Search Posts

parasit-chagas

  • Chagas disease vaccine shows long-term protection in mice ::: Chagas disease, caused by the Trypanosoma cruzi parasite and transmitted by insects in Latin America is among the most common tropical diseases, and so far without effective vaccine. A new study now shows that a candidate vaccine can induce long-lasting immunity against the parasite in mice.
  • Chagas sygdom, forårsaget af Trypanosoma cruzi parasitten og transmitteres af insekter i Latinamerika er blandt de mest almindelige tropesygdomme, og indtil videre uden en effektiv vaccine. En ny undersøgelse viser nu, at en kandidat-vaccine kan inducere langvarig immunitet mod parasitten hos mus.(bionyt.dk/163/kilde-210 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply