Search Posts

svampe-psilocybin-virkning

LIDT OM HVORDAN SEROTONIN OG MIDLER MOD DEPRESSION VIRKER:
Nervecellerne i hjernen (nogle af dem) kommunikerer med hinanden med et signalstof, som hedder serotonin. Den første nervecelle udsender serotonin, og den næste nerve fanger og optager serotonin. Enhvert ekstra serotonin, der er tilbage og som ikke er blevet fanget af den næste nervecelle, optages tilbage i den første nervecelle, der udsendte det oprindeligt, hvilket nedsætter mængden af serotonin, der er til rådighed for den anden nervecelle..SSRI-medicin ("lykkepiller") stopper den oprindelige nerve fra at genoptage serotonin. Derved er der mere serotonin til rådighed for den anden nerve at absorbere. Under depression og andre relaterede lidelser kan man ved at øge serotonin-mængden mellem nerveenderne opnå, at meddelelser lettere kan sendes til den næste nervecelle, og altså at nervesignalet løber lettere.
http://www.iflscience.com/brain/magic-mushroom-chemical-hyper-connects-brain/

Psilocybin er et stof, der fundet i fundet i de såkaldte magic mushrooms. Stoffet får brugeren til at opleve et sensorisk hav af farver og mønstre. Nyere forskning har vist, at denne effekt sker, fordi hjernen bliver "hyperkoblet", og dette muliggør øget kommunikation mellem forskellige regioner af hjernen.
http://www.iflscience.com/brain/magic-mushroom-chemical-hyper-connects-brain/

Man håber, at denne evne kan styres, så det kan bruges til at fremstille lægemidler til behandling af neurologiske tilstande. En artikel herom er udgivet i Journal of the Royal Society Interface med Giovanni Petri fra Italiens ISI Foundation som hovedforfatter.
http://www.iflscience.com/brain/magic-mushroom-chemical-hyper-connects-brain/

Psilocybin virker ved at binde sig til de samme receptorer i hjernen, som neurotransmitteren serotonin gør. Dette giver derfor psilocybin mulighed for at ændre på personens humør. Mens mange mennesker har en lykkelig, meningsfuld oplevelse ved at være på et trip med psilocybin, kan nogle have et "dårligt trip" og opleve ekstreme paranoier. Tidligere undersøgelser har fundet ud af, at det at "blive høj" på et psilocybin-trip ikke bare skaber en farverig, psykedelisk oplevelse i et par timer; det kan forårsage neurologiske forandringer, der varer over et år. Disse ændringer kan resultere i en ny personlighed, der var mere åben for kreativ kunst og som var lykkeligere, selv 14 måneder efter at have modtaget psilocybin.
http://www.iflscience.com/brain/magic-mushroom-chemical-hyper-connects-brain/

Som sagt virker psilocybin ved at binde sig til de samme receptorer i hjernen, som neurotransmitteren serotonin gør – og man ville derfor umiddelbart formode, at psilocybin hæmmer hjernen, eller i hvert fald de dele af hjernen, som bruger serotonin som signalstof.
Selv om tidligere undersøgelser faktisk har antydet, at psilocybin nedsætter hjernens aktivitet, anvendte den ovennævnte undersøgelse hjernescanning (funktionel magnetisk resonansbilleddannelse; fMRI) for at se hvad er egentlig foregår i hjernen, når den er påvirket af psilocybin. Undersøgelsen brugte 15 deltagere, som alle tidligere havde haft positive erfaringer med hallucinogener (for at undgå at nogle af forsøgspersonerne skulle få et dårlig trip inde i hjernescanningsmaskinen). Halvdelen af deltagerne modtog psilocybin, mens den anden halvdel fik en saltopløsning (placebo).
http://www.iflscience.com/brain/magic-mushroom-chemical-hyper-connects-brain/

Forenklet illustration af de forbindelser, der blev sporet under modtagelse af placebo (a) og under påvirkning af psilocybin (b). Billedkredit: Petri et al., 2014.

Det viste sig overraskende, at forskerne så, at hjernen faktisk ved påvirkning fra psilocybin reorganiserede sine hjerneforbindelser, og at de tidligere ikke-forbundne regioner i hjernen nu blev forbundet. Disse nye forbindelser i hjernen var ikke tilfældige, men forekom meget organiseret og stabilt. Når stoffet var ude af kroppen, blev hjerneforbindelserne ført tilbage til det normale.
http://www.iflscience.com/brain/magic-mushroom-chemical-hyper-connects-brain/

"Vi kan jo spekulere på, hvad konsekvenserne af en sådan påvirkning kan være. Et mulig biprodukt af denne større kommunikation over hele hjernen er fænomenet synæstesi-sanseblanding, som ofte rapporteres i forbindelse med den psykedeliske tilstand", skrev forfatterne.
http://www.iflscience.com/brain/magic-mushroom-chemical-hyper-connects-brain/

Synæstesi-sanseblanding er en ubevidst parring af to ting, såsom farver og tal. Nogen, der oplever dette fænomen, kan altid se nummer 2 som grøn eller læse tallet 6 og derved tænke på farven lilla. På grund af disse mærkelige sammenblandinger har personer, der tager psilocybin, sandsynligvis dårlig farveopfattelse, på trods af at de bliver oversvømmet med hallucinogene farver.
http://www.iflscience.com/brain/magic-mushroom-chemical-hyper-connects-brain/

Mekanismen for hvordan psilocybin skaber disse ændringer er endnu ikke kendt. At forstå dette vil kræve yderligere undersøgelser. Forskerne mener, at det med henblik på at forstå lægemidlets mekanisme, altså den midlertidige dannelse af nye nerveforbindelser i hjernen – og ændring af personens humør – potentielt vil kunne manipuleres, så man kan opnå en funktionel behandling mod depression eller mod andre lidelser. Der er imidlertid endnu meget at lære, før det kan bruges på den måde.
http://www.iflscience.com/brain/magic-mushroom-chemical-hyper-connects-brain/

Magic mushrooms kaldes også shrooms, mushies, psykedeliske svampe, psykotrope svampe eller psilocybin-svampe. De kan ændre på menneskers humør, opfattelser og adfærd, hvilket almindeligvis er kendt som at være på et trip ("tripping").
https://science.howstuffworks.com/magic-mushroom.htm

Svampe med visse egenskaber tilhører typisk slægten Psilocybe. Enkelte svampe fra andre slægter kan også forårsage hallucinationer, men mange brugere af magic mushrooms insisterer på, at Psilocybe-svampe er de "sande" magiske svampe. Psilocybe-svampe forårsager hallucinationer, fordi de indeholder de psykotrope tryptaminer psilocybin og psilocin (nogle svampearter indeholder også andre svagere psykotrope forbindelser, såsom baeocystin eller norbaeocystin). En enkelt svamp kan indeholde forskellig dosis, alt fra f.eks. 0,2 til 0,4 procent psilocybin.
https://science.howstuffworks.com/magic-mushroom.htm

Magic mushroomser et af de mest anvendte "rekreative" psykotrope stoffer, fordi de kan findes i naturen eller dyrkes forholdsvis let og billigt. Ifølge en amerikansk national undersøgelse for narkotikamisbrug og sundhed i 2003 har omkring 8 procent af voksne over 26 år i USA prøvet magic mushrooms.
https://science.howstuffworks.com/magic-mushroom.htm

I modsætning til fremstillede psykotrope lægemidler, såsom LSD, har magic mushrooms en lang historie, der går tusinder af år tilbage som en del af religiøse eller åndelige ceremonier. Magic mushrooms har imidlertid også meget til fælles med LSD. Lad os begynde med at se på, hvordan de kan påvirke mennesker.
https://science.howstuffworks.com/magic-mushroom.htm

Psilocybin er den inaktive forløber for psilocin, stoffet der giver de hallucinogene virkninger. Selvom forskellige kulturer har brugt dette spirituelle "entheogen" i mange århundreder, er vi kun lige begyndt at forstå den fysiologiske mekanisme bag dets psykedeliske virkninger. Denne langsomme videnskabelige udvikling er et resultat af den restriktive internationale narkotikapolitik.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Den psykedeliske rejse beskrives ofte som en udvidelse af sindet, og hjernen antages generelt at være overaktiv, mens der behandles så mange komplekse og ikke-lineære tanker. Indtil for nylig har vores forståelse af psilocins farmakologi støttet denne teori om øget hjerneaktivitet. Psilocin virker som de fleste psykedelika ved at blive bundet til serotonin-receptorer (med særlig virkning ved 5-HT2A-undertypen). Disse serotonin-receptorer findes mest på excitatoriske neuroner (dvs. neuroner, der, når de aktiveres, øger signalhastigheden hos tilstødende neuroner), så det giver mening, at psykedelisk stoffet vil kunne forårsage forøgelser i hjernens aktivitet, i hvert fald i nogle områder af hjernen. Dette har været en vel-accepteret teori i årtier, og der er ikke blevet lagt særlig vægt på andre muligheder.Nylig forskning under ledelse af Robin L. Carhart-Harris fra Imperial College London har imidlertid stillet spørgsmålstegn ved denne hypotese.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Robin L. Carhart-Harris og hans team udforskede kortvarige virkninger af psilocybin ved hjælp af hjernescanning (funktionelle MRI teknikker; fMRI) for at sammenligne den normale hjernes aktivitet med den psykedelisk påvirkede hjernes aktivitet. Forskerne benyttede to slags fMRI-billeddannelse (ASL og BOLD) for at vurdere, hvilke dele af hjernen der viste forøget eller nedsat aktivitet efter en "moderat" dosis psilocybin (2 mg psilocybin indsprøjtet i en vene, omtrent svarende til hvis 15 mg blev indtaget via munden).
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Tjek de blå højdepunkter på ovenstående billeder????. Disse indikerer områder af hjernen med signifikante fald i blodgennemstrømningerne i arterierne og fald i blodets niveau af oxygen efter indgivelse af psilocybin. Der blev ikke fundet nogen stigninger i nogen hjerneregioner. Forskerne påpeger, at disse fald er lokaliseret til associerende regioner på højt niveau, såsom den bagerste del af hjernens cingulære cortex (posterior cingulate cortex; PCC), og den foranliggende anterior cingulate cortex samt den mediale præfrontale cortex (mPFC-området)(dvs. den midterste del af frontallap (pandelappen) i hjernen og vigtige forbindelsescentre, såsom thalamus. Psilocin undertrykker faktisk neurologisk trafik gennem disse centre, hvilket muligvis tvinger hjernen til at tilpasse sig ved at ændre de veje, som signaler normalt dirigeres til. Msn kan forklare det visueelt på denne måde: Forestil dig, hvordan trafikken i din by ville ændre sig, hvis de mest trafikerede områderr midlertidigt var hæmmet af byggearbejde. Størrelsen af de psykedeliske effekter, som individer oplevede, havde sammenhæng med faldet i blodgennemstrømningen i de to kritiske centre, mPFC og PCC, som nævntes ovenfor. Det vil sige, jo lavere blodgennemstrømningen er i disse vigtige regioner af hjernen, jo kraftigere er personens trip.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Så hvad betyder det præcist?

De regioner i hjernen, der viser mest reduceret aktiveret på en konsekvent måde under psilocybin-påvirkning, er mediale præfrontale cortex (mPFC-området) og den bagerste del af hjernens cingulære cortex posterior cingulate cortex; PCC), er også de hjerneområder, der er uforholdsmæssigt mest overaktive under normale hjernefunktioner. Ifølge Robin L. Carhart-Harris er "metabolisme i posterior cingulate cortex (PCC-området) ca. 20% højere end i de fleste andre hjerneområder, men psilocybin nedsatte blodgennemstrømningen her med op til 20% hos nogle af forsøgspersonerne". Posterior cingulate cortex (PCC-området) i hjernen er et velbeskyttet hjerneområde, som har et højt antal blodkar, og som er kendt for at spille en rolle i bevidsthed og "ego". Posterior cingulate cortex (PCC-området) er desuden et centralt sted for standardmodusnetværket (default mode network; DMN), som vides at være aktivt under selvreferencer, selvreflektion og undersøgelse af en egne bevidste tanker og følelser (såkaldt introspektion). Dette standardmodusnetværk er vært for et stort antal forbindelser, der løber mellem forskellige dele af hjernebarken (det yderste lag af hjernen), hvilket antyder dets kritiske rolle i effektiv signaloverførsel gennem hele hjernen.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Psilocybin-virkningerne på anterior cingulære cortex (ACC), som er en region, der er impliceret i empati og følelser, er også spændende. Sænket blodgennemstrømning i denne del af hjernen synes at modsige tidligere forskning, som viste stigninger i metabolisk aktivitet i anterior cingulære cortex (ACC) under psilocybin-påvirkning (Vollenweider FX et al., 1997, Neuropsychopharmacology).
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Ud over virkningerne på de anterior og posterior cingulære cortex blev der observeret nedsat aktivitet i den mediale præfrontale cortex (mPFC-området), som er et område, der spiller en væsentlig rolle i personlighedsudtryk, beslutningstagning og social adfærd. Forhøjet aktivitet i både anterior cingulære cortex (ACC) og den mediale præfrontale cortex (mPFC-området) er forbundet med depression og har vist sig at falde til sunde niveauer, når patienterne behandles med succes med antidepressiva, såsom Prozac.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Psilocins bemærkelsesværdige antidepressive virkninger er sandsynligvis relateret til dens undertrykkende effekt på disse områder. Resultater fra bl.a. Roland Griffiths forskergruppe på Johns Hopkins University tyder på, at psilocin er et yderst effektivt og langtidsholdende antidepressivt middel med en virkningsmekanisme, der er forskellig fra alle kommercielt tilgængelige lægemidler. Selv de mest behandlingsresistente personer, som dem med terminale sygdomme og som altså snart skal dø, ser man bemærkelsesværdige forbedringer hos fra blot en enkelt dosis psilocin.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Så hvordan svarer disse fund til psykedelikernes livlige tankegang og spirituelle opvågning under en psilocybin-rus? Særligt to teorier skiller sig ud: Aldous Huxleys "reduktionsventil" (“reducing valve”) og Karl Friston's "free energy principle".
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Aldous Huxley foreslår, at vores "normale" bevidsthed kun repræsenterer en lille del af sindets samlede input på et bestemt tidspunkt. Han spekulerer på, om psykedelika virker ved at åbne denne "ventil", og tillader indfiltrering af tanker, der er umulige at nå i en normaltilstand. I sin bog, "The Doors of Perception" (1954), beskrev Aldous Huxley den mescalin-oplevelse, som han havde d. 3. maj 1953, hvor han indtog mescalin, det aktive psykedeliske stof peyote-kaktus og San Pedrokaktus, som havde været anvendt af indfødte amerikanere ved religiøse ceremonier i flere tusind år
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by -subtraction /æææ

Hjernens funktion er at beskytte os mod at blive overvældet og forvirret af de mange sanseindtryk, som hjernen modtage. Den irrelevante information skal altså sies fa, så kun det, der sandsynligvis vil være praktisk nytte, kommer til vores bevidsthed.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

For at gøre biologisk overlevelse mulig, må "Mind at Large" sies gennem hjernens reduktionsventil, så det, der kommer ud i den anden ende, er kun den slags bevidsthed, som vil hjælpe os med at holde sig i live.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Fra sin personlige erfaring med mescalin foreslog Aldous Huxley, at sådanne kemikalier kan åbne sindet op til større virkelighed.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Når "Mind at Large" siver forbi den ikke længere vandtætte ventil, begynder alle former for biologisk ubrugelige ting at ske. I nogle tilfælde kan der være ekstrafølsomme opfattelser. Nogle personer opdager en verden af visionær skønhed. For andre åbenbares en slags meningsfuldhed af den blotte eksistens.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Huxley lyder som en moderne mystiker. Men hvis visse regioner i hjernen er ansvarlige for at skære virkeligheden ned til en fordøjelig strøm, så kan psykedeliske midler – ved at undertrykke denne funktion – faktisk åbne os for en større virkelighed – "Mind to Large." Det antages, at mescalin, ligesom psilocin, frembringer et fald i blodgennemstrømning og blod-iltning i hjernen.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Karl Friston's "free energy principle" ligner på nogle måder tanken om denne reduktionsventilteori, men har en mere teknisk tilgang. Denne model foreslår, at for at behandle sensoriske input skal hjernen arbejde aktivt for at minimere denne indgående information ved hjælp af genveje, som lærer at forudsige hændelser, (hvorved vi kan køre en tur, og bagefter være uden hukommelse om turens detaljer). Hjernen sparer energi ved at opretholde en sandsynlighedsmodel for sine omgivelser og hændelser til enhver tid. Robin L. Carhart-Harris's undersøgelse bekræfter denne teori, hvilket tyder på, at "en masse hjernevirksomhed faktisk er dedikeret til at holde verden meget stabil og almindelig og velkendt og uopmuntrende." I forbindelse med psykedeliske stoffer er dette særligt relevant, fordi disse stoffer reducerer denne aktive forudsigelsesproces og giver mulighed for en friere og bredere opfattelse af information – den “far out, man” type af bevidsthed, der ofte opstår, når en person er på et trip.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Denne banebrydende forskning har givet os et detaljeret perspektiv på, hvordan psykedeliske stoffer fremkalder deres humør- og sindskiftevirkninger på hjernen. Ved at formindske blodgennemstrømningen og de neurale aktiviteter i de regioner, der er nærmest forbundet med selvbevidsthed, ego og personlighedsudtryk, kan psilocin, som Robin L. Carhart-Harris formulerer det, fremkalde “an unconstrained style of cognition.” (en ubegrænset kognitionsform).
http: //psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om den forskning, som Robin L. Carhart-Harris laver, kan du tjekke hans hjemmeside, psychedelicscience.org.uk. (Og hvor man møder udsagnet:
"Psychedelics could be for psychiatry what the microscope is for biology or the telescope for astronomy")
Han besvarer også mange spørgsmål i en fremragende "IAmA" -session på Reddit. Og tjek denne video, hvor Robin L. Carhart-Harris fortæller om psilocybinforskning.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

Kilder:

Carhart-Harris, Robin L. m.fl. PNAS (2012); Vol. 109, nr. 6, pp. 2138-2143.

Aldous Huxley (1954), The Doors of Perception.

Karl Friston et al. Journal of Physiology – Paris (2006); Vol 100, s. 70-87.
http://psychedelicfrontier.com/how-psilocybin-works-addition-by-subtraction/

den forreste del af
hjernens frontallap også kaldet pandelappe
Serotonin er en af de vigtigste nervecelle-transmittere i hjernen, som regulerer processer såsom søvn, drømme, opmærksomhed, bevidsthed, humør og sindstilstand, seksuel adfærd, fødeindtagelsesadfærd mv. Netværket af serotonin-nerveceller har deres oprindelse i hjernestammen og sender nerveceller til de vigtigste hjerneområder, der er sammenkoblet til frembringelse af bevidste erfaringer, såsom det limbiske system, hypothalamus og neocortex. Man har identificeret omkring 14 forskellige subtyper af serotonin-receptorer. Serotonin antages at være det evolutionsmæssigt ældste signalstof mellem nerveceller (nervecelletransmitter). Serotonin er et meget simpelt molekyle. Det dannes ud fra tryptofan, som er en aminosyre, som findes i alle organismer. Serotonin er en indol, og det er psylocybin og LSD (og DMT) også! Disse psykedelica indvirker selektivt på en bestemt subtype af serotonin-receptorer, som kalder 5HT2a receptorer. Disse psykedeliske stoffer er meddelelsesstoffer, der som deres mål har nervecelle-signalstoffer, som formidler bevidsthed hos mennesket.

Leave a Reply