Search Posts

universet-oscillation

universet-oscillation

Endless oscillations, destined never to relax: A theoretical study on quantum systems ::: According to classical physics, the universe tends to equilibrium but the same does not apply to quantum systems, which are destined to shift constantly between different configurations without ever finding peace. A theoretical study illustrates this dramatic difference and explains that in order to be described correctly one-dimensional quantum systems should be thought of as being defined on discrete points in space.

  • Ifølge den klassiske fysik, universet har en tendens til ligevægt, men det samme gælder ikke for kvantesystemer, som er bestemt til at skifte konstant mellem forskellige konfigurationer uden nogensinde at finde fred. Et teoretisk studie illustrerer dette dramatisk forskel, og forklarer, at for at blive beskrevet korrekt endimensionale kvantesystemer bør opfattes som defineres på diskrete punkter i rummet. (bionyt.dk/163/kilde-240 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply