Search Posts

rekombinations-DNA-forskning-patent


PATENT OM REKOMBINANT-DNA

University of California, San Francisco, og Stanford University har opnået patent på en fundamental teknik, der anvendes til udvikling af rekombinant DNA. Metoden er udviklet af Dr. Herbert Boyer og Dr. Stanley Cohen fra de respektive universiteter. Patentet dækker en proces som blev udviklet i begyndelsen af 1970'erne, hvorved det blev muligt at indsætte et fremmed genetisk materiale i et DNA-plasmid i en bakterie. Metoden er siden blevet vidt udbredt i rekombinations-DNA forskningen af mange firmaer. Disse firmaer vil nu, hvis patentet ikke væltes, skulle betale licens for brug af teknikken. Metoden kan dog stadig bruges gratis af forskere, når det kun er til forskningsformål og ikke til kommercielle formål. Patentet har nr. 4.237.224 i U.S.A. Det omtaler forskellige metoder til at spalte cirkulære DNA-plasmider og Indsætte fragmenterne i encellede organismers DNA. De samme forskere har en anden løbende patentansøgning, som først ventes færdigbehandlet om cirka i år. Denne patentansøgning dækker enhver organisme, som produceres med teknikken fra det første patent. Dette andet patent vil i givet fald betyde en langt bedre beskyttelse. Hvis kun det første patent opnås, vil metoden kunne bruges i et land hvor der ikke er søgt om patent, og de fremkomne organismer kan da sælges til U.S.A.-firmaer og derefter frit bruges der. Nature 11.dec. 1980 s.527-528.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply