Search Posts

partikelfysik

Denne side er et supplement til

**BioNyt – Videnskabens Verden** nr. 148 og nr.155.

Du kan tegne abonnement på **//BioNyt: Videnskabens verden//** **her!**

BioNyt nr.148: Om partikelfysik i CERNBioNyt nr.148: Om partikelfysik i CERN


Køb blad nr. 148 om CERN og Large Hadron Collider

Køb blad nr. 155 om Higgs-partikel-fundet
SVAR på spørgsmål om PARTIKELFYSIK:
Dele af denne side kræver abonnement

på BioNyt Videnskabens Verden
Læs om Higgs-partikel-fundet i 2012
Index til andre emner om partikelfysik på denne side:

Del 1: Spørgsmål inspireret af Dan Browns roman "Engle og dæmoner" (Angels and Demons, 2000): her

Del 2: Spørgsmål inspireret af Large Hadron Colliders (LHC) opstart 30. marts 2010 efter reparation:

Acceleratorer

ALICE-detektoren

Antielektroner

Antipartikler

Antiprotoner

Atomet

Baryon

Bosoner

CERN før LHC

CMS-detektoren

Databehandling

D-branes

Den elektromagnetiske kraft

Den elektrostærke kernekraft

Den elektrosvage kernekraft

Dimensioner

Driftuheld

Elektronen

Elementarpartikler

Fermioner

Fotonen

Fundamentale kræfter

Fundamentale partikler

Fælles teori

Gauge-teorier

GeV

Gluon

Gravitationskraften

Gravitonen

Gudepartiklen

Hadroner

Hierarkiproblemet

Higgs-feltet

Higgs-massen

Higgs-mekanismen

Higgs-partiklen

Isotop

Kaluza-Klein teori

Kaoner

Kemisk forbindelse

Kiralitetsproblemet

KK-teori

Kollisioner

Kosmologiske problem, Det

Kræfter

Kvanteproblemet

Kvarken

Ladning

Large Hadron Collider

LEP-acceleratoren

Leptoner

LHC

LHCb-detektoren

LHC's konstruktion

Luminositet

Magnetbøjning

Masse

Matematik

Mesoner

Molekyler

Mørk energi

Mørkt stof

Naturkræfter

Neutralinoen

Neutrinoer

Neutronen

Nuklid

Ny fysik

Partikler

Planck-energien

Planck-længden

Plank-skalaen

Positronen

Pioner

Protonen

Risikodebatten

Rumtiden

Schwarzschild-radius

Sorte huller

Spejlsymmetri

Spin

SPS-acceleratoren

Stabilitet

Standardmodellen

Strengteorien

Supergravitationsteorien

Superledning

Superpartnere

Supersymmetri

SUSY

Symmetri

TeV

Theory of Everything

Triggering

Tyngdekraften

Universets kritiske tæthed

W-bosonen

Z-bosonen

Acceleratorer
Har man fundet Higgs-partiklen?


Har man bevist vektor-bosonernes eksistens (Z og W bosonerne)? Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)?Har man lavet kollisioner mellem protoner og antiprotoner? Hvad er temperaturen i Large Hadron Collider? Hvad foregår i Large Hadron Collider? Hvad var afløseren for SPS-acceleratoren i CERN? Hvad var det vigtigste resultat af LEP-acceleratoren i CERN? Hvad var det vigtigste resultat af SPS-acceleratoren i CERN? Hvad var prisen for Large Hadron Collider? Hvad vil komme efter LHC-acceleratoren i CERN? Hvilke forsøg gjorde CERN før Large Hadron Collider? Hvilken arbejdsmetode bruger partikelfysikere? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød? Hvor hyppigt sker der sammenstød i Large Hadron Collider? Hvor lang var byggetiden for Large Hadron Collider? Hvor længe vil LHC-acceleratoren i CERN kunne bruges? Hvor mange data får man fra Large Hadron Collider? Hvor mange Higgs-partikler vil blive dannet i LHC-acceleratoren i CERN pr. år? Hvor mange protoner dannes i LHC-acceleratoren? Hvor mange proton-proton kollisioner vil der være per sekund ved LHC-acceleratorens maximalenergi? Hvor mange sammenstød sker i LHC-acceleratoren i CERN pr. sekund? Hvor meget energi sker protoner-sammenstødene med i LHC-acceleratoren? Hvor stor energi får protonerne i Large Hadron Collider? Hvor stor er Large Hadron Collider? Hvordan accelereres protonerne op i LHC-acceleratoren? Hvordan håndterer man datamængden fra Large Hadron Collider? Hvordan sorterer man interessante data fra Large Hadron Collider? Hvordan vil LHC-acceleratoren blive anvendt? Hvorfor brød Large Hadron Collider sammen 19. sep. 2008? Hvornår byggede man Large Hadron Collider? Hvornår kom Large Hadron Collider op på halv kraft?
ALICE-detektoren
Hvad skal ALICE-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til?
Antielektroner
Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)? Hvad kaldes en elektrons antipartikel? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød?
Antipartikler
Hvad er en antipartikel? Hvad kaldes en elektrons antipartikel?
Antiprotoner
Har man lavet kollisioner mellem protoner og antiprotoner?
Atomet
Er atomer fundamentale? Hvad er en atomkerne opbygget af? Hvad er en isotop? Hvad er en nuklid? Hvad er et atom? Hvordan holdes atomkerner sammen? Kan man forklare massen af et atom?
Baryon
Hvad er en baryon?
Bosoner
Har man bevist vektor-bosonernes eksistens (Z og W bosonerne)? Hvad er bosoner? Hvad er bosoner? Hvad er en boson? Hvad er Higgs bosonen? Hvad karakteriserer bosonerne? Hvilke bosoner findes i Standardmodellen? Hvilken ladning har W-bosoner? Hvilken ladning har Z-bosonen? Hvilket spin har bosoner? Hvordan navngives bosonernes superpartnere?
CERN før LHC
Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)? Har man lavet kollisioner mellem protoner og antiprotoner?Hvad var afløseren for SPS-acceleratoren i CERN? Hvad var det vigtigste resultat af LEP-acceleratoren i CERN? Hvad var det vigtigste resultat af SPS-acceleratoren i CERN? Hvilke forsøg gjorde CERN før Large Hadron Collider? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød?
CMS-detektoren
Hvad skal CMS-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til?
Databehandling
Hvad betyder triggering? Hvilken arbejdsmetode bruger partikelfysikere?Hvor mange data får man fra Large Hadron Collider? Hvordan håndterer man datamængden fra Large Hadron Collider? Hvordan sorterer man interessante data fra Large Hadron Collider?
D-branes
Hvad er D-branes?
Den elektromagnetiske kraft
Er der en fælleskraft for elektromagnetismen samt den svage og den stærke kernekraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den elektromagnetiske kraft? Hvilken partikel er tilknyttet den elektromagnetiske kraft? Kan man beskrive naturkræfterne som manifestationer af én naturkraft?
Den elektrostærke kernekraft
Er den elektrostærke teori bekræftet? Er der en fælleskraft for elektromagnetismen samt den svage og den stærke kernekraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft?Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den stærke kernekraft? Hvad skyldes den elektrostærke kraft? Hvilke partikler er tilknyttet den elektrostærke kernekraft? Hvordan holdes atomkerner sammen? Kan man beskrive naturkræfterne som manifestationer af én naturkraft?
Den elektrosvage kernekraft
Adlyder den svage kernekraft spejlsymmetri? Er den elektrosvage teori bekræftet? Er der en fælleskraft for elektromagnetismen samt den svage og den stærke kernekraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft? Har man bevist vektor-bosonernes eksistens (Z og W bosonerne)? Hvad er den kraftoverførende partikel for den svage kernekraft? Hvad skyldes den elektrosvage kraft? Hvilke partikler er tilknyttet den elektrosvage kernekraft? Hvordan holdes molekyler sammen? Kan man beskrive naturkræfterne som manifestationer af én naturkraft?
Dimensioner
Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller? Hvilken betydning har ekstra dimensioner for dannelsen af sorte huller? Hvad er det kosmologiske problem? Hvad er ekstra dimensioner? Hvad er kiralitetsproblemet? Hvad er kvanteproblemet? Hvad er rumtiden? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke dimensioner kender vi? Hvilke problemer er der ved en mange-dimensional verden? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved supergravitation-teorien? Hvor mange dimensioner er der i Universet? Hvor mange dimensioner er der i verden? Hvor mange dimensioner kendes? Hvor mange dimensioner kendes? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft? Kan fænomener være 1-dimensionale? Kan fænomener være 2-dimensionale? Kan tyngdekraften bevæge sig i flere dimensioner? Vil ekstra dimensioner kunne påvises? Vil en beboer i et 2-dimensionel rum kunne påvise, at den verden er 3-dimensionalt?
Driftuheld
Hvorfor brød Large Hadron Collider sammen 19. sep. 2008?
Elektronen
Er elektronen fundamental? Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)? Hvad er elektronens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød? Hvilken slags partikel er elektronen?Hvorfor er elektroner stabile?
Elementarpartikler
Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har en masse? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har ikke en masse?
Fermioner
Hvad er fermioner? Hvad kaldes fermionernes superpartnere? Hvad karakteriserer fermionerne? Hvor mange typer fermioner er der i Standardmodellen?
Fotonen
Har fotonen en masse? Hvad er fotonens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvilken ladning har fotonen?
Fundamentale kræfter
Hvad er de fundamentale kræfter i verden?
Fundamentale partikler
Hvad er fundamentale partikler? Hvilke fundamentale partikler kender man?
Fælles teori
Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft?Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft? Kan tyngdekraften forenes med de tre andre kendte kræfter?
Gauge-teorier
Er de ikke-abelske gauge-teorier blevet bekræftet?
GeV
Hvad er GeV?
Gluon
Hvad er en gluon? Hvilken ladning har gluon?
Gravitationskraften
Adlyder tyngdekraften spejlsymmetri? Er supergravitationsteorien blevet bekræftet? Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Har man fundet den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Har man fundet gravitonen? Hvad er den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Hvad er det kosmologiske problem? Hvad er gravitonen? Hvad er kiralitetsproblemet? Hvad er kvanteproblemet? Hvad er Planck-energien? Hvad er Planck-længden? Hvad er Planck-skalaen?Hvad er tyngdekraften? Hvad karakteriserer supergravitation-teorien?Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved en mange-dimensional verden? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved supergravitation-teorien? Hvor mange dimensioner er der i verden? Hvor svag er tyngdekraften? Hvordan forklares gravitationskraften? Hvorfor er tyngdekraften så svag? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft?Kan Higgs-partiklen forklare tyngdekraften? Kan tyngdekraften bevæge sig i flere dimensioner? Kan tyngdekraften forenes med de tre andre kendte kræfter? Kan tyngdekraften forklares?
Gravitonen
Har man fundet gravitonen? Hvad er gravitonen?
Gudepartiklen
Hvad er gudepartiklen?
Hadroner
Hvad er en hadron opbygget af? Hvad er en hadron? Hvordan inddeles hadroner?
Hierarkiproblemet
Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller? Hvad er hierarkiproblemet? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft?
Higgs-feltet
Hvad er Higgs-feltet ?
Higgs-massen
Hvor stor er Higgs-massen?
Higgs-mekanismen
Hvad er Higgs-mekanismen?
Higgs-partiklen
Findes er flere Higgs-partikler? Har Higgs-feltet noget med mørk energi at gøre? Har man fundet Higgs-partiklen? Hvad er gudepartiklen? Hvad er Higgs bosonen? Hvad er Higgs-feltet ? Hvad er Higgs-mekanismen? Hvad er Higgs-partiklen? Hvad henfalder Higgs-partiklen til? Hvilke egenskaber har Higgs-partiklen? Hvor mange Higgs-partikler vil blive dannet i LHC-acceleratoren i CERN pr. år? Hvor mange Higgs-partikler vil LHC-acceleratoren i CERN danne? Hvor stor er Higgs-massen? Hvordan kan Higgs-partiklen findes? Kan Higgs-partiklen forklare tyngdekraften?
Isotop
Hvad er en isotop?
Kaluza-Klein teori
Er Kaluza-Klein teorien blevet bekræftet? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)?
Kaoner
Hvad er kaoner?
Kemisk forbindelse
Hvad er en "kemisk forbindelse"?
Kiralitetsproblemet
Hvad er kiralitetsproblemet?
KK-teori
Er Kaluza-Klein teorien blevet bekræftet? Er Kaluza-Klein teorien blevet bekræftet? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)?
Kollisioner
Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)? Har man lavet kollisioner mellem protoner og antiprotoner?Hvad er temperaturen i Large Hadron Collider? Hvad foregår i Large Hadron Collider? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød? Hvor hyppigt sker der sammenstød i Large Hadron Collider? Hvor mange proton-proton kollisioner vil der være per sekund ved LHC-acceleratorens maximalenergi? Hvor mange sammenstød sker i LHC-acceleratoren i CERN pr. sekund? Hvor meget energi sker protoner-sammenstødene med i LHC-acceleratoren? Hvor stor energi får protonerne i Large Hadron Collider? Hvornår kom Large Hadron Collider op på halv kraft?
Kosmologiske problem, Det
Hvad er det kosmologiske problem?
Kræfter
Er den elektrostærke teori bekræftet? Er den elektrosvage teori bekræftet? Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft?Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft? Har man fundet den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Har man fundet gravitonen? Hvad er de fundamentale kræfter i verden? Hvad er den kraftoverførende partikel for den elektromagnetiske kraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den stærke kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den svage kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Hvad er gravitonen? Hvad er hierarkiproblemet? Hvad er kraftoverførere? Hvad er kraftoverførere?Hvad er Theory Of Everything (TOE)? Hvad er tyngdekraften? Hvad skyldes den elektrostærke kraft? Hvad skyldes den elektrosvage kraft?Hvor svag er tyngdekraften? Hvordan forklares gravitationskraften?Hvorfor er tyngdekraften så svag? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft? Kan tyngdekraften bevæge sig i flere dimensioner? Kan tyngdekraften forenes med de tre andre kendte kræfter? Kan tyngdekraften forklares?
Kvanteproblemet
Hvad er kvanteproblemet?
Kvarken
Hvad er kvarker? Hvad er neutronen opbygget af? Hvad er protonen opbygget af? Hvilke typer kvarker findes? Hvilken slags partikel er kvarken? Hvilken slags partikel er neutronen? Hvilken slags partikel er protonen?
Ladning
Hvilken ladning har fotonen? Hvilken ladning har gluon? Hvilken ladning har W-bosoner? Hvilken ladning har Z-bosonen?
Large Hadron Collider
Er der risiko ved at lave kunstige sorte huller? Er der risiko ved LHC-acceleratoren? Hvad betyder triggering? Hvad er luminositet? Hvad er temperaturen i Large Hadron Collider? Hvad foregår i Large Hadron Collider? Hvad skal ALICE-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad skal CMS-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad skal LHCb-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad var prisen for Large Hadron Collider? Hvad vil komme efter LHC-acceleratoren i CERN? Hvilken arbejdsmetode bruger partikelfysikere? Hvor hyppigt sker der sammenstød i Large Hadron Collider? Hvor kraftige er magneterne i LHC-acceleratoren? Hvor lang var byggetiden for Large Hadron Collider? Hvor længe vil LHC-acceleratoren i CERN kunne bruges? Hvor mange data får man fra Large Hadron Collider? Hvor mange protoner dannes i LHC-acceleratoren? Hvor mange proton-proton kollisioner vil der være per sekund ved LHC-acceleratorens maximalenergi? Hvor meget energi sker protoner-sammenstødene med i LHC-acceleratoren? Hvor stor energi får protonerne i Large Hadron Collider? Hvor stor er Large Hadron Collider?Hvordan accelereres protonerne op i LHC-acceleratoren? Hvordan håndterer man datamængden fra Large Hadron Collider? Hvordan sorterer man interessante data fra Large Hadron Collider? Hvordan vil LHC-acceleratoren blive anvendt? Hvorfor brød Large Hadron Collider sammen 19. sep. 2008? Hvornår byggede man Large Hadron Collider? Hvornår kom Large Hadron Collider op på halv kraft?
LEP-acceleratoren
Hvad var afløseren for SPS-acceleratoren i CERN? Hvad var det vigtigste resultat af LEP-acceleratoren i CERN?
Leptoner
Hvad er leptoner? Hvilke typer leptoner findes?
LHC
Er der risiko ved at lave kunstige sorte huller? Er der risiko ved LHC-acceleratoren? Hvad betyder triggering? Hvad er luminositet? Hvad er temperaturen i Large Hadron Collider? Hvad foregår i Large Hadron Collider? Hvad skal ALICE-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad skal CMS-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad skal LHCb-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til? Hvad vil komme efter LHC-acceleratoren i CERN? Hvilken arbejdsmetode bruger partikelfysikere? Hvor hyppigt sker der sammenstød i Large Hadron Collider? Hvor kraftige er magneterne i LHC-acceleratoren? Hvor længe vil LHC-acceleratoren i CERN kunne bruges? Hvor mange data får man fra Large Hadron Collider? Hvor mange Higgs-partikler vil blive dannet i LHC-acceleratoren i CERN pr. år? Hvor mange protoner dannes i LHC-acceleratoren? Hvor mange proton-proton kollisioner vil der være per sekund ved LHC-acceleratorens maximalenergi? Hvor mange sammenstød sker i LHC-acceleratoren i CERN pr. sekund? Hvor meget energi sker protoner-sammenstødene med i LHC-acceleratoren? Hvor stor energi får protonerne i Large Hadron Collider? Hvordan accelereres protonerne op i LHC-acceleratoren?Hvordan håndterer man datamængden fra Large Hadron Collider?Hvordan sorterer man interessante data fra Large Hadron Collider?Hvordan vil LHC-acceleratoren blive anvendt? Hvorfor brød Large Hadron Collider sammen 19. sep. 2008? Hvornår kom Large Hadron Collider op på halv kraft?
LHCb-detektoren
Hvad skal LHCb-detektoren i LHC-acceleratoren (CERN) bruges til?
LHC's konstruktion
Hvad var prisen for Large Hadron Collider? Hvor lang var byggetiden for Large Hadron Collider? Hvor stor er Large Hadron Collider? Hvornår byggede man Large Hadron Collider?
Luminositet
Hvad er luminositet?
Magnetbøjning
Hvor kraftige er magneterne i LHC-acceleratoren?
Masse
Har fotonen en masse? Hvad bestemmer massen af et proton? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har en masse? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har ikke en masse? Hvorfor har partikler en masse? Kan man forklare massen af et atom?
Matematik
Hvilken betydning har matematikken for partikelfysikken?
Mesoner
Hvad er en meson? Hvad er mesoner?
Molekyler
Hvad er en "kemisk forbindelse"? Hvad er et molekyle? Hvordan holdes molekyler sammen?
Mørk energi
Har Higgs-feltet noget med mørk energi at gøre? Hvad består mørk energi af? Hvad er mørk energi? Hvor meget af Universet er mørk energi? Hvor meget af Universets energi og stof kender vi? Hvor meget af Universets energitæthed kender vi?
Mørkt stof
Er sorte huller farlige, hvis de dannes i LHC-acceleratoren i CERN?Findes der usynligt stof? Hvad består mørkt stof af? Hvad er "Schwarzschild-radius"? Hvad er mørkt stof? Hvad er sorte huller? Hvad kan være kandidat til det mørke stof? Hvor hurtigt henfalder sorte huller, hvis de dannes i LHC-acceleratoren i CERN? Hvor meget af Universet er mørkt stof? Hvor meget af Universets energi og stof kender vi? Hvor meget af Universets energitæthed kender vi? Hvor meget skal Jorden sammenpresses for at blive usynlig? Hvordan opdagede man mørkt stof?Kan Supersymmetri forklare mørkt stof?
Naturkræfter
Er den elektrostærke teori bekræftet? Er den elektrosvage teori bekræftet? Er der en fælleskraft for elektromagnetismen samt den svage og den stærke kernekraft? Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller?Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft?Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft? Har man fundet den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Har man fundet gravitonen? Hvad er de fundamentale kræfter i verden? Hvad er de tre kendte naturkræfter? Hvad er den kraftoverførende partikel for den elektromagnetiske kraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den stærke kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den svage kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for tyngdekraften?Hvad er det kosmologiske problem? Hvad er gravitonen? Hvad er hierarkiproblemet? Hvad er kiralitetsproblemet? Hvad er kraftoverførere?Hvad er kvanteproblemet? Hvad er Theory Of Everything (TOE)? Hvad er Theory Of Everything (TOE)? Hvad er tyngdekraften? Hvad karakteriserer supergravitation-teorien? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvad skyldes den elektrostærke kraft? Hvad skyldes den elektrosvage kraft? Hvilke partikler er tilknyttet den elektrostærke kernekraft? Hvilke partikler er tilknyttet den elektrosvage kernekraft? Hvilke problemer er der ved en mange-dimensional verden?Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved supergravitation-teorien? Hvilken partikel er tilknyttet den elektromagnetiske kraft? Hvor mange dimensioner er der i verden? Hvor svag er tyngdekraften? Hvordan forklares gravitationskraften? Hvordan holdes atomkerner sammen? Hvordan holdes molekyler sammen? Hvorfor er tyngdekraften så svag? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft? Kan man beskrive naturkræfterne som manifestationer af én naturkraft? Kan supersymmetri være en forenet teori for de forskellige kræfter? Kan tyngdekraften bevæge sig i flere dimensioner? Kan tyngdekraften forenes med de tre andre kendte kræfter?Kan tyngdekraften forklares?
Neutralinoen
Hvad er neutralinoen?
Neutrinoer
Har neutrinoer en masse? Hvilken slags partikel er neutrinoen?
Neutronen
Er neutronen fundamental? Hvad er neutronen opbygget af? Hvilken slags partikel er neutronen? Hvornår er neutroner stabile?
Nuklid
Hvad er en nuklid?
Ny fysik
Hvad er ny fysik?
Partikler
Er atomer fundamentale? Er elektronen fundamental? Er neutronen fundamental? Er protonen fundamental? Har man fundet den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Har neutrinoer en masse?Hvad består byggestenene til stof af? Hvad består de basale byggesten til alt stof af? Hvad er "den letteste supersymmetriske partikel" (LSP)? Hvad er bosoner? Hvad er bosoner? Hvad er den kraftoverførende partikel for den elektromagnetiske kraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den stærke kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for den svage kernekraft? Hvad er den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Hvad er en "kemisk forbindelse"? Hvad er en antipartikel?Hvad er en atomkerne opbygget af? Hvad er en baryon? Hvad er en boson? Hvad er en gluon? Hvad er en hadron opbygget af? Hvad er en hadron? Hvad er en isotop? Hvad er en meson? Hvad er en nuklid? Hvad er pioner? Hvad er pion i forhold til en myon? Hvad er en proton opbygget af? Hvad er et atom? Hvad er et molekyle? Hvad er fermioner? Hvad er fundamentale partikler? Hvad er kaoner? Hvad er kvarker? Hvad er leptoner? Hvad er mesoner? Hvad er neutralinoen? Hvad er neutronen opbygget af? Hvad er pioner? Hvad er protonen opbygget af? Hvad henfalder supersymmetriske partikler til? Hvad kaldes en elektrons antipartikel? Hvad kaldes fermionernes superpartnere? Hvad karakteriserer bosonerne? Hvad karakteriserer fermionerne? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har en masse? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har ikke en masse? Hvilke bosoner findes i Standardmodellen? Hvilke fundamentale partikler kender man?Hvilke partikler er tilknyttet den elektrostærke kernekraft? Hvilke partikler er tilknyttet den elektrosvage kernekraft? Hvilke typer kvarker findes?Hvilke typer leptoner findes? Hvilke typer partikler findes der? Hvilken ladning har fotonen? Hvilken ladning har gluon? Hvilken ladning har W-bosoner? Hvilken ladning har Z-bosonen? Hvilken partikel er tilknyttet den elektromagnetiske kraft? Hvilken slags partikel er elektronen? Hvilken slags partikel er kvarken? Hvilken slags partikel er neutrinoen? Hvilken slags partikel er neutronen? Hvilken slags partikel er protonen? Hvilket spin har bosoner? Hvor mange typer fermioner er der i Standardmodellen?Hvordan inddeles hadroner? Hvordan navngives bosonernes superpartnere? Hvordan navngives superpartnere? Hvorfor er elektroner stabile? Hvorfor er protonen stabil? Hvorfor er protoner stabile? Hvorfor har partikler en masse? Hvornår er neutroner stabile? Kan protonen henfalde naturligt? Kan supersymmetriske partikler dannes LHC-acceleratoren i CERN?
Pion
Hvad er en pion i forhold til myoner? Hvad er en pion?
Planck-energien
Hvad er Planck-energien?
Planck-længden
Hvad er Planck-længden?
Plank-skalaen
Hvad er Planck-skalaen?
Positronen
Har man lavet kollisioner mellem elektroner og anti-elektroner (positroner)? Hvad kaldes en elektrons antipartikel? Hvilken fordel er der ved at lave forsøg med elektron/anti-elektron-sammenstød?
Pioner
Hvad er pioner?
Protonen
Er protonen fundamental? Har man lavet kollisioner mellem protoner og antiprotoner? Hvad bestemmer massen af et proton? Hvad er en proton opbygget af? Hvad er protonen opbygget af? Hvilken slags partikel er protonen? Hvor mange protoner dannes i LHC-acceleratoren? Hvor stor energi får protonerne i Large Hadron Collider? Hvorfor er protonen stabil?Hvorfor er protoner stabile? Kan protonen henfalde naturligt?
Risikodebatten
Er der risiko ved at lave kunstige sorte huller? Er der risiko ved LHC-acceleratoren? Er sorte huller farlige, hvis de dannes i LHC-acceleratoren i CERN?
Rumtiden
Hvad er rumtiden?
Schwarzschild-radius
Hvad er "Schwarzschild-radius"?
Sorte huller
Er sorte huller farlige, hvis de dannes i LHC-acceleratoren i CERN?Hvilken betydning har ekstra dimensioner for dannelsen af sorte huller?Hvad er "Schwarzschild-radius"? Hvad er sorte huller? Hvor hurtigt henfalder sorte huller, hvis de dannes i LHC-acceleratoren i CERN? Hvor meget skal Jorden sammenpresses for at blive usynlig?
Spejlsymmetri
Adlyder den svage kernekraft spejlsymmetri? Adlyder tyngdekraften spejlsymmetri?
Spin
Hvilket spin har bosoner?
SPS-acceleratoren
Hvad var det vigtigste resultat af SPS-acceleratoren i CERN?
Stabilitet
Hvorfor er elektroner stabile? Hvorfor er protoner stabile? Hvornår er neutroner stabile?
Standardmodellen
Er Standardmodellen blevet bekræftet? Findes er flere Higgs-partikler?Har Higgs-feltet noget med mørk energi at gøre? Har man fundet Higgs-partiklen? Hvad består de basale byggesten til alt stof af? Hvad er elektronens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvad er fotonens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvad er fundamentale partikler? Hvad er gudepartiklen? Hvad er Higgs bosonen?Hvad er Higgs-feltet ? Hvad er Higgs-mekanismen? Hvad er Higgs-partiklen? Hvad er Standardmodellen? Hvad henfalder Higgs-partiklen til?Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har en masse? Hvilke af Standardmodellens elementarpartikler har ikke en masse? Hvilke bosoner findes i Standardmodellen? Hvilke egenskaber har Higgs-partiklen? Hvilke typer kvarker findes? Hvilke typer leptoner findes? Hvor mange Higgs-partikler vil LHC-acceleratoren i CERN danne? Hvor mange typer fermioner er der i Standardmodellen? Hvor stor er Higgs-massen?Hvordan kan Higgs-partiklen findes? Kan Higgs-partiklen forklare tyngdekraften?
Strengteorien
Hvad er strengteorien? Hvad er strengteorien?
Supergravitationsteorien
Er supergravitationsteorien blevet bekræftet? Hvad karakteriserer supergravitation-teorien?
Superledning
Hvad er temperaturen i Large Hadron Collider? Hvor kraftige er magneterne i LHC-acceleratoren?
Superpartnere
Hvad er elektronens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvad er fotonens superpartner ifølge Supersymmetri-princippet? Hvad kaldes fermionernes superpartnere? Hvordan navngives superpartnere?
Supersymmetri
Er supersymmetri-partikler blevet påvist? Er Supersymmetri-princippet bekræftet? Hvad er "den letteste supersymmetriske partikel" (LSP)? Hvad er supersymmetri? Hvad er SUSY? Hvad henfalder supersymmetriske partikler til? Kan Supersymmetri forklare mørkt stof? Kan supersymmetri være en forenet teori for de forskellige kræfter? Kan supersymmetriske partikler dannes LHC-acceleratoren i CERN?
SUSY
Hvad er SUSY?
Symmetri
Adlyder den svage kernekraft spejlsymmetri? Adlyder tyngdekraften spejlsymmetri? Er supersymmetri-partikler blevet påvist? Er Supersymmetri-princippet bekræftet? Hvad er supersymmetri? Hvad er SUSY? Kan Supersymmetri forklare mørkt stof?
TeV
Hvad er TeV?
Theory of Everything
Hvad er Theory Of Everything (TOE)?
Triggering
Hvad betyder triggering?
Tyngdekraften
Adlyder tyngdekraften spejlsymmetri? Er supergravitationsteorien blevet bekræftet? Er tyngdekraften svag i alle forklaringsmodeller? Findes der en fælles teori på den stærke og den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften? Har man fundet den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Har man fundet gravitonen?Hvad er den kraftoverførende partikel for tyngdekraften? Hvad er det kosmologiske problem? Hvad er gravitonen? Hvad er kiralitetsproblemet?Hvad er kvanteproblemet? Hvad er Planck-energien? Hvad er Planck-længden? Hvad er Planck-skalaen? Hvad er tyngdekraften? Hvad karakteriserer supergravitation-teorien? Hvad kendetegner en KK-teori (Kaluza-Klein teori)? Hvilke problemer er der ved en mange-dimensional verden? Hvilke problemer er der ved KK-teori (Kaluza-Klein teori)?Hvilke problemer er der ved supergravitation-teorien? Hvor mange dimensioner er der i verden? Hvor svag er tyngdekraften? Hvordan forklares gravitationskraften? Hvorfor er tyngdekraften så svag? I hvilke situationer er tyngdekraften en stærk kraft? Kan Higgs-partiklen forklare tyngdekraften? Kan tyngdekraften bevæge sig i flere dimensioner? Kan tyngdekraften forenes med de tre andre kendte kræfter? Kan tyngdekraften forklares?
Universets kritiske tæthed
Hvad er Universets kritiske tæthed?
W-bosonen
Har man bevist vektor-bosonernes eksistens (Z og W bosonerne)?Hvilken ladning har W-bosoner?
Z-bosonen
Har man bevist vektor-bosonernes eksistens (Z og W bosonerne)?Hvilken ladning har Z-bosonen?


Del 1: Spørgsmål inspireret af Dan Browns roman "Engle og dæmoner" (Angels and Demons, 2000):

Ligger CERN i Schweiz?

Hvad betyder forkortelsen CERN?

Består CERN af røde murstensbygninger med videnskabsfolki hvide kitler, der løber rundt med stakke af papirer?

Eksisterer antistof?

Hvordan bliver antistof opbevaret?

Hvad er den fremtidige anvendelse af antistof?

Findes der antistof-atomer?

Kan vi håbe på at kunne bruge antistof som en kilde til energi – vil antistof f.eks. kunne drive køretøjer i fremtiden?

Jeg håbede på, at antistof ville være fremtidens svar på vores energibehov – men det virker som om der kræves meget forskning for at dette kan ske.

Kan man lave antistofbomber?

Hvorfor har antistof ikke fået opmærksomhed i medierne?

Er antistof virkelig 100% effektiv?

Laver CERN antistof som beskrevet i bogen Angels and Demons (Engle og dæmoner)?

Hvorfor bygger man så den LHC?

Har CERN en partikelaccelerator, der er 27 km lang?

Hvorfor laver man antistof på CERN?

Hvordan udvindes energi fra antistof?

Hvor sikker er antistof?

Har CERN protokoller for at holde offentligheden sikker?

Indeholder et gram antistof samme mængde energi som en 20 kiloton atombombe?

Har CERN's forskere faktisk opfundet internettet?

Har CERN en X-33 spaceplane?


Partikelfysik også kaldet højenergifysik, er en fysikgren som studererstofs elementære bestanddele og deres interaktion (vekselvirkning).
Strengt taget er partikel en forkert benævnelse. Objekterne, som studeres i partikelfysik, opfylder de kvantemekaniske principper. Derfor opfylder de bølge-partikel dualiteten, dvs. objekterne udviser partikellignende egenskaber i visse eksperimenter og bølgelignende egenskaber i andre. Teoretisk kan objekterne hverken beskrives som bølger eller partikler, men de modelleres i dag som en tilstandsvektor i et abstrakt matematiskHilbertrum.
I "gamle dage" var "elementarpartikler" de bestanddele et atom bestod af.

Leave a Reply