Search Posts

svinepest

VILDSVIN OG SVINEPEST Afrikansk svinepest har gennem en periode spredt sig blandt vildsvin i Østeuropa og forekommer på nuværende tidspunkt i Afrika, Rusland, Hviderusland, Ukraine, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Rumænien og i Italien.

Afrikansk svinepest er uskadelig for mennesker og andre dyr end vild- og tamsvin.

Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande lukke.

På denne baggrund må vildsvin i Danmark nu skydes døgnet rundt, idet der er givet en generel tilladelse til også at skyde vildsvin om natten. Det sker som led i at forhindre, at afrikansk svinepest spreder sig til Danmark. Dette meddeltes 21. marts 2018.

Strejfende og undslupne vildsvin kan sprede sygdommen afrikansk svinepest og udgør en trussel, der vil kunne få store økonomiske konsekvenser for dansk svineeksport. Derfor skal de fjernes hurtigst muligt fra den danske natur.

For at styrke bekæmpelsen får jægere nu øgede muligheder for at skyde vildsvin. Naturstyrelsen har udstedt en generel dispensation fra vildtskadebekendtgørelsen, der gør det tilladt at skyde vildsvin døgnet rundt, da vildsvin er et nataktivt dyr.

– Der er allerede sat en stribe af aktioner i værk for at holde afrikansk svinepest væk fra Danmark, og vi øger nu jægernes muligheder for at hjælpe til med at bekæmpe vildsvin i den danske natur. Danmarks Jægerforbund har meldt ud, at de støtter op om kampen mod vildsvin, og jeg vil gerne takke jægerne for tage et medansvar Vildsvin må i forvejen skydes året rundt. Siden december har jægere også kunne få en særlig tilladelse til at skyde dem op til en 1½ time før og efter solopgang/-nedgang samt til at anvende kunstigt lys, skyde på foderpladser og fra kunstigt skjul. Det kan jægerne nu gøre døgnet rundt i hele Danmark.

Dispensationen gælder frem til sommeren 2018, og herefter gøres adgangen til regulering om natten permanent som en del af vildtskadebekendtgørelsen.

– Vi kan ikke bare se passivt til, når det vil kunne få fatale konsekvenser for dansk eksport, hvis sygdomme kommer til Danmark. Derfor er jeg klar til at sætte alle kræfter ind på at forhindre smitten i kunne sprede sig i Danmark og om nødvendigt lave regler og bekendtgørelser om, siger ministeren på området, Esben Lunde Larsen.

Personer, der udfører regulering af vildsvin, skal have gyldigt jagttegn og være fyldt 18 år. Jægerne skal inden for 24 timer kontakte myndighederne, hvis de har skudt et dyr, så der kan blive taget prøver af dyret.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply