Search Posts

specimen


[eng.: Specimen – A sample, such as tissue, blood, or urine, used for (for example) analysis and diagnosis.

[PRØVEEKSEMPLAR – En prøve, såsom væv, blod eller urin, som bruges til f.eks. analyse og diagnose]

[eng.: Specimen vial – A small plastic container for liquid specimens.

[PRØVEGLAS – En lille plastbeholder til flydende prøver]

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply