Search Posts

stamceller-spørgsmål

Emner:

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges mod Alzheimer|Alzheimer]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan har USA's politik været på stamcelleområdet|amerikansk politik]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#I hvilke organer findes stamceller|antal celletyper]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kan terapeutisk kloning bruges til|anvendelse terapeutisk kloning ]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kan stamceller bruges til|anvendelse]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er stamcellernes rolle i kroppen|betydning i kroppen]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan er stamcelleforskningen blevet behandlet bioetisk|bioetisk]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|blastocyst (1)]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er en blastocyst|blastocyst (2)]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|blastocyst]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvor mange stamceller er der i blodet (i antal pr. antal blodceller)|blod]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller erstatte bloddonorer|bloddonorer]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke stamceller findes i blodet|blodets stamceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan fratager man stamceller fra en blodprøve|blodprøve]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man dyrke organer ud fra stamceller|bruskskader]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man dyrke organer ud fra stamceller|brystimplantater]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kan stamceller bruges til|cellebeskyttelse]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Sker cellefusion naturligt for stamceller|cellefusion]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke virkninger har cytokiner på stamceller|cytokiner]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan har den danske lovgivning om stamceller været|dansk lovgivnin]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan debatteres stamcelleforskning|debat]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan deler stamceller sig dvs. til hvilke dattercelletyper|delinger]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke celletyper kan differentieres til hvilke celletyper|differentiering (2)]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|differentiering]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man påvise særlige proteiner eller DNA-stykker i stamceller|DNA-påvisning]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man skille sammenvoksede stamceller i dyrkningsskålen|dyrkning]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er de tre kimlag|eksoderm]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er embryoide legemer|embryoide legemer]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvornår lærte man at dyrke humane embryonale stamceller første gang|embryonale stamceller humane]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan isoleres embryonale stamceller|embryonale stamceller isolering]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvorfra kan man skaffe embryonale stamceller|embryonale stamceller kilder]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kendetegner embryonale stamceller|embryonale stamceller]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan dyrkes embryonale stamceller|embryonale stamceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvornår lærte man at dyrke embryonale stamceller første gang|embryonale stamcellers dyrkning]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er de tre kimlag|endoderm]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan er stamcelleforskningen blevet behandlet bioetisk|etisk]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller medføre fedme|fedme]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man tro på al litteraturen om stamceller|fejl]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|fleksibel cellekerne]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#I hvilke organer findes stamceller|forekomst]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan stamceller bruges til medicinsk forskning|forskning]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Findes der stamceller i fostervandet|fostervandet]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er stamceller|første knoglemarvtransplantation]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er de tre kimlag|gastrula]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man påvise om et gen er aktivt (GFP-metoden)|gen-påvisning]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges til genterapi og genspejsning|genterapi]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er germceller|germceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Dannes der nye nerveceller i storhjernen|hjernen – storhjernen]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man transplantere stamceller til hjernen|hjernen – transplant]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan hjernen selv reparere traumer i hjernen|hjernen- traumer<]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Findes der stamceller i hjernen|hjernen]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan hjernen danne nye hjernenerveceller|hjernenervecelledannelse]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan skeletmuskelstamceller bruges til at reparere hjertemuskelskader|hjertemuskelskader]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man behandle hjertesygdomme med stamceller|hjertesygdomme]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Er der stamceller i hjertet|hjertet]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kan stamceller bruges til|hjerteskader]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvor sidder stamcellerne i huden|huden]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Har stamceller betydning for hukommelsen|hukommelsen]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er Huntingtons chorea og kan stamceller helbrede|Huntingtons chorea]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er hybrider, og hvordan debatteres hybrider|hybrider]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller forbedre hørelsen|hørelsen]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man i laboratoriet se forskel på stamceller|kendetegn]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er de tre kimlag|kimlag]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er kimære-mus og knockout-mus|kimære-mus]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er kloning, og hvordan debatteres kloning|kloning – debat]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er forskellen på terapeutisk kloning og reproduktiv kloning|kloning]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er kimære-mus og knockout-mus|knockout-mus]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke stamcelletyper findes i knoglemarven|knoglemarven]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man styre selvfornyelsen og differentieringen af knoglemarvens stamceller|knoglemarven]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man dyrke knoglevæv|knoglevævdyrkning]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er sammenhængen mellem stamceller og kræft|kræft]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges mod leddegigt|leddegigt]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kan leverceller bruges til|levercelle-anvendelse]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man lave leverceller ud fra embryonale stamceller|leverceller]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilket organ hos mennesket har en særlig god regenerationsevne|leverens regenerationsevne]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Har stamceller betydning for lugteindtryk|lugteindtryk]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man i laboratoriet se forskel på stamceller|markører (1)]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke markørproteiner kendetegner de embryonale stamceller|markører for embryonale stamceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Er stamcellernes markører stabile|markører ustabile]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er de tre kimlag|mesoderm]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|morula]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|multipotente stamceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kan stamceller bruges til|myastenia gravis]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Er der fordele ved navlestrengsblod|navlestrengsblod]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er sandsynligheden for at deponeret navlestrengsblod vil komme i brug|navlestrengsblod-anvendelse]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Findes der en fælles stamcelle for både nervecellerne og nervecellernes støtteceller|nervestamceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Er der givet en nobelpris i stamceller|nobelpris ]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man omprogrammere en hudcelle, så den bliver en embryonal stamcelle|omprogrammering]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man dyrke organer ud fra stamceller|organer]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er Parkinsons sygdom, og kan stamceller helbrede|Parkinsons sygdom]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|pluripotente stamceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke problemer skal løses inden for stamcelleforskningen|problemer]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man påvise særlige proteiner eller DNA-stykker i stamceller|protein-påvisning]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilket dyr har en særlig god regenerationsevne|regenerationsevne]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke regler og regulativer kræves over for stamcelleforskningen|regler og regulativer]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er forskellen på terapeutisk kloning og reproduktiv kloning|reproduktiv kloning]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Er der risiko ved at bruge stamceller|risiko]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er stamcellernes rolle i kroppen|rolle i kroppen]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man helbrede rygmarvsbrud med stamceller|rygmarvsbrud]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges mod skaldethed|skaldethed]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan repareres skeletmuskel-skader naturligt|skeletmuskel]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man tro på al litteraturen om stamceller|snyd]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Findes der et gråt eller sort stamcellemarked|sort stamcellemarked]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man sortere celler med magneter|sortere celler med magneter]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man sortere celler ved brug af lys (UV-lys eller laserlys)|sortere celler ved lys]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er stamceller|stamceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er stembridteknologien|Stembrid]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke støtteceller bruges til dyrkning af stamceller, og kan de undværes|støtteceller]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges til at frembringe sædceller|sædceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvor sidder stamcellerne i tarmen|tarmen]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kan stamceller bruges til|terapeutisk kloning]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er forskellen på terapeutisk kloning og reproduktiv kloning|terapeutisk kloning]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|totipotente stamceller]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er begrebet transdifferentiering|transdifferentiering]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er de tre kimlag|trofoblast]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges til at dyrke tænder|tænder]]

/[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|udvikling]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|unipotente stamceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan har USA's politik været på stamcelleområdet|USA's politik]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan voksne stamceller være pluripotente|voksne stamceller pluripotente]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kendetegner voksne stamceller|voksne stamceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|zygoten]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges til at frembringe ægceller|ægceller]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken sammenhæng er der mellem stamceller og ældning|ældning]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kan stamceller bruges til|øjet]]

.

Spørgsmål:
[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er stamceller|Hvad er stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan har USA's politik været på stamcelleområdet|Hvordan har USA's politik været på stamcelleområdet?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan dyrkes embryonale stamceller|Hvordan dyrkes embryonale stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kan stamceller bruges til|Hvad kan stamceller bruges til?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken sammenhæng er der mellem stamceller og ældning|Hvilken sammenhæng er der mellem stamceller og ældning?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Er der givet en nobelpris i stamceller|Er der givet en nobelpris i stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er kimære-mus og knockout-mus|Hvad er kimære-mus og knockout-mus?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er sammenhængen mellem stamceller og kræft|Hvad er sammenhængen mellem stamceller og kræft?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan stamceller bruges til medicinsk forskning|Hvordan kan stamceller bruges til medicinsk forskning?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man dyrke organer ud fra stamceller|Kan man dyrke organer ud fra stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#I hvilke organer findes stamceller|I hvilke organer findes stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne|Hvilken udvikling gennemgår stamcellerne?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er en blastocyst|Hvad er en blastocyst?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er de tre kimlag|Hvad er de tre kimlag?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kendetegner embryonale stamceller|Hvad kendetegner embryonale stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er embryoide legemer|Hvad er embryoide legemer?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er germceller|Hvad er germceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kendetegner voksne stamceller|Hvad kendetegner voksne stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er stamcellernes rolle i kroppen|Hvad er stamcellernes rolle i kroppen?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man i laboratoriet se forskel på stamceller|Hvordan kan man i laboratoriet se forskel på stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke markørproteiner kendetegner de embryonale stamceller|Hvilke markørproteiner kendetegner de embryonale stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Er stamcellernes markører stabile|Er stamcellernes markører stabile?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man sortere celler med magneter|Hvordan kan man sortere celler med magneter?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man påvise særlige proteiner eller DNA-stykker i stamceller|Hvordan kan man påvise særlige proteiner eller DNA-stykker i stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man sortere celler ved brug af lys (UV-lys eller laserlys)|Hvordan kan man sortere celler ved brug af lys (UV-lys eller laserlys)?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man påvise om et gen er aktivt (GFP-metoden)|Hvordan kan man påvise om et gen er aktivt (GFP-metoden)]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvor mange stamceller er der i blodet (i antal pr. antal blodceller)|Hvor mange stamceller er der i blodet (i antal pr. antal blodceller)?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvornår lærte man at dyrke embryonale stamceller første gang|Hvornår lærte man at dyrke embryonale stamceller første gang?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvornår lærte man at dyrke humane embryonale stamceller første gang|Hvornår lærte man at dyrke humane embryonale stamceller første gang?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvorfra kan man skaffe embryonale stamceller|Hvorfra kan man skaffe embryonale stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan isoleres embryonale stamceller|Hvordan isoleres embryonale stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er forskellen på terapeutisk kloning og reproduktiv kloning|Hvad er forskellen på terapeutisk kloning og reproduktiv kloning?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kan terapeutisk kloning bruges til|Hvad kan terapeutisk kloning bruges til?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke støtteceller bruges til dyrkning af stamceller, og kan de undværes|Hvilke støtteceller bruges til dyrkning af stamceller, og kan de undværes?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan kan man skille sammenvoksede stamceller i dyrkningsskålen|Hvordan kan man skille sammenvoksede stamceller i dyrkningsskålen?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke virkninger har cytokiner på stamceller|Hvilke virkninger har cytokiner på stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er stembridteknologien|Hvad er "Stembrid"-teknologien"?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke stamceller findes i blodet|Hvilke stamceller findes i blodet?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan deler stamceller sig dvs. til hvilke dattercelletyper|Hvordan deler stamceller sig (dvs. til hvilke dattercelletyper)?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke stamcelletyper findes i knoglemarven|Hvilke stamcelletyper findes i knoglemarven?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan voksne stamceller være pluripotente|Kan voksne stamceller være pluripotente?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan fratager man stamceller fra en blodprøve|Hvordan fratager man stamceller fra en blodprøve?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges til at dyrke tænder|Kan stamceller bruges til at dyrke tænder?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvor sidder stamcellerne i tarmen|Hvor sidder stamcellerne i tarmen?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvor sidder stamcellerne i huden|Hvor sidder stamcellerne i huden?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges til at frembringe sædceller|Kan stamceller bruges til at frembringe sædceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges til at frembringe ægceller|Kan stamceller bruges til at frembringe ægceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller forbedre hørelsen|Kan stamceller forbedre hørelsen?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller medføre fedme|Kan stamceller medføre fedme?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Findes der stamceller i hjernen|Findes der stamceller i hjernen?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan hjernen danne nye hjernenerveceller|Kan hjernen danne nye hjernenerveceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Findes der en fælles stamcelle for både nervecellerne og nervecellernes støtteceller|Findes der en fælles stamcelle for både nervecellerne og nervecellernes støtteceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Dannes der nye nerveceller i storhjernen|Dannes der nye nerveceller i storhjernen?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan hjernen selv reparere traumer i hjernen|Kan hjernen selv reparere traumer i hjernen?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man transplantere stamceller til hjernen|Kan man transplantere stamceller til hjernen?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er Parkinsons sygdom, og kan stamceller helbrede|Hvad er Parkinsons sygdom, og kan stamceller helbrede?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er Huntingtons chorea og kan stamceller helbrede|Hvad er Huntingtons chorea, og kan stamceller helbrede?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges mod Alzheimer|Kan stamceller bruges mod Alzheimer?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man helbrede rygmarvsbrud med stamceller|Kan man helbrede rygmarvsbrud med stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Har stamceller betydning for hukommelsen|Har stamceller betydning for hukommelsen?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Har stamceller betydning for lugteindtryk|Har stamceller betydning for lugteindtryk?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Er der stamceller i hjertet|Er der stamceller i hjertet?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man behandle hjertesygdomme med stamceller|Kan man behandle hjertesygdomme med stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan repareres skeletmuskel-skader naturligt|Hvordan repareres skeletmuskel-skader naturligt?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan skeletmuskelstamceller bruges til at reparere hjertemuskelskader|Kan skeletmuskelstamceller bruges til at reparere hjertemuskelskader?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man lave leverceller ud fra embryonale stamceller|Kan man lave leverceller ud fra embryonale stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad kan leverceller bruges til|Hvad kan leverceller bruges til?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man omprogrammere en hudcelle, så den bliver en embryonal stamcelle|Kan man omprogrammere en hudcelle, så den bliver en embryonal stamcelle?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke celletyper kan differentieres til hvilke celletyper|Hvilke celletyper kan differentieres til hvilke celletyper?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Sker cellefusion naturligt for stamceller|Sker cellefusion naturligt for stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er begrebet transdifferentiering|Hvad er begrebet transdifferentiering?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man styre selvfornyelsen og differentieringen af knoglemarvens stamceller|Kan man styre selvfornyelsen og differentieringen af knoglemarvens stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges til genterapi og genspejsning|Kan stamceller bruges til genterapi og genspejsning?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man dyrke knoglevæv|Kan man dyrke knoglevæv?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges mod leddegigt|Kan stamceller bruges mod leddegigt?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller erstatte bloddonorer|Kan stamceller erstatte bloddonorer?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Er der fordele ved navlestrengsblod|Er der fordele ved navlestrengsblod?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er sandsynligheden for at deponeret navlestrengsblod vil komme i brug|Hvad er sandsynligheden for at deponeret navlestrengsblod vil komme i brug?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Findes der stamceller i fostervandet|Findes der stamceller i fostervandet?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan stamceller bruges mod skaldethed|Kan stamceller bruges mod skaldethed?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilket dyr har en særlig god regenerationsevne|Hvilket dyr har en særlig god regenerationsevne?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilket organ hos mennesket har en særlig god regenerationsevne|Hvilket organ hos mennesket har en særlig god regenerationsevne?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Kan man tro på al litteraturen om stamceller|Kan man tro på al litteraturen om stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke problemer skal løses inden for stamcelleforskningen|Hvilke problemer skal løses inden for stamcelleforskningen?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Er der risiko ved at bruge stamceller|Er der risiko ved at bruge stamceller?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan debatteres stamcelleforskning|Hvordan debatteres stamcelleforskning?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er kloning, og hvordan debatteres kloning|Hvad er kloning, og hvordan debatteres kloning?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvad er hybrider, og hvordan debatteres hybrider|Hvad er hybrider, og hvordan debatteres hybrider?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvilke regler og regulativer kræves over for stamcelleforskningen|Hvilke regler og regulativer kræves over for stamcelleforskningen?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan har den danske lovgivning om stamceller været|Hvordan har den danske lovgivning om stamceller været?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Hvordan er stamcelleforskningen blevet behandlet bioetisk|Hvordan er stamcelleforskningen blevet behandlet bioetisk?]]

[[http://bionyt.dk/_ab/stamceller/#Findes der et gråt eller sort stamcellemarked|Findes der et gråt eller sort stamcellemarked?]]

Leave a Reply