Search Posts

samfund-Grønland

GRØNLAND – NYHEDER – SAMFUND

10.april 2002

Mere end hver tredje, som begynder et uddannelsesforløb i Grønland, får aldrig den afsluttende eksamen viser tal fra Grønlands Statistik. Siden 1981 har godt 6200 afbrudt deres uddannelse. En del af disse er dog senere begyndt på ny uddannelse. De mest eftertragtede områder er handel og kontor, hvor 805 personer gennemførte uddannelsen i perioden fra 1981-2001. Gennemsnitsalderen for de studerende er i perioden steget fra godt 21 år til godt 26 år. Årsagerne til afbrudt uddannelse er skoletræthed, mangel på motivation i folkeskolens ældste klasser, mangel på tilstrækkelig uddannelsesvejledning, manglende dansk- og engelskkundskaber samt dårlig økonomi.

5.april 2002

Det er på tide, at forældre inddrages i debatten om de alt for høje aborttal siger formand for foreningen for sundhedspersonale, Karoline Olsen. Antallet af provokerede aborter i Grønland har altid været højt. I dag er der lige så mange aborter som fødsler. Det viser to undersøgelser, som er lavet af sygeplejerskerne Marianne Arnfjord, Birte Kristensen, Turid Bjarnasson og professor Peter Bjerregaard. Undersøgelsen, som er udgivet af Inussuk/Arktisk Forskningsjournal, blev foretaget i Nuuk og i Aasiaat i 1996-1997.

10.april 2002

Det overvejes at sænke flypriserne. Tilskuddet til Grønlands Lufthavnsvæsen på ca. 60 millioner kroner forrige år blev sænket til ca. 20 millioner kroner sidste år, altså en reduktion på ca. 40 millioner kroner. Det medførte til at hver enkelt passager skulle betale passagertakster som er 275 kroner på atlanttrafikken, 225 kroner ved intern flyvning i Grønland og endeligt 135 kroner ved helikoptertrafikken ved køb af enkeltbilletter. Det lavere tilskud betød højere flypriser, og øget tilskud overvejes nu.

10.april 2002

2001 har været et godt år for Royal Arctic Line, der viser et overskud på 46 mio før og 25 mio kroner efter skat. Forbedringen skyldes at omfanget af transport ud af Grønland er steget med 10% i forhold til 2000. Denne stigning skyldes en mere omfattende eksport af reje- og krabbeprodukter.

10.april 2002

Komitéen for Racediskrimination – der overvåger FN´s konvention mod racediskrimination – kritiserer Danmarks behandling af den oprindelige befolkning i Thule, Inughuit. ICC fremlagde Thulesagen på et møde med komitéen og henledte opmærksomheden på den danske stats forsøg på overfor Højesteret at benægte Thulestammens identitet som indfødt folk. Foreningen Hingitaq 53, der repræsenterer tvangsflyttede Inuguit kræver at få deres land- og fangstområder tilbage i Thuleområdet og har anlagt sag mod den danske stat. Sagen foventes afgjort i Højesteret senere i 2002. Komitéen for Racediskrimination udtrykker bekymring over forsinkelsen i løsningen af Inughuits krav i forhold til Pituffik – Thule Air Base

8.april 2002

Augusta Salling ny formand for Atassut

Augusta Salling valgtes 8. apr.2002 til ny partiformand i Atassut med 48 ud af 55 stemmer. Blandt hendes opgaver er at retten til undergrunden skal genforhandles, så Grønland får 75 procent af et eventuelt udbytte og 25 procent til Danmark. Den øvrige bestyrelse kom til at bestå af Finn Karlsen som politisk næstformand og Ellen Kristensen som ny organisatorisk næstformand. Desuden Emilie Olsen fra Sisimiut, Aqqalu Abelsen fra Aasiaat, Aqqalu Jonathansen fra Atassut ungdom, Jørgen Søholm fra Ilulissat, Karl Petersen fra Qasigiannguit og Jens Lyberth fra Kangaamiut.

5.april 2002

Grønlands arbejdsgiverforening beklager den åbenlyse splittelse i landets ledende parti, Siumut, som forsinker lovgivningsinitiativer og beskylder desuden den nye Siumut-ledelse for at være fremmedfjendske og nationalistiske og ikke forhindre kammerateri og pamperi. Det klinger hult når ledelsen fjerner tre tunge erhvervsfolk fra Royal Greenlands ledelse for at give plads til tre kammerater uden international erfaring – det er skadelig nationalistisk holdning. Royal Greenlands tidligere koncernchef Ole Ramlau-Hansen siger at beskyldningerne er grundløse. Royal Greenland har oplyst ham, at der muligvis vil blive rejst krav imod ham i tre sager.

4.april 2002

Førere eller ejere af fartøjer med godkendt harpunkanon kan henvende sig på kommunekontoret for at en generel licens, som foreløbigt vil gælde frem til 31. juli i år.

6.april 2002

Landstingsmedlem Johan Lund Olsen (IA) har i dag afleveret dokumentation til landstingets formandskab for, hvordan Danmark i perioden fra 1946 til og med 1954 har lavet indberetninger til FN.

Johan Lund Olsen mener, at han på baggrund af de oplysninger kan se, at Danmark har ført FN bag lyset med falske indberetninger. Bl.a. at Danmark i efterkrigstiden op til flere gange har indberettet, og som siger, at det grønlandske folk ikke længere er et folk i folkeretlig forstand, fordi de er opblandet med så meget skandinavisk blod. Desuden fik Grønland ikke mulighed for at stemme om grundlovsændringen i 1953. Det er jo det helt kritiske punkt i henhold til international ret og FN-resolutioner, hvor et folk altid skal spørges ved grundlovsændringer, siger Johan Lund Olsen.

7.april 2002

Grønlandsmesterskaberne i hundeslædevæddeløb er i dag blevet afviklet i fin stil i Ilulissat. Vinder blev Abraham Løvstrøm fra Uummannaq, der med sine hunde gennemførte den 45,2 lange rute i tiden 2 timer, seks minutter og ti sekunder. 33 sekunder senere kom Edvard Samuelsen, der også er fra Uummannaq, i mål og på tredjepladsen blev det Ville Siegstad fra Ilulissat. Der var 1500 tilskuere.


DEBAT OM GRØNLANDS NATUR:
Se her! (information til debatsiden sendes til: bio@forskning.dk)

external image grl-2001-maskedanser.JPG
Maskedanser Else Danielsen, Qeqertarsuaq (Godhavn), foto Margrethe Tjalve, guide på Grønlandsturen i 2001

HUSK TILMELDING TIL
Foredragsweekend om Grønland i Zoo, 6.-7.april 2002.
REJSEN TIL GRØNLAND 2002 (Sydgrønland):
Program for turen

REJSEN TIL GRØNLAND 2001 (Disko):
Rapport fra turen 2001
Hovedpunkter fra turen 2001
To deltageres beskrivelse af turen 2001
To deltageres fotos fra turen 2001
Flere billeder fra 2001-turen

REJSEN TIL GRØNLAND 1999 (Disko):
En deltagers beskrivelse af turen 1999
Billeder fra turen i 1999

WEEKENDMØDER I ZOOLOGISK HAVE OM GRØNLAND:
Foredragsweekend i Zoo, 5.-6.april 2003, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, 6.-7.april 2002, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2001, om Grønland.
Foredragsweekenderne i Zoo, 1999 og 2000, om Grønland.

UDSTILLING OM GRØNLAND OG GRØNLANDSK KUNST:
Udstilling om Grønlandsk kunst i Brøndsalen påsken 2000

FOLKEUNIVERSITETSKURSER OM GRØNLAND:
Kursus 3.-4. marts 2001: "Grønland – et bæredygtigt samfund?" (Folkeuniversitetet i Århus)
Afholdt kursus i Folkeuniversitetet København 2000

LITTERATUR om Grønland:
“Grønlands økologi”, Atuakkiorfik forlag, 1999. 431 s. 350 kr.
“Farvel til Grønlands Natur”, Kjeld Hansen, Gad forlag, 2001. 140 s.
Debatten om Grønlands natur.

external image bn105jordensalder.gif
Hvor gammel er universet, Jorden og livet på Jorden?
Bemærkelsesværdig dansk forskning i Grønland
BioNyt nr.105 (pris: kr. 48.75)
Køb bladet her. e l l e r Tegn abonnement

Links om Grønland

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply