Search Posts

svampe-fluesvampe

Phytotaxa 286 (4): 211-231
Amanita-slægten omfatter mange arter, deriblandt nogle som er de mest giftige svampe i verden. Fluesvampefamilien Amanitaceae er defineret som svampe, der har bilaterale, divergerende lamel-tramaer og en langsgående "acrofysalidisk" stok med schizohymenial udvikling. De fleste arter i fluesvampeslægten betragtes som ektomycorrhiza med plantearter inden for plantefamilier såsom Betulaceae, Dipterocarpaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Pinaceae og Salicaceae. Det antyder, at fluesvampene spiller en afgørende rolle i skovøkosystemer over hele verden. Amanita-slægten omfatter 540 arter mv. med gyldigt offentliggjorte navne; 305 med kun midlertidige navne eller koder; og dertil mange ugyldige, illegitime eller misbrugte navne, i alt ca. 900 gyldige eller ugyldige taxa, men altså over 500 arter. Amanita er opdelt i to underslægter (subgenera) og syv sektioner. Underslægten Amanita er karakteriseret ved basidiesporer uden amyloid (mørkblå) farveændring i iod-opløsning (f.eks. Melzer's reagens); den er opdelt i tre sektioner: Amanita-sektionen, Caesareae-sektionen og sektionen Vaginatae sensu Yang. Underslægten Lepidella er karakteriseret ved basidiesporer, der er amyloide i iodopløsninger, og denne underslægt er opdelt i fire sektioner: Amidella-sektionen, Phalloideae-sektionen, Validae-sektionen og sektionen Lepidella sensu Bas,
Se oversigt over fluesvampene her:
https://blog.bionyt.dk//svampe-fluesvampe-taxonomi

.
external image logo.gif

subscription for BioNyt Videnskabens Verden ( www.bionyt.dk ) is Denmark's oldest popular science magazine for science. This is the only magazine of its art in Denmark, which is devoted to international research in the life sciences.
Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolution biologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på Mars, influenza epidemier, livets opståen osv.
Artiklerne roses for making difficult substance understandably without losing scientific durability.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply