Search Posts

robot

robot

Soft robot: Shaping itself and moving with own internally generated power? ::: What if a new material would allow for development of a 'soft robot' that could reconfigure its own shape and move using its own internally generated power?

  • Hvad hvis et nyt materiale ville give mulighed for udvikling af en "blød robot", der kunne omkonfigurere sin egen form og bevæger sig ved hjælp af sin egen internt oparbejdet magt?(bionyt.dk/163/kilde-222 ).

  • robotrecover

Robots can automatically recover from damage in minutes ::: Robots will one day provide tremendous benefits to society, such as in search and rescue missions and putting out forest fires — but not until they can learn to keep working if they become damaged. A new article shows how to make robots automatically recover from injury in less than two minutes.

  • Robotter en dag vil give enorme fordele for samfundet, såsom i eftersøgnings- og redningsopgaver og lægge ud skovbrande – men ikke før de kan lære at holde arbejder, hvis de bliver beskadiget. En ny artikel viser, hvordan man laver robotter automatisk komme fra skade på mindre end to minutter.(bionyt.dk/163/kilde-223 ).

  • robot-undervands

Engineers hand 'cognitive' control to underwater robots ::: For the last decade, scientists have deployed increasingly capable underwater robots to map and monitor pockets of the ocean to track the health of fisheries, and survey marine habitats and species. In general, such robots are effective at carrying out low-level tasks, specifically assigned to them by human engineers — a tedious and time-consuming process for the engineers. Now a new programming approach gives robots more "cognitive" capabilities, enabling humans to specify high-level goals, while a robot performs high-level decision-making to figure out how to achieve these goals.

  • For det sidste årti, har forskerne indsat i stigende grad i stand undersøiske robotter til at kortlægge og overvåge lommer af havet for at spore sundhed fiskeriet, og syn marine habitater og arter. Generelt er sådanne robotter er effektive til at udføre opgaver, lavt niveau, specifikt tildelt dem af menneskelige ingeniører – en kedelig og tidskrævende proces for ingeniørerne. Nu er en ny programmering tilgang giver robotter flere "kognitive" kapaciteter, så mennesker til at angive mål på højt niveau, mens en robot udfører højt niveau beslutningsprocesser at finde ud af at nå disse mål. (bionyt.dk/163/kilde-224 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply