Search Posts

svampe-storehareskov-dansk

Store Hareskov abrikos-skørhat Russula risigallina RET ALMINDELIG foto:
afsmittende topsvamp Bulgaria inquinans RET ALMINDELIG foto:
ager-champignon Agaricus arvensis foto:
almindelig barksprænger Vuilleminia comedens RET ALMINDELIG foto:
almindelig blækhat Coprinopsis atramentaria RET ALMINDELIG foto:
almindelig bruskbold Scleroderma citrinum MEGET ALM. foto:
almindelig bægertragthat Pseudoclitocybe cyathiformis ALMINDELIG foto:
almindelig bævretop Exidia plana RET ALMINDELIG foto:
almindelig cinnobersvamp Nectria cinnabarina RET ALMINDELIG foto:
almindelig elastikporesvamp Antrodiella semisupina foto:
almindelig guldgaffel Calocera viscosa ALMINDELIG foto:
almindelig gulskive Bisporella citrina foto:
almindelig kantarel Cantharellus cibarius RET ALMINDELIG foto:
almindelig munkehat Melanoleuca polioleuca RET ALMINDELIG foto:
almindelig netbladhat Paxillus involutus ALMINDELIG foto:
almindelig orangebæger Aleuria aurantia RET ALMINDELIG foto:
almindelig orangekantarel Hygrophoropsis aurantiaca ALMINDELIG foto:
almindelig pigsvamp Hydnum repandum RET ALMINDELIG foto:
almindelig pælerodshat Xerula radicata ALMINDELIG foto:
almindelig rabarberhat Chlorophyllum olivieri RET ALMINDELIG foto:
almindelig rødært Lycogala epidendrum RET ALMINDELIG foto:
almindelig stinksvamp Phallus impudicus MEGET ALM. foto:
almindelig tragthat Infundibulicybe gibba MEGET ALM. foto:
almindelig trævlhat Inocybe geophylla RET ALMINDELIG foto:
almindelig tåreblad Hebeloma crustuliniforme RET ALMINDELIG foto:
almindelig tåresvamp Dacrymyces stillatus RET ALMINDELIG foto:
almindelig violporesvamp Trichaptum abietinum RET ALMINDELIG foto:
almindelig østershat Pleurotus ostreatus ALMINDELIG foto:
ametyst-kantarel Cantharellus amethysteus foto:
anis-savbladhat Lentinellus cochleatus foto:
anis-tragthat Clitocybe odora ALMINDELIG foto:
askegrå rensdyrlav Cladonia rangiferina foto:
bestøvlet fladhat Gymnopus peronatus RET ALMINDELIG foto:
birke-læderporesvamp Lenzites betulina RET ALMINDELIG foto:
birkeporesvamp Piptoporus betulinus ALMINDELIG foto:
birke-ridderhat Tricholoma fulvum RET ALMINDELIG foto:
birke-skørhat Russula claroflava RET ALMINDELIG foto:
bitter kødporesvamp Oligoporus stipticus RET ALMINDELIG foto:
blankstokket huesvamp Mycena vitilis RET ALMINDELIG foto:
bleg fladhat Gymnopus aquosus foto:
bleg kantarel Cantharellus pallens RET ALMINDELIG foto:
bleg mælkehat Lactarius pallidus RET ALMINDELIG foto:
blegrød champignon Agaricus semotus foto:
blodrød rørhat Boletus rubellus RET ALMINDELIG foto:
blomkålssvamp Sparassis crispa foto:
blomme-ildporesvamp Phellinus pomaceus RET ALMINDELIG foto:
blød begporesvamp Datronia mollis foto:
blødende huesvamp Mycena haematopus RET ALMINDELIG foto:
blå førnehinde Byssocorticium atrovirens foto:
blågrøn bredblad Stropharia cyanea ALMINDELIG foto:
bredbladet væbnerhat Megacollybia platyphylla ALMINDELIG foto:
bredsået blækhat Coprinellus disseminatus RET ALMINDELIG foto:
broget læderporesvamp Trametes versicolor ALMINDELIG foto:
broget skørhat Russula cyanoxantha ALMINDELIG foto:
brun kam-fluesvamp Amanita fulva MEGET ALM. foto:
brun birke-rørhat Leccinum scabrum RET ALMINDELIG foto:
brunplettet huesvamp Mycena zephirus foto:
brunporesvamp Phaeolus schweinitzii ALMINDELIG foto:
brunstokket rørhat Boletus badius ALMINDELIG foto:
brunstænket hekseringshat Lepista flaccida ALMINDELIG foto:
bæltet læderporesvamp Trametes ochracea RET ALMINDELIG foto:
bævrende åresvamp Phlebia tremellosa RET ALMINDELIG foto:
bøge-slørhat Cortinarius anserinus RET ALMINDELIG foto:
candolles mørkhat Psathyrella candolleana ALMINDELIG foto:
champignonagtig slørhat Cortinarius torvus RET ALMINDELIG foto:
cinnoberbladet slørhat Cortinarius semisanguineus RET ALMINDELIG foto:
cinnoberporesvamp Pycnoporus cinnabarinus foto:
citronskorpe Vesiculomyces foto:
DD dråbe-kødporesvamp Oligoporus guttulatus foto:
dråbeplettet mælkehat Lactarius blennius MEGET ALM. foto:
duftende korkhat Gloeophyllum odoratum MEGET ALM. foto:
dugget rørhat Boletus pruinatus RET ALMINDELIG foto:
dunet mælkehat Lactarius pubescens foto:
ege-labyrintsvamp Daedalea quercina RET ALMINDELIG foto:
ege-mælkehat Lactarius quietus foto:
elastik-foldhat Helvella elastica RET ALMINDELIG foto:
elfenbens-slørhat Cortinarius barbatus foto:
elfenbens-sneglehat Hygrophorus eburneus RET ALMINDELIG foto:
EN grønskællet parasolhat Lepiota grangei foto:
fastkødet skørhat Russula lepida ALMINDELIG foto:
finsprukken rørhat Boletus cisalpinus foto:
flad lakporesvamp Ganoderma applanatum ALMINDELIG foto:
flammet birke-rørhat Leccinum variicolor RET ALMINDELIG foto:
fliget frynsesvamp Thelephora terrestris RET ALMINDELIG foto:
fnugget trævlhat Inocybe flocculosa foto:
foranderlig kulbær Hypoxylon multiforme foto:
foranderlig skælhat Kuehneromyces mutabilis MEGET ALM. foto:
foranderlig stilkporesvamp Polyporus leptocephalus MEGET ALM. foto:
foranderlig voksporesvamp Ceriporia viridans foto:
forårs-stilkporesvamp Polyporus ciliatus ALMINDELIG foto:
frynset skjoldbæger Scutellinia scutellata RET ALMINDELIG foto:
fyrre-korkhat Gloeophyllum sepiarium RET ALMINDELIG foto:
galderørhat Tylopilus felleus RET ALMINDELIG foto:
galde-skørhat Russula fellea RET ALMINDELIG foto:
galde-slørhat Cortinarius infractus RET ALMINDELIG foto:
glimmer-blækhat Coprinellus micaceus ALMINDELIG foto:
gran-bævretop Exidia pithya RET ALMINDELIG foto:
gran-koralsvamp Ramaria eumorpha ALMINDELIG foto:
gran-mælkehat Lactarius deterrimus ALMINDELIG foto:
gran-svovlhat Hypholoma capnoides RET ALMINDELIG foto:
gran-tjæreporesvamp Ischnoderma benzoinum ALMINDELIG foto:
grenet frynsesvamp Thelephora palmata RET ALMINDELIG foto:
grenet stødsvamp Xylaria hypoxylon MEGET ALM. foto:
grubet foldhat Helvella lacunosa RET ALMINDELIG foto:
grædende mørkhat Lacrymaria lacrymabunda foto:
græsgrøn skørhat Russula aeruginea RET ALMINDELIG foto:
grønhalset skørhat Russula chloroides foto:
grønkødet slørhat Cortinarius malicorius foto:
grå kam-fluesvamp Amanita vaginata foto:
grå snyltehat Asterophora parasitica foto:
grå tragthat Clitocybe metachroa ALMINDELIG foto:
gråhvid melhat Clitopilus prunulus ALMINDELIG foto:
gråspættet kam-fluesvamp Amanita submembranacea foto:
gul bævresvamp Tremella mesenterica RET ALMINDELIG foto:
gulbrun pokalbæger Tarzetta cupularis foto:
gulfnugget parasolhat Lepiota magnispora foto:
gulfnugget slørhat Cortinarius anomalus RET ALMINDELIG foto:
gulhvid champignon Agaricus sylvicola RET ALMINDELIG foto:
gulmælket huesvamp Mycena crocata RET ALMINDELIG foto:
gulplettet ridderhat Tricholoma scalpturatum foto:
gulstokket huesvamp Mycena epipterygia RET ALMINDELIG foto:
gulstokket skærmhat Pluteus romellii foto:
gummihat Sarcomyxa serotina foto:
gylden kam-fluesvamp Amanita crocea foto:
hjul-bruskhat Marasmius rotula foto:
horngrå fladhat Rhodocollybia butyracea MEGET ALM. foto:
hunde-stinksvamp Mutinus caninus RET ALMINDELIG foto:
hvid tandsvamp Hyphodontia paradoxa RET ALMINDELIG foto:
hvidbrun sneglehat Hygrophorus olivaceoalbus RET ALMINDELIG foto:
hvidmælket huesvamp Mycena galopus RET ALMINDELIG foto:
høj fluesvamp Amanita excelsa MEGET ALM. foto:
højstokket støvbold Handkea excipuliformis foto:
højstokket tåreblad Hebeloma velutipes foto:
højtsiddende skælhat Pholiota adiposa foto:
håret læderporesvamp Trametes hirsuta ALMINDELIG foto:
håret lædersvamp Stereum hirsutum ALMINDELIG foto:
ildelugtende sneglehat Hygrophorus discoxanthus RET ALMINDELIG foto:
kam-troldkølle Clavulina coralloides RET ALMINDELIG foto:
kanel-slørhat Cortinarius cinnamomeus foto:
kastaniebrun parasolhat Lepiota castanea foto:
kegle-morkel Morchella conica foto:
kegle-mørkhat Parasola conopilus RET ALMINDELIG foto:
klar bævretop Exidia nucleata foto:
kliddet epaulethat Panellus stipticus RET ALMINDELIG foto:
kløvblad Schizophyllum commune ALMINDELIG foto:
knippe-fladhat Gymnopus confluens RET ALMINDELIG foto:
knippe-gråblad<47>tragthat Clitocybe connata foto:
knippe-svovlhat Hypholoma fasciculare MEGET ALM. foto:
knoldet stilkporesvamp Polyporus tuberaster foto:
koglerørhat Strobilomyces strobilaceus ALMINDELIG foto:
krukkesvamp Crucibulum crucibuliforme RET ALMINDELIG foto:
krumskællet skælhat Pholiota squarrosa foto:
krumsporet voksskive Orbilia delicatula RET ALMINDELIG foto:
kruset foldhat Helvella crispa ALMINDELIG foto:
krystal-støvbold Lycoperdon perlatum MEGET ALM. foto:
krølhåret pragtbæger Sarcoscypha austriaca RET ALMINDELIG foto:
kugleknoldet fluesvamp Amanita citrina MEGET ALM. foto:
kulhat Myxomphalia maura foto:
kuljordbær Hypoxylon fragiforme MEGET ALM. foto:
kæmpeporesvamp Meripilus giganteus MEGET ALM. foto:
kæmpe-tragtridderhat Leucopaxillus giganteus foto:
kødet stjernebold Geastrum triplex foto:
kødfarvet troldhat Rhodocybe gemina foto:
kødkernesvamp Hypocrea citrina udbredt foto:
køllefod Ampulloclitocybe clavipes RET ALMINDELIG foto:
køllestokket honningsvamp Armillaria lutea ALMINDELIG foto:
kølle-stødsvamp Xylaria polymorpha foto:
laksefarvet voksskind Peniophora incarnata RET ALMINDELIG foto:
lerbrun tåreblad Hebeloma mesophaeum RET ALMINDELIG foto:
liden guldgaffel Calocera cornea ALMINDELIG foto:
lille blod-champignon Agaricus sylvaticus RET ALMINDELIG foto:
lille gift-skørhat Russula mairei RET ALMINDELIG foto:
lysrandet mælkehat Lactarius fluens foto:
lysstokket mørkhat Psathyrella piluliformis MEGET ALM. foto:
lysviolet slørhat Cortinarius alboviolaceus foto:
læder-åresvamp Meruliopsis corium RET ALMINDELIG foto:
løv-fladhat Gymnopus dryophilus RET ALMINDELIG foto:
mandel-trævlhat Inocybe hirtella foto:
mangestribet huesvamp Mycena polygramma foto:
marcipan-skørhat Russula grata foto:
mastesvamp Physisporinus vitreus foto:
mild epaulethat Panellus mitis RET ALMINDELIG foto:
mørk elle-knaphat Naucoria scolecina RET ALMINDELIG foto:
mørk honningsvamp Armillaria ostoyae RET ALMINDELIG foto:
mørkbladet huesvamp Mycena pelianthina RET ALMINDELIG foto:
mørkprikket sneglehat Hygrophorus pustulatus RET ALMINDELIG foto:
netagtig voksporesvamp Ceriporia reticulata foto:
netstokket indigo-rørhat Boletus luridus RET ALMINDELIG foto:
NT skærmformet stilkporesvamp Polyporus umbellatus foto:
NT• nordisk mælkehat Lactarius trivialis foto:
nåle-bruskhat Marasmiellus perforans MEGET ALM. foto:
nåle-hårskive Cistella acuum foto:
okkergul grynhat Cystoderma amianthinum ALMINDELIG foto:
okkergul skørhat Russula ochroleuca MEGET ALM. foto:
olivenbrun mælkehat, manddraber-mælkehat Lactarius necator ALMINDELIG foto:
orange huesvamp Mycena acicula RET ALMINDELIG foto:
orange mosnavlehat Rickenella fibula foto:
orangerød skørhat Russula velenovskyi RET ALMINDELIG foto:
panter-fluesvamp Amanita pantherina foto:
peberrørhat Chalciporus piperatus ALMINDELIG foto:
pibet trådkølle Macrotyphula fistulosa RET ALMINDELIG foto:
plettet bruskbold Scleroderma areolatum foto:
plettet fladhat Rhodocollybia maculata ALMINDELIG foto:
plettet flammehat Gymnopilus penetrans MEGET ALM. foto:
plettet trævlhat Inocybe maculata foto:
pokal-stilkskive Crocicreas cyathoideum foto:
porcelænshat Oudemansiella mucida foto:
puklet læderporesvamp Trametes gibbosa ALMINDELIG foto:
punktstokket indigo-rørhat Boletus luridiformis MEGET ALM. foto:
purpurbroget skørhat Russula undulata foto:
purpur-lædersvamp Chondrostereum purpureum RET ALMINDELIG foto:
pælerods-tåreblad Hebeloma radicosum foto:
pære-støvbold Lycoperdon pyriforme MEGET ALM. foto:
quélets skørhat Russula queletii MEGET ALM. foto:
randbæltet hovporesvamp Fomitopsis pinicola MEGET ALM. foto:
rank koralsvamp Ramaria stricta RET ALMINDELIG foto:
ravsvamp Leotia lubrica foto:
rodfordærver Heterobasidion annosum RET ALMINDELIG foto:
romells skørhat Russula romellii RET ALMINDELIG foto:
rosa fagerhat Rugosomyces carneus foto:
rosa huesvamp Mycena rosea MEGET ALM. foto:
rosa skørhat Russula velutipes foto:
rynket mælkehat Lactarius tabidus foto:
rynket skærmhat Pluteus plautus RET ALMINDELIG foto:
rynket troldkølle Clavulina rugosa foto:
række-sejporesvamp Antrodia serialis foto:
rød ametysthat Laccaria laccata MEGET ALM. foto:
rød fluesvamp Amanita muscaria MEGET ALM. foto:
rødbrun mælkehat Lactarius rufus foto:
rødgul pigsvamp Hydnum rufescens foto:
rødlilla sejskive Ascocoryne sarcoides foto:
rødmende fluesvamp Amanita rubescens MEGET ALM. foto:
rødmende læderporesvamp Daedaleopsis confragosa foto:
rødsprukken rørhat Boletus chrysenteron MEGET ALM. foto:
rødægget huesvamp Mycena rubromarginata foto:
røggrå gråblad – decastes Lyophyllum decastes foto:
røggrå gråblad – fumosum Lyophyllum fumosum foto:
savbladet skørhat Russula fragilis foto:
savsmulds-skærmhat Pluteus petasatus RET ALMINDELIG foto:
skade-blækhat Coprinopsis picacea MEGET ALM. foto:
skarpbladet skørhat Russula acrifolia foto:
skinnende lakporesvamp Ganoderma lucidum foto:
skinnende støvpude Reticularia lycoperdon foto:
skorpe-ildporesvamp Fuscoporia ferrea foto:
skov-rødblad Entoloma rhodopolium foto:
skællet bredblad Stropholoma squamosa foto:
skællet mørkhat Psathyrella cotonea RET ALMINDELIG foto:
skællet stilkporesvamp Polyporus squamosus RET ALMINDELIG foto:
skær huesvamp Mycena pura ALMINDELIG foto:
skør tåreblad Hebeloma fragilipes foto:
slimet skælhat Pholiota jahnii RET ALMINDELIG foto:
smuk lædersvamp Stereum subtomentosum foto:
snehvid fluesvamp Amanita virosa foto:
snyltende kødkernesvamp Hypocrea pulvinata foto:
snyltende rørhat Boletus parasiticus RET ALMINDELIG foto:
sodfarvet skærmhat Pluteus cervinus MEGET ALM. foto:
sol-skørhat Russula solaris foto:
sortfiltet viftesvamp Tapinella atrotomentosa RET ALMINDELIG foto:
spanskgrøn skørhat Russula virescens RET ALMINDELIG foto:
spinkel skørhat Russula nauseosa foto:
spiselig rørhat Boletus edulis ALMINDELIG foto:
spiselig skørhat Russula vesca RET ALMINDELIG foto:
spiselig sneglehat Hygrophorus penarius foto:
stilket bruskbold Scleroderma verrucosum RET ALMINDELIG foto:
stinkende parasolhat Lepiota cristata RET ALMINDELIG foto:
stinkende skørhat Russula foetens foto:
stiv ruslædersvamp Hymenochaete rubiginosa RET ALMINDELIG foto:
stiv skærmhat Pluteus salicinus ALMINDELIG foto:
stor ametysthat Laccaria proxima ALMINDELIG foto:
stor blødporesvamp Tyromyces chioneus foto:
stor gift-skørhat Russula emetica RET ALMINDELIG foto:
stor krystalporesvamp Skeletocutis nivea foto:
stor kulsvamp Kretzschmaria deusta RET ALMINDELIG foto:
stor løghat Mycetinis alliaceus MEGET ALM. foto:
stor parykhat Coprinus comatus ALMINDELIG foto:
stor sejskive Ascocoryne cylichnium foto:
stor skørhat Russula olivacea RET ALMINDELIG foto:
stribet redesvamp Cyathus striatus foto:
sveden ridderhat Tricholoma ustale RET ALMINDELIG foto:
sveden sodporesvamp Bjerkandera adusta ALMINDELIG foto:
svovl-ridderhat Tricholoma sulphureum RET ALMINDELIG foto:
sværtende skørhat Russula nigricans MEGET ALM. foto:
sødlig mælkehat Lactarius subdulcis ALMINDELIG foto:
teglrød svovlhat Hypholoma lateritium RET ALMINDELIG foto:
tenstokket fladhat Gymnopus fusipes RET ALMINDELIG foto:
tidlig dansehat Pholiotina aporos foto:
tobaksbrun ruslædersvamp Hymenochaete tabacina foto:
tobaks-huesvamp Mycena diosma foto:
toppet huesvamp Mycena galericulata MEGET ALM. foto:
troldsmør Fuligo septica foto:
trompetsvamp Craterellus cornucopioides RET ALMINDELIG foto:
tyndkødet hussvamp Serpula himantioides foto:
tøndersvamp Fomes fomentarius MEGET ALM. foto:
tørvemos-gråblad Lyophyllum palustre RET ALMINDELIG foto:
tåge-tragthat Clitocybe nebularis MEGET ALM. foto:
ved-stråhat Psilocybe horizontalis foto:
vellugtende sneglehat Hygrophorus agathosmus RET ALMINDELIG foto:
vellugtende tragthat Clitocybe fragrans ALMINDELIG foto:
vifteblad Cheimonophyllum candidissimum foto:
vinrød trævlhat Inocybe adaequata foto:
vinter-huesvamp Mycena tintinnabulum RET ALMINDELIG foto:
vinter-stilkporesvamp Polyporus brumalis RET ALMINDELIG foto:
violet ametysthat Laccaria amethystina MEGET ALM. foto:
violet hekseringshat Lepista nuda RET ALMINDELIG foto:
voksagtig tandsvamp Resinicium bicolor foto:
VU orangegylden slørhat Cortinarius elegantissimus foto:
VU• børstepigsvamp Hericium cirrhatum RET ALMINDELIG foto:
vår-fnugfod Hydropus subalpinus foto:
ægte honningsvamp Armillaria mellea ALMINDELIG foto:
ægte rabarberhat Chlorophyllum rhacodes RET ALMINDELIG foto:
æsel-ørebæger Otidea onotica RET ALMINDELIG foto:


(Foreslå andre svampesteder her: bionyt@gmail.com).

Gå til hjemmesiden for BioNyt – Videnskabens Verden

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply