Search Posts

sundhedsplatformen

Hospitalerne taber mange penge på Sundhedsplatformen. Det skyldes at de betales pr. diagnose som stilles, og når lægerne skal være sekretærer og Sundhedsplatformen virker ulogisk og forvirrende og dermed tidsrøvende kan hospitalerne ikke nå at stille så mange diagnoser som de tidligere kunne.

Superbrugere er personer, som er blevet uddannet i at bruge Sundhedsplatformen. En person som havde været væk fra arbejdet i ½-1 år havde glemt, hvordan Sundhedsplatformen bruges – selv om personen var en uddannet superbruger !

Når man visse steder i Sundhedsplatformen skal trykke på ord for symptomer tager det meget længere tid end hvis man blot kunne skrive ordene ned. Man skal nemlig finde ordet iblandt en stor samling ord, som man kan vælge imellem. (Systemet gør det lettere at lave statistik., men er altså tidsrøvende)

Systemet er ofte ulogisk, eller opbygget så brugeren ikke kan regne ud, hvordan man skal gøre.

Der kræves undertiden ligegyldige oplysninger. F.eks. skal lægen angive hvor på patientens krop en salve skal bruges, selv om dette er uden betydning, og selv om det er patienten selv som påfører sig salven, og patienten er f.eks. måske udskrevet. Lægen kan vælge at spørge patienten, hvor vedkommende kommer salve på, men kan også finde på at komme uden om denne forhindring ved at skrive "på huden" (altså noget totalt intetsigende, men selve oplysningen er ofte intetsigende i sig selv).

Systemet, der er amerikansk, og lavet for at kunne udskrive forsikringsregninger i USA, hvilket er irrelevant i en dansk sammenhæng. Det blev indført selv om læger, der havde undersøgt det, ikke anbefalede dette system, men hellere ville have et andet system. Desuden var det forbundet med dårlige erfaringer fra England, Nogle af de danske ledere, som fik det amerikanske system indført, fik senere stilling i det amerikanske firma bag systemet.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply