Search Posts

aktivt-kul

Jeg købte i dag aktivt kul “Norit” på et apotek (Godthåbsvejens apotek på Frederiksberg). Pakken (pris 75 kr) indeholder 30 kapsler. Hver kapsel indeholder 200 mg aktivt kul. Anvisningen på pakken er “som supplement til diæt ved akut diarre”. “Dosering 3-4 kapsler (altså op til 0,8 mg) ad gangen, højst 12 kapsler (altså 2,4 gram) dagligt. “Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisninger”.

Men i forbindelse med forgiftninger (f.eks. med Grøn Fluesvamp, Amanita phalloides) skal voksne gives ½ (-1) gram aktivt kul pr. kg kropsvægt, gentaget hver 4.-6. time (til en samlet dosis på 300 gram pr. dag). Gram, ikke milligram! (Dvs. 50 gram aktivt kul til en voksen, der vejer 100 kg, givet hver ca. 4.-5. time i f.eks. 3 dage; eller 25 gram hver 2. time eller 12,5 gram hver time). Typisk vil man f.eks. give aktivt kul i en dosis på 50 gram hver 6. time (4 gange pr. dag) i 3 dage.

ANVISNINGEN PÅ NORIT-PAKKEN ER ALTSÅ STÆRKT MISVISENDE OG DERMED POTENTIELT LIVSFARLIG VED AT RISIKERE AT TILSKYNDE TIL AT UNDERBEHANDLE EN LIVSTRUENDE FORGIFTNING I TILFÆLDE AF, AT MAN VIL ANVENDE AKTIVT KUL MOD EN FORGIFTNING (F.EKS. EN LIVSTRUENDE SVAMPEFORGIFTNING).

MAN VIL VED AT OVERHOLDE ANVISNINGEN “højst 12 kapsler dagligt” KUN FÅ 2,4 GRAM AKTIVT KUL, OG MAN SKAL HAVE OP TIL 300 GRAM AKTIVT KUL DAGLIGT I ET SÅDANT FORGIFTNINGSTILFÆLDE.

DET VIL SIGE AT MAN SKAL TAGE OP TIL 125 GANGE MERE AF “HØJESTE DOSIS” END MAN “MÅ” IFØLGE VEJLEDNINGEN PÅ NORIT-PAKKEN OG DENS INDLÆGSSEDDEL.

René Flammer angiver i sin bog "Giftpilze" (2014), at man i Tyskland bruger disse dosis-anbefalinger ved forgiftninger med Grøn Fluesvamp, Amanita phalloides:

• Voksne gives ½ (-1)* gram aktivt kul pr. kg kropsvægt, gentaget hver 4.-6. time (til en samlet dosis på 300 gram pr. dag). (Dvs. 50 gram aktivt kul til en voksen, der vejer 100 kg, givet hver ca. 4.-5. time i f.eks. 3 dage; eller 25 gram hver 2. time eller 12,5 gram hver time).

• Børn gives samme eller dobbelt pr-kg-dosis, – dvs. ½ – 1 (-2*) gram aktivt kul pr. kg kropsvægt (dvs. til et barn på 20 kg gives altså 10-20 gram aktivt kul, gentaget hver 2. – 4. time). [Flammer location 1155].

*) https://www.drugs.com/dosage/charcoal.html; https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/charcoal-activated-oral-route/proper-use/drg-20070087

Med venlig hilsen
Cand.scient. Ole Terney, BioNyt Videnskabens Verden, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg. tlf/sms. 21729908, bionyt@gmail.com

Repræsentant i Danmark for Norit:
Meda A/S, Solvang 8, 3450 Allerød (MT nr. 18214)

Fremstiller:
Cabot Norit Nederland B.V. Mr. Ovingkanaal O.Z. 3., 7891 EV Klazienaveen, Holland.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Cabot Norit Nederland B.V., Astronaut 34, 3824 MJ Amersfoort, Holland

Produktets navn i Danmark er Aktivt kul "Norit"
Produktets navn i Østrig er Norit-Kapseln
Produktets navn i Finland er Carbo medicinalis
Produktets navn i Holland er Norit 200

ENGLISH TRANSLATION:

Activated carbon

Today, I bought active coal "Norit" at a pharmacy (Godthåbsvej's pharmacy in Frederiksberg, Denmark). The package (price 75 DKK) contains 30 capsules. Each capsule contains 200 mg of activated charcoal. The instruction on the package is "in addition to diet at acute diarrhea". "Dosage 3-4 capsules (i.e. up to 0.8 mg) at a time, no more than 12 capsules (i.e. 2.4 grams) daily. "Should not be used to children under 15 years without the doctor's instructions".

However, in connection with poisoning (eg with the mushroom Death Cap, Amanita phalloides) adults should be given ½ (-1) grams of activated charcoal per. kg body weight, repeated every 4 to 6. hour (for a total dose of 300 grams per day). Gram, not milligram!
That is 50 (-100) grams of activated charcoal for an adult weighing 100 kg, given every 4 to 5 hours for example 3 days; or 25 grams every 2 hours or 12.5 grams per hour.
Typically, for example, activated charcoal should be given at a dose of 50 grams every 6 hours (4 times per day) for 3 days.
THE "Maximum 12 Capsules Daily" IS ONLY 2.4 GRAM (12 x 200 mg) OF ACTIVATED CHARCOAL, BUT UP TO 300 GRAM OF ACTIVATED CHARCOAL PER DAY IS NEEDED
THAT IS 125 TIMES MORE THAN "HIGHEST DOSAGE" ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS ON THE NORIT PACKAGE 2.4 GRAM PER DAY WILL HAVE ABSOLUTELY NO EFFECT

THE INSTRUCTIONS ON THE NORIT PACKAGE ARE THEREFORE POTENTIALLY LIFE HAZARDOUS

René Flammer states in his book "Giftpilze" (2014) that in Germany the dosage recommendations for poisonings with Amanita phalloides is:

• Adults are given ½ (-1) * gram of activated charcoal per kg body weight, repeated every 4 to 6. hour (up to a total dose of 300 grams per day). (that is 50 (-100) grams of activated charcoal for an adult weighing 100 kg, given every 4 to 5 hours for example 3 days; or 25 grams every 2 hours or 12.5 grams per hour).

• Children are given the same or twice per-kg-dose, i.e. ½ – 1 (- 2 *) grams of activated carbon per kg body weight (therefore a 20 kg child should be given 10-20 (-40) grams of activated charcoal, repeated every 2 to 4 hours). [Flammer location 1155].

*) https://www.drugs.com/dosage/charcoal.html ;
https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/charcoal-activated-oral-route/proper-use/drg-20070087
Sincerely,Cand.scient. Ole Terney, BioNyt Science World, Falkonergårdsvej 4, DK 1959 Frederiksberg, Denmark. tel / sms. +45 21729908, bionyt@gmail.com
Representative in Denmark for Norit: Meda A / S, Solvang 8, 3450 Allerød (MT No. 18214) Manufacturer: Cabot Norit Nederland BV Mr. Ovingkanaal OZ 3., 7891 EV Klazienaveen, The Netherlands.Marketing Authorization Holder: Cabot Norit Nederland BV, Astronaut 34, 3824 MJ Amersfoort, The Netherlands Product Name in Denmark is Active Coal "Norit" Product Name in Austria is Norit-Capsule Product Name in Finland is Carbo Medicine Product Name in Holland is Norit 200

Subscribe to the

external image logo.gif

BioNyt Science World ( www.bionyt.dk ) is Denmark's oldest popular science journal for science. It is the only magazine of its kind in Denmark which is devoted to international science research.
The magazine brings current, exciting research news in biology, medicine and other natural sciences such as climate change, nanotechnology, particle physics, astronomy, sexuality, biological weapons, ecstasy, evolutionary biology, cloning, obesity, sleep research, the possibility of life in March, flu epidemics, the onset of life, etc.
The articles are praised to make difficult fabric understandable without losing scientific durability.

Add Discussion

Help · About · Pricing · Privacy · Terms · **Support** · **Upgrade**
Portions not contributed by visitors are Copyright 2017 Tangient LLC
TES: The largest network of teachers in the world

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply