Search Posts

termitter

Denne side er et supplement til BioNyt nr.128.
Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden **her!** eller gå til BioNyts Internetside**her!**

Hvordan ser et termitbo ud indvendigt?

Cementafstøbning af termitboets indre kanalerCementafstøbning af termitboets indre kanaler

Se billedet – det viser det indre af et termitbo.

Hvad lever termitter af?

Termitterne har svampehaver, idet de lader svampe nedbryde den træmasse, som termitterne henter fra omgivelserne. Termitterne tygger træet i stykker og lader svampene omdanne cellulosen til fordøjelige stoffer, som termitterne så ernærer sig af.

Kan mennesket lære af termitboet?

Måske. I hvert fald har et hold ingeniører og insektforskere, sammensat fra det britiske Loughborough Universitet sammen med universitetet i Cambridge og the State University of New York igangsat et treårigt projekt om at undersøge, om termitternes måde at bygge deres bo på kan bruges til at designe bygninger, som har få eller ingen mekaniske indretninger til opvarmning, ventilation mm. Hensigten med projektet er at forstå, hvordan termitterne bærer sig ad med at fastholde bl.a. temperaturen og luftfugtigheden i boet på konstante værdier. En del af projektet vil foregå i Namibia, hvor man blandt andet vil lave digitale skanninger af termitboer. Man vil studere den art, som hedder Macrotermes michaelseni, og som er almindelig i Afrika syd for Sahara.

Hvordan ville en menneskekopi af et termitbo skulle se ud?

En menneskelig pendant til et termitbo ville være en bygning, hvor alle tilsvarende funktioner, som byg­ningens beboere har brug for, også kan blive varetaget inden for bygningen ved hjælp af mere eller mindre selvforsynende og selvregulerende mekanismer.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply