Search Posts

Øjne – sygdommen macula-degeneration – omega-3 beskytter

Øjensygdommen macula-degeneration kan behandles via kosten. I en stor undersøgelse, som omfattede 8 europæiske lande, konkluderede man, at regelmæssig indtagelse af fedtholdige fisk kan nedsætte risikoen for at udvikle macula-degeneration med ikke mindre end 53%. Macula-degeneration medfører nedsat syn hos mange mennesker, der er kommet op i årene. Macula-degeneration fører til nedsat centralsyn, hvilket kan medføre vanskeligheder med almindelige synsopgaver, såsom læsning, skrivning, bilkørsel og computerarbejde. Macula-degeneration varierer efter alder, køn, kost og ernæringstilstand, rygning, højt blodtryk, sollys-eksponering og personens arvelige egenskaber. Kost og ernæringstilstand har specielt betydning, når man overvejer måder at forhindre eller bremse sygdommen. Efterhånden som levealderen stiger i befolkningen, vil macula-degeneration blive mere almindelig. Kostens indhold af fedtstoffer har betydning for udvikling af macula-degeneration. Unormal regulering af fedtstof-metabolismen har stor betydning for sygdommens opståen og fremadskridende udvikling. Især drejer det sig om ændringer i lipoproteiner og i indtagelsen af omega-3-fedtsyrer. Man har konstateret en stærk sammenhæng mellem indtagelsen af fisk og kostens indhold af to hovedkomponenter af fiskeolie-EPA (eicosapentaensyre; eicosapentaenoic acid) og DHA (docosahexansyre; docosahexaenoic acid). Disse er begge såkaldte ”omega-3-fedtsyrer”. Omega-6-fedtsyrer og omega-3-fedtsyrer er polyumættede fedtsyrer. De er essentielle, dvs. nødvendige for kroppen – og ikke noget, som vores krop selv kan producere. Vi kan altså kun få disse nødvendige fedtstoffer via føden, og kun hvis føden faktisk indeholder disse stoffer. I det meste af menneskets evolutionstid har mennesket spist en kost, som havde et omega-6/omega-3 fedtsyreforhold, som lå omkring et forhold på 1-2 : 1. Det vil sige, at mennesket spiste nogenlunde samme mængde omega-6 fedtstof og omega-3 fedtstof. Men i de seneste ca. 50 år har den vestlige kost ændret sig, så vi nu spiser en kost, der har et omega-6/omega-3 fedtsyreforhold, som er 10-20 : 1. Det vil sige, at vi nu spiser 10-20 gange mere omega-6 fedtstof i forhold til hvad vi spiser af omega-3 fedtstof. Dette skyldes, at vores kost nu indeholder olier, som i høj grad stammer fra planter (og som bl.a. bruges ved opvarmningen ved tilberedningen af maden). Det er f.eks. solsikkeolie og majsolie. Sådanne planteolier er hovedsagelig omega-6 olier. Derimod findes omega-3 fedtstofferne i fede fisk, samt i fuldkorn og i bønner. I dag spiser vi altså langt mindre omega-3 i forhold til omega-6, set i forhold til den kost, som vores gener er udviklet under og formentlig derfor er rettet mod at fungere bedst ved. Faktisk giver kostens store overvægt af omega-6 fedtstoffer i forhold til omega-3-fedtstofferne flere sygdomme, hvoraf nogle er alvorlige. Det drejer sig om mange kroniske sygdomme. Herunder hjertekarsygdomme, kræft og autoimmune sygdomme. I vores krop virker omega-6-fedtstofferne som inflammations-fremmende stoffer. Omega-3-fedtstofferne virker i vores krop tværtimod som inflammations-hæmmende stoffer (anti-inflammatorisk effekt). Macula-degeneration er en kronisk sygdom, som skyldes mange faktorer og mange gener er involveret. I en undersøgelse, der omfattede 125 patienter med macula-degeneration i forskellig grad, blev patienterne ved spørgeskemaer udspurgt om deres kostvaner hvad angik indtagelse af fedtstoffer og fedtstoftyper. Patienterne blev inddelt i 5 grupper efter, hvor omfattende deres macula-degeneration var. I de tre grupper, hvor macula-degenerationen var mindst omfattende, havde patienternes kost et omega-6/omega-3 forhold på ca. 7,7. Det var ikke anderledes end for kontrolgruppen (som ikke havde macula-degeneration, og som havde et forhold på 7,0). I den værst medtagne gruppe patienter (som havde ”neovasculær macula-degeneration, dvs. hvor der dannedes nye blodkar i øjet), var forholdet dog højere, nemlig 11,5. Kosten i landene ved Middelhavet har højere indhold af omega-3. Omega-6/omega-3 forholdet er her 4-5 : 1. Dette er meget lavere end i ”den vestlige verdens kost” (Western Diet), der som omtalt er 10-20 : 1. I en befolkningsgruppe (Gorski kotar i Kroatien), hvor folk sjældent spiser fede fisk, og hvor de spiser meget planteolie og mættede fedtstoffer, er der større forekomst af neovaskulær macula-degeneration (altså den alvorlige form, hvor der dannes nye blodkar i øjet). Kosten har derfor sandsynligvis stor betydning for, om milde og moderate former for macula-degeneration udvikler sig til en værre sygdom (den neovaskulære form). Adskillige studier viser, at omega-3 beskytter mod udvikling af denne forværrede form for macula-degeneration. Årsagen er formentlig simpelthen, at omega-3 nedsætter mængden af den vækstfaktor, som kaldes VEGF (vascular endothelial growth factor) i blodet. Medicinsk kan VEGF-koncentrationen nedsættes i øjet, men denne behandling har sine begrænsninger. Denne medicinske behandling kaldes anti-VEGF (dvs. med lægemidler, som modvirker vaskulær endothel-vækstfaktor, som øger væksten af endothelcelle-blodkar). Der er altså nu fundet en medicinsk behandling for den form, som kaldes ”våd macula-degeneration”, men der findes stadig ingen behandling for ”tør macula-degeneration. Nogle patienter i undersøgelsen havde i øvrigt en anden alvorlig form for macula-degeneration, som kaldes ”macula-degeneration med geografisk atrofi” (dvs. hvor der stedvis er vævsødelæggelse i øjet). Denne form sås i undersøgelsen især hos patienter, som levede på øer, og det er muligt at udsættelse for sollys igennem længere tid her er en medvirkende årsag. I dette tilfælde var der nemlig ingen sammenhæng med omega-6/omega-3 forholdet. Kilde: Coll. Antropol. bd.35 suppl. 2, s.307-310, 2011. ”The Role of Omega-6 to Omega-3 Ratio in Development and Progression of Age-Related Macular Degeneration”, af Tea Caljkusic Mance m.fl., Dep. of Ophtalmology, Rijeka universitetshospital, Karoatien.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply