Search Posts

ordbog-Leccinum-aurantiacum

Skælrørhattene er ret karakteristiske med deres høje, skællede stokke, men det er ellers en gruppe svampe, som det har været svært at få systematisk hold på. Derfor vil man finde dem med forskellige navne i forskellige bøger. De er knyttet til forskellige træer. De kan alle spises, men der er nogle mennesker, som tåler dem dårligt.

Skælrørhatte med 1: rødlig eller orange hat, 2: fast og tyk stok, 3: stokmarv som mørkner:

DER ER STRID OM HVORVIDT LECCINUM AURANTIACUM FREMOVER SKAL KALDES LECCINUM ALBOSTIPITATUM ELLER OM DET GAMLE TRADITIONELLE NAVN LECCINUM AURANTIACUM SKAL BEVARES

Aspe-skælrørhat (Leccinum albostipitatum = Orange Aspe-rørhat = visse opfattelser af Leccinum aurantiacum, Red Aspen Boletes, Red-capped scaber stalk, Laubwald-Rotkappe, IKKE Orange Oak Bolete omend den også tilskrives navnet L. aurantiacum))

NB! Betegnelsen Leccinum aurantiacum kan ikke umiddelbart oversættes til Aspe-skælrørhat (Leccinum albostipitatum), fordi betegnelsen Leccinum aurantiacum også har været brugt om Rustrød skælrørhat = Rustrød Ege-Rørhat (L. quercinum).

Betegnelsen Rustrød skælrørhat har også været brugt som dansk navn for L. aurantiacum, men skal i dag bruges om Leccinum quercinum og i stedet for betegnelsen Rustrød Ege-Rørhat.

Rustrød skælrørhat

Leccinum quercinum (Pilát) E.E. Green & Watling

Syn.: Leccinum populinum M. Korhonen
Rustrød Skælrørhat: Beskrivelse: en stor, fastkødet, brunorange til orangebrun skælrørhat med sortnende kød og overhængende hathud. MED RUSTBRUNE SKÆL PÅ STOKKEN ALLEREDE SOM UNG. Sporerne måler 12,5-18,5 x 3,5-5 μm, Q-gns 3,2-3,6. Med forskellige løvtræer, især poppel og eg.
Forvekslingsmuligheder:
Aspe-skælrørhat (L. albostipitatum) har som ung hvide skæl på stokken.
Fyrre-skælrørhat (L. vulpinum) vokser med fyr og gran.
Orange skælrørhat (L. versipelle) har gråsorte skæl på stokken og vokser med birk.

Aspe-skælrørhat

Leccinum albostipitatum den Bakker & Noordel

Syn.: Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray
Aspe-skælrørhat (Leccinum albostipitatum = "hvide-skæl-på-ung-stok-rørhat-med-sortnende-marv-og-overhængende hathud"= Orange aspe-rørhat = visse opfattelser af Rustrød skælrørhat Leccinum aurantiacum, eng: Red Aspen Boletes, ty: Laubwald-Rotkappe, sv: Aspsopp),

I Europa har Leccinum aurantiacum traditionelt været arter under popler poplars (Populus) og dermed synonym for det nye navn Aspe-skælrørhat (Leccinum albostipitatum].

Der er debat om klassifikationen af L. aurantiacum og L. quercinum , dvs. om de skal være adskilte arter.

Ifølge nogle mykologer skal de betragtes som samme art. Ifølge dem findes L. aurantiacum også med eg, oak (Quercus).

Desudne er L. aurantiacum blevet rapporteret for forskelllige løvtræer, .bl.a. beech(bøg, Fagus), birch (birk, Betula), chestnut (ægte kastanie, Castanea), pil ( willow , Salix), og lind, Tilia. ]

L. aurantiacum kendes ikke at have samliv med nåletræer i Europe.

Fra Nordamerika er "Leccinum aurantiacum" derimod blevet noteret fra nåletræer, coniferous foruden fra løvtræer deciduous , men det er usikkert om svampene fra nåleskove er L. vulpinum i stedet for

L. aurantiacum er måske helt fraværende i Nordamerika således at indsamlinger fra løvskove er de nordamerikanske arter L. insigne, og L. brunneum.[2]
(Kilde til ovenstående engelske tekst: https://en.wikipedia.org/wiki/Leccinum_aurantiacum fra 25.okt2017)

https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=5453
external image 2010_08_30.jpg

Aspe-Skælrørhat (Leccinum albostipitatum)

Klasse: Agaricomycetes (//Agaricomycetes//)
Orden: Rørhatordenen (//Boletales//)
Familie: Rørhatfamilien (//Boletaceae//)

Kendetegn: En rørhat med orange hat og ret lyse skæl på stokken.
Hat 8-25 cm bred, først halvkugleformet, siden bredt hvælvet til affladet, glat, i randen med indadbøjede hudlapper, som ofte forsvinder med alderen, livligt orange. Stok med i begyndelsen hvide skæl, som efterhånden farves rødbrune. Kød hvidt, ved gennemskæring først vinrødt, siden gråviolet, ved stokbasis ofte blågrønt anløbent.
Variation: Arten varierer ikke meget, ud over hvad der følger med frugtlegemernes aldring. Der kendes ikke former med hvid hat.

Forveksling: Kombinationen af orange hat, i begyndelsen hvide skæl på stokken og voksestedet under bævreasp gør denne art let kendelig.

Rød Birke-Rørhat (L. versipelle) har trods det danske navn langt mere afdæmpede smudsigt orangegule til bleggule farver på hatten, sorte skæl på stokken og vokser under birk.

Andre arter har mere rødbrun hat.

Den Bakker & Noordeloos beskriver denne art under et helt nyt latinsk navn, L. albostipitatum, idet de mener, at den originale tavle af L. aurantiacum trods navnet (og originalbeskrivelsen) forestiller Rustrød Ege-Rørhat. Det vil dog, som forklaret under denne art, være rimeligt at bibeholde den hidtidige brug af de latinske navne. Undertiden bruges navnet L. rufum.

I felthåndbogen kan du læse mere om: __Orange Skælrørhat__,__Rustrød Skælrørhat__, __Fyrre-Skælrørhat__

Biologi: Mykorrhizadanner med bævreasp (Populus tremula), sjældent med andre arter af poppel (Populus).

Levested: Naturlige og plantede bevoksninger af bævreasp, også i alleer.

Udbredelse: Almindelig i Danmark; almindelig i de vestlige dele af Jylland, hist og her i resten af landet.

__Log på__ for at se et kort over Naturbasens observationer af Aspe-Skælrørhat.
Hvornår ses den? August-oktober.
Status: Arten er almindelig i Danmark

https://svampe.databasen.org/taxon/16080
Beskrivelse: en ret stor til stor, brunorange skælrørhat med sortnende kød og overhængende hathud. Stokken har som ung hvidlige skæl, der siden bliver mere eller mindre brune. Sporerne måler 11-17 x 4-5 μm, Q-gns 3,1. Vokser med poppel, inklusive bævreasp.

Forveksling Navnet L. aurantiacum har været brugt om denne art, men også om Rustrød skælrørhat (L. quercinum). Sidstnævnte kan også vokse med poppel, men har rustrøde skæl på stokken allerede som ung. Man skal være opmærksom på at aspe-skælrørhats stokskæl ved såring og med alderen også kan farves mørkebrune.

Arterne kan altså KUN adskilles sikkert til 1) eller 2), hvis man har unge, friske frugtlegemer:

1) Aspe-skælrørhat (L. albostipitatum samt traditionel anvendelse af betegnelsen L. aurantiacum) har som ung hvide skæl på stokken.

2) Rustrød skælrørhat (L. quercinum samt anvendelse af betegnelsen L. aurantiacum for eksemplarer som vokser under eg) har allerede som ung rustbrune skæl på stokken.

Aspe-skælrørhat

Leccinum albostipitatum den Bakker & Noordel

Syn.: Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray

Orange skælrørhat

Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell

Syn.: Leccinum percandidum (Vassilkov) WatlingSyn.: Leccinum roseotinctum WatlingSyn.: Boletus rufescens PilátSyn.: Leccinum rufescens (Konrad) äutara
Leccinum versipelle (Orange Skælrørhat = "sorte-skæl-på-stok-under-birk-rørhat-med-sortnende-marv-og-overhængende hathud"= Rød birke-rørhat, sv: Tegelsopp, ty: Birken-Rotkappe = Leccinum (Boletus) roseotinctum / rufescens / percandidum / cerinum / callitrichum)

external image JM2017-9204442_HkdbBTS_b.JPG© Jens Mårbjerg, DMS-9204442

Nøgler, beskrivelser mm i MycoKey
Orange Skælrørhat: Beskrivelse: en stor, fastkødet, brunorange til gulbrun skælrørhat med sortnende kød og overhængende hathud. Den kan også optræde i meget lysere former, fra næsten hvide til lyst okkerbrune eller rosabrune. Stokken har markante gråsorte skæl. Sporerne måler 12,5-16 x 4-5 μm, Q-gns 3-3,3. Vokser med birk på ret tør bund.
Forveksling: Orange skælrørhat er den eneste brunorange skælrørhat, der vokser med birk. De lignende arter (Aspe-skælrørhat, (L. albostipitatum), Rustrød skælrørhat (L. quercinum) og Fyrre-skælrørhat (L. vulpinum)) vokser med andre løv- og nåletræer og har hvidlige eller brunlige stokskæl. De lyse former har gået under navnene L. percandidum, L. roseotinctum, L. cerinum og L. callitrichum. Som rå giver de orange skælrørhatte mavebesvær, men de tåles af de fleste efter grundig gennemvarmning

Se også:
http://www.vestrehus.dk/Svampe/Skael-roerhatte.htm
Fra starten er det svært at se, at en Orange skælrørhat (Rød birkerørhat, Leccinum versipelle) er en rørhat, for rørene er helt lukket inde.

Hvid birke-rørhat (Leccinum holopus). Lys med dybt udrandede rør. Slap. Bliver mere eller mindre blålig og blåner i stokken.

Brun birkerørhat (Leccinum scabrum). Bliver hurtigt slap.

Flammet birkerørhat (Leccinum variicolor) Med forskelligfarvet hathud.
Avnbøg-rørhat (Leccinum pseudoscabrum). Gror altid under avnbøg. Udrandede rør, krøllet hathud.

Fyrre-Skælrørhat (Leccinum vulpinum) står under fyr. Fyrre-Skælrørhat (Leccinum vulpinum; = "under-fyr-rørhat-med-sortnende-marv-og-overhængende hathud"= ty: Nadelwald-Rotkappe, eng: foxy bolete, sv: Tallsopp).

Kilde til nedenstående er: http://www.arktisetaromit.fi/se/svampar/natursvampar/tegelsopp/

Karakteristisk for dem (L.aurantiacum, versipelle, vulpinum) er, at marven mørkner på skærefladen, hvilket dog ikke forringer deres brug i madlavning. Desuden bemærkes deres rødbrune farve på hatten, såvel som de sorte eller brune skæl på stokken. Hos disse svampe er det ydre overfladelag af h
Leccinum versipelle har en orangefarvet hat, mørkegrå eller sorte skæl og en stokmarv, som bliver mørkere – først dramatisk rødlig-grå og til sidst violet sort.

L. aurantiacum er orange-rød. Skællene er hvide på unge svampe og rødbrune på gamle svampe. Svampens marv mørkere langsommere end L. versipelle og bliver ikke så mørk som hos den.
L. vulpinum har den mørkeste hat af de tre. Dens hat er er rødbrun. Stokkens skæl er lyse på unge svampe og gråbrune eller næsten svarte på ældre svampe. Marven mørkner kun lidt, ved stokbasis får den en rød nuance.

De kan skelnes fra de bruge birke-rørhatte (sv: björksoppen) på den smallere (dvs. ikke så tykke) stok, den gråbrune hinde på hatten, og stokmarven, som er meget blødere og som ikke mørkner.
De skal koges i deres egen væske indtil de er fuldt bløde, da de kan forårsage kvalme og mavebesvær hos nogle mennesker, hvis de ikke er kogte nok. De mørkner kraftigt, når man koger dem. Man kan bevare dem ved frysning eller ved at tørre dem i skiver. Også de tørrede svampe skal være godt tilberedt.

.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply