Search Posts

svampe-slørhattearter

  • Slørhattearter (siden er under udarbejdelse)

  • —-

  • Brunslimet Slørhat

  • Cortinarius trivialis.

  • Beskrivelse: Tydelige hud-lignende bælter på stokkens nedre del (som en tætfiltet sok der sprækker på tværs), men hvidlig og glat omkring slørring-resterne og på den øverste trediedel af stokken. Stokken er næsten dobbelt så lang som hatbredden. Hatten er med svag pukkel, meget slimet, puklen er mørkere. Stokken virker øverst ret tør, længere nede noget slimet (men ikke så slimet som hatten). Hatranden er lidt bølget, og med små striber hvor lamellerne sidder nedenunder, evt. også længere akvarellignende brune striber ind mod hatmidten. Svampen siges at have honningagtig lugt, dette var for svagt på mine eksemplarer. Fundet i Kongelunden 7. sep. 2006 i vådt efterår. Der var kun enkelte eksemplarer. Hatdiameteren var 5-7 cm. Mine eksemplarer var spinkle med tynd stok i forhold til de meget tykstokkede og kødede eksemplarer, som man ser på mange billeder.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply