Search Posts

web

Projekt

WEBSIDER FOR FOLKESKOLEN PÅ GRUNDLAG AF BIONYT.DK Jeg har netop startet projekt: WEBSIDER FOR FOLKESKOLE OG GYMNASIUM PÅ GRUNDLAG AF BIONYT.DK

Projektet er affødt af etableringen af projektfrivillig.dk.

Projektet henvender sig bl.a. til unge under uddannelse: Når den unge har arbejdet som frivillig i 20 timer kan han/hun ifølge projektfrivillig.dk få et bevis for at have arbejdet frivilligt i en forening. Det kan den unge få glæde af, når der skal søges om praktikplads eller arbejde.

Interesserede – heriblandt altså unge under uddannelse – kan ved at deltage i projektet være med til at gøre naturvidenskab spændende for folkeskole-børn og gymnasie-ungdom. Projektet går ud på at opbygge en hjemmeside-portal med niveaudelte tekster, samt spørgsmål, svar og billeder mv. om natur, teknik og biologisk-relevante emner i bred forstand.

Enhver interesseret kan være med. Det gælder f.eks. den, der er interesseret i naturvidenskab eller kender til websidedesign eller har lyst til at praktisere markedsføring eller fundraising eller er god til engelsk eller andre sprog – eller elsker at tage billeder eller lave animationer…

Baggrunden er ideen om, at non-profit tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden gerne vil lave en webside/webportal, der henvender sig til folkeskoleelever og gymnasie-ungdom på forskellige niveauer, f.eks. med 7 sværhedsgrader (inspireret af websiden danske-dyr.dk, der har 4 niveauer).

BioNyt Videnskabens Verden er her i 2010 blevet udgivet i 30 år, og har for tiden 668 abonnenter – f.eks. stort set alle gymnasierne.

Projektet skal etableres med webside-design, markedsføring over for skolerne, og etablering af samarbejdsaftaler med f.eks. engelsksprogede websider.

Websiderne kan have lyd/tale, video, (oversættelser af) animationer, illustrationer, quiz/opgaver, spørgsmål og svar.

Emnerne er biologi, medicin, sundhed, natur, teknik, historie set fra biologisk vinkel, samfundsforhold set fra biologisk vinkel osv. (alle fag kan ses fra en biologisk vinkel).

Muligheden for at lave versioner af siderne på forskellige sprog bør også overvejes. Det vil kunne bruges af tosprogede, og vil naturligvis via Internettet kunne bruges af børn og unge i andre lande. Billeder og video samt animationer kan selvfølgelig genbruges til websiderne på andre sprog.

Der er masser af tekstmateriale til rådighed – dels på hjemmesiden bionyt.dk dels i bladet BioNyt Videnskabens Verden gennem 30 år.

HVIS DU HAR LYST TIL AT DELTAGE SOM FRIVILLIG I DETTE PROJEKT, SÅ MELD DIG (SE EMAIL til BioNyt).

BESKRIVELSE AF PROJEKTET:

Websiderne skal have niveau-deling (meget let, let, svær osv.)

Eksempler kan ses her

Websiderne skal have tema-inddeling (afhængig af emnet).

Eksempler kan ses her: beskrivelsen af grøn frø (gå til krybdyr/padder->frøer osv.)

Websiderne skal omhandle f.eks. astronomi, alger, stamceller osv. – men også historie, samfundsfag osv. f.eks. historisk udvikling af den biologiske videnskab

Websiderne skal have billeder og animationer der kan forklare ting, f.eks. blodtyperne

Websiderne skal henvende sig til forskellige klassetrin, samt til ikke-læsere (oplæst tekst) og til ikke-dansktalende (tekster på andre sprog)

Websiderne kan oversættes til andre sprog og derfor bruges i andre lande.

Der kan være quizzer, opgaver, kontrolspørgsmål, "eksaminer", gå-på-opdagelse, spørgsmål/svar osv.

Her er eksempler på, hvordan du kan hjælpe:

Du kender til webdesign! Du kan så hjælpe med opbygning af siden – enten med overordnet design, med specielle features, eller med administration af siden.

Vi vil gerne afprøve forskellige webdesign-platforme, såsom Joomla, Drupal og andre.

Du kender til fundraising! Du kan så hjælpe med at finde fonde osv., indhente oplysninger om disses form og ønsker, og hjælpe med at udforme ansøgninger til disse.

Du kender til markedsføring! Du kan så hjælpe med udbrede kendskabet til siden overfor f.eks. skoler.

Du kender til foto! Du kan så hjælpe med finde billeder på internettet, som vi må bruge, eller fra organisationer mv.

Du kender til animationer! Du kan så hjælpe med udarbejde animationer, eller finde animationer på internettet som vi må bruge, og tilrette dem.

Du kender til et fagområde! Du kan så hjælpe med at udarbejde tekster på forskellige sværhedstrin. Alle fagområder, som kan gives en biologisk vinkel, er relevante. F.eks. Historie set fra biologisk vinkel (den historiske udvikling af naturvidenskaben). Astronomi set fra biologisk vinkel (Hvorfra kommer stoffet, som opbygger det biologiske liv?). Desuden naturligvis medicin, landbrug, kemi, fysik osv. Også matematik (undervisning i matematik ud fra biologiske eksempler). Idrætsbiologi.

Du kender til sprog! Du kan hjælpe med at oversætte teksterne og animationerne til eller fra andre sprog. Sider på andre sprog vil så også bruges af ikke-dansktalende.

Du kender til korrekturlæsning! Du kan hjælpe med at kontrollere teksterne.

Du kender til børn og unge! Du kan hjælpe med at vurdere teksternes egnethed til børn. Du kan også udarbejde versioner af en tekst, som er rettet mod forskellige aldersgrupper mv.

Du kender til andet! Du kan hjælpe med at lave quizzer, øvelser, forsøg, ekskursionsforslag, pædagogiske tip, osv.osv.

Skriv til:

bionyt@gmail.com

Status for projektet: Vi har masser af tekstmateriale (bionyt.dk og bladet gennem 30 år), men skal først nu til at fylde på den hjemmeside som foreløbig ligger på www.bionyt.dk/skoleviden, men senere vil blive flyttet til det købte domæne www.uglesiden.dk. Hjemmesidens design skal videreudbygges, og den skal markedsføres over for skoler mv. og fundraising for projektet kan startes nu.

Websiderne skal have niveau-deling (meget let, let, svær osv.). Niveaudelingen er nærmere beskrevet nedenfor.

Eksempler på niveaudeling kan ses her: (Tekster om giftige blågrønalger)

eller her: danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk

Websiderne skal have tema-inddeling (afhængig af emnet). F.eks. Alger -> Alger som energi / Alger som fødevare.

Eksempler på tema-inddeling kan ses her: beskrivelsen af grøn frø (gå til krybdyr/padder->frøer osv.)

Websiderne skal omhandle f.eks. astronomi, alger, stamceller osv. – men også historie, samfundsfag osv. f.eks. historisk udvikling af den biologiske videnskab

Websiderne skal have billeder og animationer der kan forklare ting, f.eks. blodtyperne

Websiderne skal henvende sig til forskellige klassetrin, samt til ikke-læsere (oplæst tekst) og til ikke-dansktalende (tekster på andre sprog)

Websiderne kan oversættes til andre sprog og derfor bruges i andre lande.

Der kan være quizzer, opgaver, kontrolspørgsmål, "eksaminer", gå-på-opdagelse, spørgsmål/svar osv.

Eksempler på quiz:
Hvad betyder grine på norsk – og andre spørgsmål med 4 svarmuligheder


Niveaudeling
Med niveauer menes sværhedsgrader.

Jeg foreslår følgende:

Niveau 1 er et niveau hvor det ikke er nødvendigt at kunne læse (bruges f.eks. til videoer).

Niveau 2 er et niveau for klassetrin 1-2-3 i folkeskolen

Niveau 3 er et niveau for klassetrin 4-5-6 i folkeskolen

Niveau 4 er et niveau for klassetrin 7-8-9 i folkeskolen

Niveau 5 er et niveau for klassetrin 10 i folkeskolen

Niveau 6 er et niveau for gymnasiet

Niveau 7 er teksterne fra niveau 6 omformet til spørgsmål / svar

Nogle emner vil kun forekomme på trin 4 og derover. Emnet "Strengteori inden for partikelfysikken" er således ikke for de laveste niveauer.

Jeg foreslår, at det såkaldte middelniveau altid er niveau 4, og at dette skal svare til et almindelig leksikonopslag, (hvor man jo typisk ikke går særlig meget i dybden, men heller ikke skriver i barnesprog)

Emnet "Strengteori inden for partikelfysikken" forslår jeg også skal have niveau 4 som middelniveau/leksikonniveau, uanset at dette emne ikke er et tema for 7-8-9 klassetrin i skolen.

I praksis er det administratorerne, som beslutter, hvilket niveau tekstforslag skal placeres på. Tekstforfatterne behøver kun at tænke på at fremstille tekster til forskellige niveauer, men må naturligvis meget gerne foreslår niveauerne.

De tekster, som skrives på dansk Wikipedia og på Den Store Danske (encyklopædi) er typisk på niveau 4 = middelniveauet.

Ved beskrivelsen af et emne, f.eks. "stamceller", vil niveau 4 altså være et leksikon-lignende opslag om stamceller. I en sådan artikel kan der være links til artikler om f.eks. "stamceller til behandling af hjertesygdomme", og niveau 4 for dette emne vil igen være et leksikon-lignende opslag (men da emnet nu er snævrere vil artiklen gå mere i dybden på dette område).

For nogle emner vil der ikke blive lavet så mange niveauer. Vi kan løse dette problem ved at skrive (eller indtale): "Dette emne er endnu ikke beskrevet på dette niveau – og du vil nu blive stillet videre til nærmeste niveau" – og så lave en tidsforsinket, automatisk relink til det nærmest relevante niveau

Hvis der ikke er skrevet en artikel til niveau 2 vil man ved tryk på "niveau 2" få meddelelsen "Dette emne er endnu ikke beskrevet på dette niveau – og du vil nu blive stillet videre til nærmeste niveau", og blive stillet videre automatisk til niveau 3.

Hvis der ikke er skrevet spørgsmål/svar (niveau 7) vil man ved tryk på "niveau 7" få meddelelsen "Dette emne er endnu ikke beskrevet på dette niveau – og du vil nu blive stillet videre til nærmeste niveau", og blive stillet videre automatisk til niveau 6.


Skriv til bionyt@gmail.com


Sammenligninger mellem Joomla og Drupal (programmer til webside-management):
Drupal har hurtigst udvikling og støttes af store firmaer.
Drupal er bedst til at håndtere flere sider (multisites management)
Drupal er bedst til internationalisering til andre sprogområder.
Drupal er bedst til forum'er
Drupal er bedst til søgemaskineoptimering.
Drupal er bedst til at håndtere forskellige brugertilladelser.
Drupal er bedst til at håndtere sideindhold.
Drupal er mest fleksibel.
Drupal er bedst til scripts.

Joomla er lettest at lære.
Joomla er bedst til billedgallerier.
Joomla er bedst til kalendere.
Joomla har flest skærmforslag (themes)
Hvis man skal købe eksperthjælp er Joomla billigst. (Drupal er rettet mod mellemstore firmaer, og programmørpriserne er derefter).


Hvad skal CMS-programmet bruges til? (programmer til webside-management)

Det skal bruges til:
Tekst – med links til andre sider.
Foto/billeder/animationer/video nær tekst.
Quiz (for at kontrollere om man kan huske stoffet).
Lyd (oplæsning af tekst)
Oversættelse af tekst / og sider med indgang på andre sprog end dansk
(der er i øjeblikket ingen tanker om kalender eller forum, da det vil tage for meget tid)


Internetsider om børn-undervisning-naturvidenskab

Internetsider om QUIZ_TIL_børn-undervisning-naturvidenskab

Internetsider om ANIMATIONER_TIL_børn-undervisning-naturvidenskab


Se eksempler på bladet BioNyt Videnskabens Verden her


Forskellige kilder på Internettet om biologiske emner (listen vil blive udvidet kraftigt efterhånden):

VIDEO
Teknisk tydelige videoer (om webdesign)

BØGER

Dette er den svenske bog "Genteknik, kloning och stamceller" i PDF-format:
www.genteknik.nu
TIDSSKRIFTER

Det svenske tidsskrift Forskning och Framsteg har interessante artikler om bl.a. biologiske emner.
WEBSIDER

http://www.fof.se/
Denne svenske side fortæller om, hvordan genteknikken bruges inden for medicin, landbrug og industri.
http://www.forskning.se/infact/infactnyabiologinstartsida.4.5ec4ab911161ebf14dc80004128.html
Denne svenske side giver svar på spørgsmål om arv. :
http://www.technichus.se/likaolika/start.html
Denne svenske side beskriver cellernes opbygning. :
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=20171
Denne svenske side er et undervisningsspil om DNA
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/dna_double_helix/

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply