Search Posts

synæsti

::
om ny viden om spejl-føle-synæstesi (mirror-touch synesthesia): At andre føler for dig æææI feel for you: Some really doæææResearchers reveal new information about mirror-touch synesthesia based on one of the largest studies of its kind.ææææææ
synæstesi æææSensory Perception – Catherine Dulac (Harvard)æææCatherine Dulac describes the condition Synesthesia, as an example of sensory perception gone wrong. Watch the whole video at www.ibioseminars.org. From: iBiologyææææææ
SYNAESTHESIA – STRUCK BY LIGHTNING: Woman hit by lightning loses synaesthesia – but then it returnsææææææMedication, meningitis and being struck by lightning have all affected one woman’s synaesthesia, but remarkably it soon returned in exactly the same formææææææ

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply