3aug2002
:

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply