Search Posts

nyheder-2017

NYHEDER SAMLET TIL ABONNENTER AF
**BioNyt – Videnskabens Verden**Månen har en magnetosfære====Minimagnetosfär upptäckt på månen====

16. april 2010, 15:48:08Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) har observerat en minimagnetosfär över en magnetisk anomali på månen genom att använda mätningar av energetiska neutrala atomer från det svenska satellitinstrumentet SARA (Sub-keV Atom Reflecting Analyzer) ombord på den indiska rymdfarkosten Chandrayaan-1. Tillsammans med kollegor från Indien, Schweiz och Japan, har IRF-forskarna publicerat sina resultat i veckans nummer av tidskriften Geophysical Research Letters. En bild på den magnetiska anomalin på månen i reflekterade atomer finns på tidskriftens omslag (vol. 37, nr 5).


Methanol fremstillet biologisk====Bio-metanol från gas kan halvera Sveriges oljeberoende====

16. april 2010, 12:21:49Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Caroline Häggström, doktorand vid Luleå tekniska universitet, är den första i världen som tillverkat bio-metanol från gas som bildas vid svartlutförgasning. Bio-metanol kan ersätta bensin som drivmedel eller användas för att framställa andra biobränslen som Bio-DME och förnyelsebar bensin.


Vadefugle truet – ræve snydes med æg med brækmiddel====Kräkmedel och burar räddar vadarfåglar====

16. april 2010, 08:41:34Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Antalet vadarfåglar minskar kraftigt i Sverige. Forskare vid Göteborgs universitet har nu testat nya, drastiska metoder för att skydda arter som tofsvipa och rödbena från rovdjur – till exempel skyddsburar över vadarnas bon och ”falska” ägg injicerade med kräkmedel.


Folketro var ikke godt for handicappede====Omsorg och kontroll. En handikapphistorisk studie====

16. april 2010, 08:40:39Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
I takt med att folktro ersattes med expertkunskaper ökade särbehandlingen av funktionshindrade. I en ny avhandling fån Umeå universitet studeras föreställningar om personer med funktionshinder och deras levnadsförhållanden under olika tidsperioder.


Svineinfluenza – store modforholdsregler iværksattes i Sverige ====Forskarmöte summerar svininfluensan====

15. april 2010, 13:16:24Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Det globala utbrottet av svininfluensa fick svensk sjukvård att mobilisera en av sina största insatser någonsin. Men hur fungerade den svenska strategin? Det avhandlas när Mikrobiologiskt vårmöte arrangeras i Göteborg.


Folk har ikke tillid til levnedsmiddelbranchen (Sverige)====Oligopol förlamar livsmedelsbranschen====

15. april 2010, 13:13:45Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Livsmedelsbranschen står inför ett allvarligt informations- och förtroendeproblem som kräver genomgripande åtgärder. Det visar en longitudinell studie om livsmedelsbranschen och konsumenterna som presenteras idag. Bakom studien står bland annat forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.


Ny bakterieart fundet i svensk fjord====Nyupptäckt bakterieart i Gullmarsfjorden====

15. april 2010, 13:07:26Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Forskare verksamma vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, har påträffat en helt ny bakterieart unik för Gullmarsfjorden. Bakterien får nu namnet Endoxenoturbella lovénii för att hedra universitetets marina forskningsstation.


Brintgasproduktion kan fordobles med ny superbakterie====Ny superbakterie dubblar vätgasproduktionen====

14. april 2010, 10:43:59Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Vätgas används idag främst för att framställa kemikalier, men spås en blomstrande framtid som drivmedel i bilar i kombination med bränsleceller. För att tillverka vätgas på ett klimatneutralt sätt tillsätter man bakterier till skogs- eller hushållsavfall, ungefär som man producerar biogas. Ett problem med det här tillverkningssättet idag är att det ger lågt vätgasutbyte, alltså att råmaterialet genererar lite vätgas. Nu har forskare för första gången studerat en nyupptäckt bakterie som ger dubbelt så mycket vätgas jämfört med dagens bakterier. Resultaten, som visar hur, när och varför bakterien kan utföra sitt utmärkta arbete, ökar konkurrensmöjligheterna för biologisk framställning av vätgas.


Mænd i forretningslivet danner uformelle netværk i jagtklubber (Sverige)====Slutna nätverk och tradition stänger ute kvinnorna från styrelserummen====

14. april 2010, 10:43:54Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Manlighet konstrueras och reproduceras genom slutna nätverk. Samtidigt är kvinnor fortfarande underrepresenterade i styrelser och börsnoterade företag. Ekonomhistorikern Therese Nordlund Edvinsson vid Stockholms universitet menar att kravet på kvotering i börsstyrelser måste ses i ljuset av den manliga hegemonins historiska rötter inom näringslivets elit. I boken Broderskap i näringslivet: en studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890-1960 exemplifierar hon hur män i näringslivet byggde informella nätverk och hur kvinnor kunde vinna insteg i mansdominerade miljöer.


Industrien bør bruge storytelling====Kommunikation på kollisionskurs====

13. april 2010, 12:52:13Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Kommunikationen mellan börsföretagen och finansmarknaden fungerar dåligt när det gäller t ex kompetens, kundrelationer eller miljöfrågor, som alla är exempel på icke-materiella resurser. Det visar en färsk studie från Mälardalens högskola. Anledningen är att båda sidor har svårt att förstå varandra på grund av att de blir systemblinda. Men storytelling kan vara lösningen.

NatureNews – Most recent articles – nature.com science feedsOm at tælle mikroorganismer i havet


MDMA virker mod posttraumatisk stress syndrom


USA: Rumprogram skal fremmes – Astronauter rundt om Mars i udsigt (1)


Neutrino-eksperiment med bly fra gammelt skibsvrag


Kortlægning af betydningen af methylering af DNA for evolutionen


Mindre solplet-aktivitet giver koldere vintre


At frembringe tilfældige tal – ved hjælp af vakuumkamre, magnetfelter, lasere og mikrobølger (2)


Om at fjerne mutant-mitokondrier fra nedfrosne menneskeæg


Nyheder fra ugen


Genkortlægning af kræft

 • Big science: The cancer genome challenge
  Databases could soon be flooded with genome sequences from 25,000 tumours. Heidi Ledford looks at the obstacles researchers face as they search for meaning in the data.

Forskning i fjerne planeter


Godkendelsesprocedure for stamceller i USA


USA's forsvar vil fokusere mere på biologi, computersikkerhed og socialvidenskab for at vinde konflikter


Forskningspolitik i England

 • World view: Moment of reckoning
  Tough choices lie ahead in UK research policy, and they need to be debated openly in the general election campaign, says Colin Macilwain.

Kan vi brødføde verdens befolkning?

Videnskab.dk


Danske præster bruger Facebook====Online med Gud====

18. april 2010, 09:00:00 | Søren Boy SkjoldGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Folkekirkens yngre præster har opdaget Facebook, YouTube og internettet. De nye medier supplerer fint altergang og kirkekaffe, viser ny undersøgelse.


Små hundes stamtavle====Små hunde stammer fra Mellemøsten====

18. april 2010, 05:00:00 | Bjørnar Kjensli, forskning.noGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Alle små hunde kommer sandsynligvis fra Mellemøsten, viser ny gen-forskning.


Sanger er proteinforsker til hverdag====Johan Olsen vil have det sjovt====

17. april 2010, 13:49:00 | Sofie AndersenGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Johan Olsen forsker i proteiner, men de fleste kender ham som forsanger i Magtens Korridorer. Han ser flere ligheder end forskelle mellem musik og forskning


Star Wars film kan bruges i religionsundervisning====Star Wars på skoleskemaet i kristendom====

17. april 2010, 08:59:00 | Niels EbdrupGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Religionsvidenskabelig forskning viser, at 'Star Wars'-filmene indeholder så mange religiøse tanker, at de kan lære skoleelever, hvad religion er.


Star Wars fans har deres egen religion: Jediisme====Star Wars-fans tror på 'Kraften'====

17. april 2010, 08:58:00 | Niels EbdrupGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Via internettet har fans af 'Star Wars'-filmene fundet sammen og skabt deres egen religion 'jediisme'. Det tvinger religionsvidenskaben til at acceptere, at religioner kan baseres på film og anden fiktion.


Risiko for udbrud i Katla-vulkanen====Vulkanudbrud i Island: Er Katla ved at vågne?====

16. april 2010, 11:20:00 | Henrik BendixGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Et voldsomt udbrud af den store vulkan Katla, der er nabo til den askesprudlende Eyjafjallajökull, kan få katastrofale konsekvenser. Temperaturen kan falde på hele kloden.


Kunstig næse med elektronik====Elektronisk næse skelner skidt fra kanel====

16. april 2010, 11:03:00 | Johan DavidsenGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Ny 'elektronisk' næse er i stand til at skelne mellem gode og dårlige lugte første gang, den møder dem.


Tebrev omdannet til raket====Sådan laver du en tepose-raket====

16. april 2010, 09:43:00 | Jonas SalomonsenGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
BAR-TRICK: Se her, hvordan du kan lave et tebrev om til en raket og få den til at flyve højt til vejrs.


Ældre er bedre diplomater====Har dronningen sine åndsevner i behold?====

16. april 2010, 04:00:00 | Cecilie CronwaldGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
I dag fylder Dronning Margrethe 70, og det kan have betydning for, hvordan hun opfører sig på Danmarks vegne. Videnskaben viser, at alderen gør os glemsomme og dårligere til at lære, men samtidig bliver vi bedre til diplomati.


Hjernen er ikke så god til at skifte mellem opgaver og gøre flere ting samtidigt (2)====Hemmeligheden bag multitasking afsløret====

15. april 2010, 19:00:00 | Lasse FoghsgaardGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Hvis du forsøger at løse to opgaver på én gang, vil din højre hjernehalvdel tage sig af den ene opgave, mens den venstre hjernehalvdel vil tage sig af den anden, antyder ny forskning. Måske forklarer det, hvorfor det er svært at løse tre opgaver på en gang.


Lydindtryk der giver gåsehud====Hvorfor får man gåsehud af bestemte lyde?====

15. april 2010, 14:51:00 | Magnus Brandt TingstrømGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
SPØRG VIDENSKABEN: En læser spørger, hvorfor de fleste mennesker får gåsehud og ubehag, når de hører lyden af negle på en tavle eller bestik mod en tallerken.


Dit optimale kondital====Hårdt arbejde dræber folk med dårligt kondital====

15. april 2010, 11:06:00 | Thomas HoffmannGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Hvis du har et hårdt fysisk arbejde og er i dårlig form, fordobler du risikoen for at dø tidligt af hjertekarsygdomme. Ny dansk forskning antyder, hvad dit kondital helst skal være.


Rumvejr kan skade strømforsyningen====Rumstorme truer Jordens elforsyning====

15. april 2010, 10:29:00 | Johan DavidsenGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Rumvejr kan have skadelig indvirkning på strømforsyning og satellitnavigation, hævder forskere.


Hvordan og hvorfor opstod Facebook?====Det begyndte ikke med Facebook====

15. april 2010, 09:50:00 | Birgit BrunstedGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Medieforsker Kirsten Drotner vil i sin kommende bog vise tidens unge, at selv de nyeste medier har en historie, og at Facebook og Twitter ikke er opstået i et tomrum.


Ny viden om Afrika for 95 mill. år siden – i rav====Unikt ravfund i Afrika====

15. april 2010, 04:00:00 | Andreas R. Graven, forskning.noGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Et stort fund af fossile insekter og bakterier indkapslet i rav giver ny viden om Afrika for 95 millioner år siden. Se de sjældne fund her.


Kaotiske planetsystemer – hvor planeterne drejer modsat af deres stjerne (1)====Exoplaneter drejer den forkerte vej====

14. april 2010, 15:14:00 | Henrik BendixGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Astronomer har fundet seks fjerne planeter, der ikke kredser samme vej om deres stjerne, som stjernen drejer om sig selv. Det peger på, at planetsystemer kan udvikle sig ganske kaotisk.


Risiko-håndtering====Hvordan lever vi med risikoen?====

14. april 2010, 13:31:00 | Jakob Rachmanski, cand.mag. i filosofiGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
FILOSOFIBLOGGEN: Står vores bekymringer står i et rimeligt forhold til risici og konsekvenser? Og hvad kan man gøre ved de risici, man møder?


Mødre overfører astma til deres børn – måske via brystmælk og rygning?====Astma er for det meste mors skyld====

14. april 2010, 11:17:00 | Thomas HoffmannGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Mødre er værre end fædre til at overføre astma til deres barn, viser stor dansk undersøgelse. Forskere gætter på, at mor påvirker barnet gennem f.eks. rygning eller brystmælk.


Haletudser afgiver lyde, når de angribes====Haletudser skriger under vand====

14. april 2010, 11:12:00 | Johan DavidsenGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Argentinske forskere har fundet haletudser, der udstøder et metallisk 'skrig', hvis de angribes


Mange myter om jordskælv====10 myter om jordskælv====

14. april 2010, 10:16:00 | Óluva EllingsgaardGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Vi har i årets løb hørt om jordskælv mange gange. Senest i morges da et stort et af slagsen ramte Kina. Videnskab.dk har sat sig for at finde ud af, hvad der er fakta og hvad der er myter, når det gælder jordskælv.

Forskning.no


Ballon til forskning====Høytsvevende forskning====

18. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
NETT-TV: En snekker må ha sin hammer, en tannlege er hjelpeløs uten sitt bor. Joachim Reuder har avansert fra ballong til radiostyrt fly.


50% større heroinforbrug pr. bruger og lavere pris

Økt heroinforbruk per bruker

18. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Månedlig forbruk av heroin per bruker har økt med cirka 50 prosent fra midt på 1990-tallet til slutten av 2000-tallet, samtidig som prisen har sunket med over 70 prosent.


300 mill. år forfader til kakerlakken – virtuel model====Virtuell urkakerlakk====

18. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Forskere har laget en virtuell modell av en 300 millioner år gammel forfar til kakerlakken.


Indeklima====Enkelt og effektivt reinhald====

18. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
– Folk bruker ikkje alltid dei mest effektive metodane, og dårleg reinhald kan få negative konsekvensar for helsa, seier inneklima-professor.


Flystop giver ikke krise i samfundet====Inga krise utan fly====

17. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
– Ein flystans er inga krise for folk flest, seier professor i risikostyring og samfunnssikkerheit.


Islandsk vulkan vil ikke påvirke klimaet (1)====Avdramatiserer vulkankrisen====

17. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Utbruddet under Eyafjallajökul vil ikke få varige, store virkninger på klimaet. Askeskyene vil også trolig vaskes ut av regn og fortynnes slik at flyene igjen kommer i lufta, mener norske fagfolk.


Vulkanaske i luften i månedsvis====Aske de neste to årene?====

17. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
I verste fall kan vulkanutbruddet på Island gi aske i lufta de neste to årene, og mangedoble askeutslippene de neste fire månedene, mener geolog.


Måling af isdækket ved polerne – med satellit====CryoSat-2 på lufta====

17. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Satellitten som skal måle tykkelsen på isdekket i Arktis og Antarktis har sendt de første radarmålingene til jorden, bare tre døgn etter oppskytningen.


Fisk føler smerte, når de fanges====– Fisk føler smerte====

17. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
– Fisk føler smerte når de havner i trålen eller biter på kroken, sier Victoria Braithwaite ved Universitetet i Bergen.


50% større heroinforbrug pr. bruger og lavere pris (2)====Røyking av heroin øker====

17. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Få mennesker i Norge bruker heroin, men blant disse har heroinrøyking økt i utbredelse etter 1990.


Norsk forsker må ikke forske i Rusland====NGU-forsker utestengt i fem år====

16. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
– En lettelse å få en avklaring, sier NGU-forsker Eiliv Larsen som har fått signaler om at han er utestengt fra å drive forskning i Russland i en periode på fem år.


Arbejdspladser: Lønkamp eller gode relationer mellem partnerne====Ofres lønnskamp for gode relasjoner?====

16. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
– Prisen å betale for et gjennomregulert forhold mellom partene i arbeidslivet, er at aksjoner og store kamper uteblir ved konflikt. Forutsetningene for internasjonal solidaritet blekner, mener seniorforsker.


USA: Rumprogram skal fremmes – Astronauter rundt om Mars i udsigt (2)====Obama vil sette ny fart i USAs romprogram====

16. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Barack Obama vil sette ny fart i USAs romprogram. Presidenten ønsker blant annet å sende amerikanske astronauter i bane rundt Mars.


Miljødebat: Kan der bores efter olie i havet ud for Lofoten (1)====Ser for seg betinget vern====

16. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Valgforsker tror et betinget vern av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen kan være kompromisset som holder den rødgrønne regjeringen samlet.


Vulkanaske i Norge====Tror asken vil dreie mot sør====

16. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Vulkanutbruddet på Island kan i verste fall holde flyene på bakken i ukevis. Men det er håp om at askepartiklene vil dreie bort fra Nord-Norge i løpet av helgen.


Kan stamceller reparere bruskskader i knæet?====Vil fikse knær med stamceller====

16. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Bruskskader i kneet fører ofte til stor reduksjon i livskvalitet og ender for mange med uførhet. Norske forskere undersøker om stamceller kan reparere skadene.


Amerikansk hjerneforsker: Kvinder der ikke kan lide resultaterne af forskningen af kønsforskelle i hjernen kommer kun med kritik ====Etterlyser feministisk hjerneforskning====

16. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Feminister bør møte forskning på kjønnsforskjeller i hjernen med engasjement, ikke bare med kritikk, ifølge amerikansk hjerneforsker.


Nordboerne i Grønland havde keltisk blod i årerne====Vikinger hadde keltisk blod i årene====

16. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Danske dna-analyser fra en fellesgrav ved en 1000 år gammel kirke på Sørvest-Grønland viser at beboerne hadde et kraftig keltisk islett.


Virkningen af at klæde sig i rødt som målmand: Du bliver lettere en helt. ====– Straffefordel med rød trøye====

16. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Vil du bli keeperhelt i straffekonken, kan én suksessfaktor være å kle seg i rød drakt.


Vulkansk aske er farlig for flytrafik – forstyrrer radiokommunikation og tilstopper motorerne====Derfor er askeskyen farlig for fly====

15. april 2010, 16:54:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Vulkansk aske sliper frontruter matte, forstyrrer radiokommunikasjon med elektriske utladninger og danner slagg i motorene. Derfor settes flyene på bakken over store deler av Nord-Europa.


Skyen med vulkansk aske fra Island er næppe sundhedsfarlig for mennesker i Europa====– Liten fare for helsefarlig vulkansky====

15. april 2010, 16:48:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
En sky av vulkanaske fra Island har lammet flytrafikken i deler av landet. Risiko for helsefarlig forurensning fra skyen i Norge vurderes som lav.


Giftige invasive frøer i Australien – forskere vil lære pungdyr at holde sig fra dem (2)====– Giftig padde? Ikke i dag, takk====

15. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Utrydningstruet krabat i Australia har lært seg å ligge unna sin største trussel – egen appetitt på giftige padder.


Verdens dybeste varme kilde: 5 km under havoverfladen====Fant verdens dypeste varmekilde====

15. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Forskere har funnet det de mener er verdens dypeste varmekilde 5000 meter under havoverflaten i Caymangrøften i Karibia.


Norge bør forske mere sammen med Rusland om fisk, olie, gas og Arktis====Mener samarbeid med Russland må styrkes====

15. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
FNI-direktør Peter Johan Schei mener at Norge må satse mer på forskningssamarbeid med Russland. Fisk, olje, gass og Arktis er felles utfordringer.


Miljødebat: Kan der bores efter olie i havet ud for Lofoten (2)====Nye funn kan åpne for oljekompromiss====

15. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Nye forskningsfunn gjør det enklere å skille hva som er sårbare områder og ikke sårbare områder utenfor Lofoten og Vesterålen.


Nordmænd spiser for lidt fisk og grønt====Mer fisk og grønt til Kari og Ola====

15. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
– Nordmenn spiser fortsatt altfor lite sjømat og grønnsaker, sier seniorforsker Annechen Bugge fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).


Antibiotika medfører øget resistensudvikling – også hos dyr====Dyretarmen påvirkes også av antibiotika====

15. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Også hos dyr fører antibiotikabehandling til økt resistens mot antibiotika og endret sammensetning av bakterier i tarmen.


Klimaforskeres emails var ikke tegn på forskningssjusk====– Fant ikke overlagt forskningsjuks====

15. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Britiske klimaforskere som ble beskyldt for forskningsjuks etter et storstilt tyveri av e-poster, frikjennes av en uavhengig granskingskommisjon.


Myter om jordskælv (2)====Hva skjer hvis alle kinesere hopper samtidig?====

15. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
SPØR EN FORSKER: En leser spør om en klassisk myte som går på at hvis alle mennesker samles og hopper i takt, kan det utløse jordskjelv eller endre jordens bane.


Over ½ milliard mobiltelefoner i Indien – der er færre toiletter i landet====– India har flere mobiltelefoner enn toaletter====

15. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
India har i dag 545 millioner fungerende mobiltelefoner, takket være sin eksplosivt voksende økonomi. Ikke på langt nær så mange indere har tilgang til ordentlig toalett.


Torsk holdes i live i fangenskab for at sikre bedre pris====Betaler mer for sikker levering====

14. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Når villtorsken holdes levende i merd, kan den selges fersk hele året. Stabile leveranser av fersk torsk er verdifullt for flere kunder.


Er universet beliggende inde i et ormehul i et større univers?====Lever vi i et ormehull?====

14. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Vårt univers kan ligge som en kinesisk eske inne i et såkalt ormehull i et større univers, foreslår ny teoretisk modell.


Sprækker i klipper og bjerge, der kan udløse skred, kan påvises med elektromagnetisk teknologi====Ser tvers gjennom fast fjell====

14. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Elektromagnetisk teknologi gjør det nå mulig å ”se” gjennom fast fjell. Fjellsiden ovenfor Flåm kan inneholde sprekker som muligens kan føre til skred og flodbølger.


Vanskeligere for norske forskere at forske i Rusland – men godt forskningssamarbejde====– Mer trøblete for norske forskere i Russland====

14. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Mindre åpenhet og strengere regler gjør det vanskeligere å reise til Russland som forsker. Men selve forskningssamarbeidet mellom de to landene er livskraftig.


Miljødebat: Kan der bores efter olie i havet ud for Lofoten (3)====Kampen om olje i nord tilspisses====

14. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
To viktige rapporter som legges fram denne uken kan få temperaturen til å stige ytterligere i debatten om oljeressursene i havet utenfor Lofoten og Vesterålen.


Tyngdekraften forskellige steder på Jorden====Veier man det samme overalt på jorden?====

14. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
SPØR EN FORSKER: Betyr jordens rotasjon at man veier mindre ved ekvator enn ved polene? Og hvor mye går man ned i vekt ved å dra sørover?


Drenge læser mere end de tror====Gutter leser hele tiden====

14. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
– Jeg leser ingenting. Det svarer mange gutter når de blir spurt om lesevaner. I virkeligheten leser de hele tiden.


Politi undervises i arkæologi-metoder====Lærer politiet arkeologiske metoder====

14. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
For første gang får norske politietterforskere og andre interesserte lære arkeologiske metoder.


Trods ulvejagt er der over 200 ulve i Sverige====Fortsatt over 200 ulver i Sverige====

14. april 2010, 02:10:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Til tross for vinterens ulvejakt teller den svenske ulvestammen fortsatt over 200 dyr.


Idrætsfolks muskler behandles med lasere mod mælkesyre====Laser virker mot melkesyre====

13. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Laserbehandling av muskler får idrettsutøvere til å prestere bedre, viser norsk undersøkelse.


Arvelig årsag til tinnitus findes kun hos en ud af ti med susen for ørerne====– Overraskende lav arvelighet====

13. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Drøyt én av ti tilfeller av tinnitus skyldes arv, ifølge ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Ligestilling i hjemmet skyldes holdninger mere end religion====Religiøsitet har lite å si====

13. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Det er en klar sammenheng mellom holdninger, bosted og funksjonsnivå og graden av likestilling i hjemmet. Religiøsitet ser derimot ut til å ha lite å si.


Dådyrhannens parringsbrøl kan fortælle meget om ham====Når Bambi brøler====

13. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
En ny studie viser at dådyrbukkens paringsbrøl kan fortelle oss ganske mye om hvem han er.


Dødsfald hos fødende kvinder ned i fattige lande, op i rige lande====Færre kvinner dør ved fødsler i fattige land====

13. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Færre kvinner i fattige land dør i forbindelser med fødsler, viser en fersk studie. I rike land som Norge har andelen dødsfall økt, slår studien fast.


Nordmænd spiser mere kød====Rekordhøyt kjøttkonsum i norsk kosthold====

13. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Kjøttforbruket i Norge har aldri vært høyere enn nå. I fjor spiste hver av oss 77 kilo kjøtt.


Nanoteknologi skaber usynlighedskappe====Usynlighetskappe i mikroformat====

13. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Ved hjelp av nanoteknologi har tyske forskere skapt et materiale som virker som et usynlighetsskjold.


Lakselus på havbrugslaks er et stort problem i Norge====Luseknuseren====

13. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Lakselus er det største sykdomsproblemet i norsk havbruk. Løsningen kan ligge hos 15 millioner fryktinngytende berggylter.


Svineinfluenzaen udkonkurrerede den almindelige influenzaepidemi====Sesonginfluensaen uteble i vinter====

12. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Den vanlige influensaepidemien som pleier å slå til i januar-februar måned, uteble i vinter. Utkonkurrert av svineinfluensaen, er ekspertenes forklaring.


Når barnet fylder 2 år kan dets grundlag for senere fedme allerede være fastlagt====Fedme kan utvikles før fylte to år====

12. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Store deler av grunnlaget for å utvikle fedme kan være lagt allerede før barnet fyller to år, viser fersk forskning.


Risikoen for livmoderkræft====Kombinert kreftfare====

12. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer kan være farlig på flere måter. En ny studie viser at faren for livmorkreft kan øke med så mye som 70 prosent.


Tjek email på håndfladen====Skjerm på kroppen====

12. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Sjekk e-post i håndflaten, trykk videre og hopp til favorittlåta med små berøringer på underarmen. Prototypen Skinput er her.


Kendskab til feltbiologi====Mangler kunnskap om norsk natur====

12. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Ny forskerskole skal sikre sårt tiltrengt kunnskap om artene i norsk og svensk natur.


Menneskets adfærd større trussel end klimaændringerne====Endret adferd farligere enn økt skredfare====

12. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
De pågående klimaendringene kommer til å forårsake flere skred. Men menneskenes endrede adferd og bruk av naturen er en større risikofaktor.


Neddrosler atomlagrene – forhandlinger mellem USA og Rusland====Ikke helt atomenige====

12. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Verdens to største atommakter er i ferd med å bli enige om å kvitte seg med en tredel av sine strategiske atomvåpen, men av helt ulike grunner.


Schizofreni er arvelig i høj grad, især hvis begge forældre er schizofrene====– Schizofreni er ekstremt arvelig====

12. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Nesten 70 prosent av barn med to schizofrene foreldre får en psykisk sykdom. Det viser en analyse av alle psykiatriske innleggelse i Danmark mellom 1970 og 2007.


Kvindeforskning i Norge====Kvinne på tvers====

11. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
–”Hjernevask” er på sett og vis en gavepakke for meg, sier Jorunn Økland, ny leder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.


4600 gamle stenbrud ved pyramide truet====Kan redde oldtidsbrudd====

11. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Ett av steinbruddene som ble brukt til den 4600 år gamle Kheopspyramiden utenfor Kairo, er nylig ødelagt av utbygging. Flere av steinbruddslandskapene blir nå vernet.


Norsk modstandsbevægelse====Løfter fram glemte krigshelter====

11. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Historieprofessor Torgrim Titlestad tar et kraftig oppgjør med forestillingen om at den norske motstandsbevegelsen ble født på rikspolitisk elitenivå i Oslo.


Bor giver skudsikker vest====T-skjorte kan bli rustning====

11. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Hva får du hvis du tar ei vanlig T-skjorte i bomull, gir den et bad i borløsning og steiker den i ovnen? En superlett skuddsikker vest, så klart!


Stærkt elektrisk stød får lammede til at gå====Går normalt med elektrisk støt====

11. april 2010, 05:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Sterke elektriske støt får delvis lammede mennesker til å gå, uten å slepe føttene etter seg. Det skal gjøre livet lettere for folk etter et slagtilfelle.

New Scientist


Aper kan miste troen på sig selv – ikke kun forbeholdt mennesker====Apes found suffering self-doubt====

18. april 2010, 11:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Once more, a subtle mental trait though to be uniquely human has been found in great apesexternal image mf.gif||
external image a2.img


Bloggere der skriver og skriver, bliver lettere blog-stars====Prolific posters are top of the blogs====

17. april 2010, 11:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
If you want to be a blog star, post, post and post againexternal image mf.gif||
external image a2.img


Mikroorganismerne i havet====Hard-to-see sea life: a close look at watery microbes====

16. april 2010, 19:36:18Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The latest Census of Marine Life study is in, highlighting spectacular examples of hard-to-see underwater microbes – see them hereexternal image mf.gif||
Kan et foster føle smerte?


Spejlneuroners opdagelse

Today on New Scientist: 16 April 2010

16. april 2010, 19:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: whether a fetus can really feel pain, the discovery of human mirror neurons, and galaxy-killing rogue black holesexternal image mf.gif||
external image a2.img


Kønskromosomer og seksuel evolution====Secrets of egg-and-sperm race revealed====

16. april 2010, 18:50:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Who said sex chromosomes were genetic backwaters? They can become a hotbed of sexual evolution, as two algae showexternal image mf.gif||
external image a2.img


Øget risiko for vulkanudbrud i Island over de senere årtier====Get ready for decades of Icelandic fireworks====

16. april 2010, 18:38:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Rumblings under Iceland over the past decade suggest that the area is becoming more active, with more eruptions and possibly some very large bangsexternal image mf.gif||
external image a2.img


I Nebraska lovgiver man mod abort begrundet i smerte hos fosteret====Briefing: New law claims a fetus can feel pain====

16. april 2010, 16:56:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Nebraska's new law is the first to restrict abortion based on alleged fetal pain – but is there any science behind it?external image mf.gif||
external image a2.img


Robotter kan udnytte Internettets datakraft====Innovation: Robots look to the cloud for enlightenment====

16. april 2010, 15:53:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Web services that connect to data stored in "the cloud" are all the rage – and they can make robots smarter as well making our lives easierexternal image mf.gif||
external image a2.img


This week's top stories [16 April 2010]

16. april 2010, 15:00:13Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Our top articles ranked by reader popularity.

 • —-

Usynlige sole – vores naboer

Wonder lust: Scientific expeditions without a PhD

 • —-

Pure samples of telltale gas could help nuke sniffers

 • —-

Atom-grabbing "black hole" created

 • —-

Millipede memory matches flash for durability

 • —-

Kræft der ikke er følsomt for lægemidlet

Wonder lust: Catch a kraken

 • —-

Lidt stress er måske godt for fosterets hjerne

Wonder lust: The Great Stalacpipe Organ

 • —-

Verdens dybeste varme kilde: 5 km under havoverfladen (2)

external image mf.gif||
external image a2.img


Politisk debat – England – sproganalyseres af forsker====What psychology tells us about the UK election debate====

16. april 2010, 14:55:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Psychiatrist Raj Persaud looks at how linguistic analysis can explain the verbal jousting between the three party leadersexternal image mf.gif||
external image a2.img


Supermassive sorte huller kan fjerne kolde gasser fra galakser, hvorved de frarøves muligheden for at danne nye stjerner (1)====When black holes go rogue, they kill galaxies====

16. april 2010, 14:17:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Massive black holes may be killing galaxies by ripping out their vital gaseous essenceexternal image mf.gif||
external image a2.img


Hvor bliver affaldet af?====Competition winners: Your trash tracked====

16. april 2010, 13:50:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Last year, 10 New Scientist readers won the chance to take part in the Trash Track experiment. What happened to the stuff they threw away?external image mf.gif||
external image a2.img


Bandwidth hogs eat away at principle of net neutrality

16. april 2010, 12:48:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
How can internet traffic be managed to prevent file-sharers transferring huge multimedia files from clogging up the network?external image mf.gif||
external image a2.img


USA: Rumprogram skal fremmes – Astronauter rundt om Mars i udsigt (3)====Obama reveals time line for human deep space voyages====

16. april 2010, 12:39:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A new spacecraft for deep space exploration will be ready by 2025, and the US will send humans to Mars by the mid-2030s, says Rachel Courtlandexternal image mf.gif||
external image a2.img


Galileo====A society lost in data====

16. april 2010, 11:18:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Galileo in Pittsburgh by science philosopher Clark Glymour is a sharp and thought-provoking collection of essays on a dizzying range of topicsexternal image mf.gif||
external image a2.img


Spejlneuroner er fundet i menneskets hjerne====Empathetic mirror neurons found in humans at last====

16. april 2010, 09:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The brain cells that may underlie empathy have been directly recorded in humans for the first timeexternal image mf.gif||
external image a2.img


Today on New Scientist: 15 April 2010

15. april 2010, 19:02:43Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
All today's stories on newscientist.com at a glance, including: volcanoes and planes, Simon Singh's victory, the trouble with green consumerism, and moreexternal image mf.gif||
external image a2.img


Ulandshjælp udsulter udviklingslandets eget sundhedsvæsen====Foreign aid may stymie home-grown healthcare spending====

15. april 2010, 18:15:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Deep-pocketed foreign donors encourage the governments of some poorer nations to spend less domestic cash on healthcareexternal image mf.gif||
Kratkænguru: Kommer i brust på grund af damen, ikke på grund af årstidenexternal image a2.img

How female wallabies boost their males' testosterone

15. april 2010, 17:34:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
It's the presence of fertile females – not the season – that sends testosterone in male tammar wallabies shooting upexternal image mf.gif||
external image a2.img


Ikke altid godt at være grøn====Green consumption and false economies====

15. april 2010, 17:30:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Do we do more harm than good in trying to be eco-friendly consumers, asks Heather Rogers through Green Gone Wrong's globe-trotting anecdotesexternal image mf.gif||
external image a2.img


Udvidet TV-syn – en slags surround vision====Surround Vision gives TV viewers off-camera window====

15. april 2010, 16:16:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A new system extends the surround-sound concept to pictures by allowing viewers to see what's going on beyond the screen during a live TV broadcastexternal image mf.gif||
external image a2.img


Hvad klimaændringer medfører eller får skyld for at medføre====Mutant frogs and bad beer: fanciful climate change====

15. april 2010, 16:08:07Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A long list of things blamed on climate change – from three-headed frogs to declining beer quality – has a few omissions, says Catherine Brahicexternal image mf.gif||
external image a2.img


Kiropraktorer – må man kritisere dem?====Simon Singh wins libel battle against chiropractors====

15. april 2010, 16:01:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Comments on scientific matters can now be legally defended as "honest opinion" or "fair comment"external image mf.gif||
external image a2.img


Kan antimikrobielle sæber og tandpasta'er have hormonskadelige virkninger?====Health worries over antibacterial soap additive====

15. april 2010, 14:11:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The safety of antimicrobial soaps and toothpastes is being reviewed over concerns that they could disrupt hormonesexternal image mf.gif||
external image a2.img


Giftige invasive frøer i Australien – forskere vil lære pungdyr at holde sig fra dem (3)====Nauseating toady snacks educate endangered marsupial====

15. april 2010, 14:06:34Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A cane toad laced with an unpalatable poison is teaching the quoll, a cat-like Australian endangered marsupial, a life-long lesson, says Wendy Zukermanexternal image mf.gif||Eurekalert


Hjerne-implant, der smelter sig selv på plads====A brain-recording device that melts into place====

18. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Scientists have developed a brain implant that essentially melts into place, snugly fitting to the brain's surface. The technology could pave the way for better devices to monitor and control seizures, and to transmit signals from the brain past damaged parts of the spinal cord.


En hjerne, som oplever stress, aktiverer et skjult nervecellenetværk – som en undvigereaktion, der gør det muligt for et dyr at opfatte sine omgivelser og tilpasse sig til ugunstige forhold (viser studier af en mikroskopisk orm)====Brain connections for stress — lessons from the worm====

18. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Did you ever wonder how you are able to perform complex tasks — even under stress? And how do emotions and memories mold your ability to live your everyday lives? Studies of a microscopic worm show how physiological detection of stress results in activation of a hidden neuronal circuit. It is suggested that such circuits form part of an escape response that enables animals to sense their environment and adapt their behavior under unfavorable conditions.


Gærceller beslutter på under 2 minutter, om de vil have sex med hinanden: Opdagelsen kan have betydning for vores viden om, hvordan kræftceller og stamceller udvikler sig ====You had me at hello: Frisky yeast know who to 'shmoo' after 2 minutes====

18. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Yeast cells decide whether to have sex with each other within two minutes of meeting, according to new research published today in Nature. One of the authors of the study, from Imperial College London, says the new insights into how yeast cells decide to mate could be helpful for researchers looking at how cancer cells and stem cells develop.


Molekylær kontakt aktiveres på reaktion på en potentiel partners signal====Study reveals a mechanism for mate selection====

18. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A mystery about the mechanism behind sexual mate selection has been resolved. According to a new study published in the journal Nature, Université de Montréal researchers have discovered a molecular switch that becomes activated in response to a potential mate's signal. Simply put, an organism knows that a potential mate is close-by and healthy enough to mate.


Havet er fyldt med en forbavsende variation af mikroorganismer og dyreplankton====Explorers census hard-to-see sea life: microbes, tiny animals key to Earth's food, carbon systems====

18. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Census of Marine Life explorers are puzzling out nature's purpose behind the discovery of an astonishing variety of tiny ocean creatures like microbes and zooplankton animals, which together underpin almost all other life on Earth.


Undervisning af betydningen af kliniske test i kræftforskning – ved brug af MythBusters fra TV og andre TV-serier====Advocates and researchers educate community about cancer in game show format====

18. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Using a combination of "Jeopardy," "Saturday Night Live" and a famous Discovery Channel show called MythBusters, patient advocates and researchers at Vanderbilt Ingram Cancer Center presented "Mythbusters: Cancer Research in Jeopardy" to their community in an effort to increase awareness of cancer research, particularly clinical trials.


Latinobefolkningerne viser øget risiko for kræftudvikling viser nye studier====Cancer health disparities research highlighted at AACR 101st Annual Meeting 2010====

18. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
New findings from epidemiology and observational studies show an increased risk for cancer among Latino populations, but unique demographic characteristics suggest the problem may be worse than currently known.


Vitaminer og calciumtilskud nedsætter risikoen for brystkræft====Vitamin and calcium supplements may reduce breast cancer risk====

18. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Vitamins and calcium supplements appear to reduce the risk of breast cancer, according to findings presented at the American Association for Cancer Research 101st Annual Meeting 2010.


Analyse af den første lymfekirtel i forbindelse med brystkræft giver mange falsk-negative svar, dvs. at der ikke findes kræft her, men alligevel er metastaser i patienten====Routine breast cancer biopsy might predict lymph node cancer spread====

18. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Predicting breast cancer spread from a sentinel lymph node removed during surgery is a hit or miss affair, say researchers: there are still many false negatives, which means the node, when analyzed under a microscope, appears clean of cancer cells, but metastasis can still occur in the patient. The sentinel node is the first lymph node in the axilla that cancer spreads to.


Grøn teknologi====New 'green' technologies make die castings stronger====

17. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Conventional die castings can be made stronger using new, more environmentally friendly technologies developed by CSIRO.


Kombinationsbehandling virker mod leverskade====Innovation in science====

17. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Results of a study presented today at the International Liver Congress 2010 demonstrate that a dual FXR and TGR5 agonist decreases liver damage and modulates hepatic inflammation and fibrosis in a mouse model of primary sclerosing chlolangitis. In contrast, selective FXR or TGR5 agonists have no beneficial effect.


Satellitbillede af den islandske vulkan, som lammer Europas flytrafik====Terra Satellite sees Iceland volcano's ash moving into Germany====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
NASA's Terra satellite has captured another image of Iceland's Eyjafjallajökull volcano ash cloud, now moving into Germany. Eyjafjallajökull continues to spew ash into the air and the ash clouds are still impacting air travel in Northern Europe.


Undersøgelse af nyt lægemiddel mod prostatakræft: Midlet er rettet mod et specifikt protein på svulstens overflade====UC to test targeted treatment for prostate cancer====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
With a new partnership with Areva Med, University of Cincinnati researchers will investigate the use of a new drug in stopping the growth of prostate cancer tumors. In the study, UC researchers in the lab of Zhongyun Dong, PhD, will test the efficacy of the AREVA Med 2120lead-antibody when targeted against a specific protein on the surface of the tumor.


Ny opdagelse af sårhelingsprocessen kan føre til bedre behandling af sår hos diabetikere og andre patienter, med dårlig sårhelingsevne====Discovery could help diabetics and others with slow-to-heal wounds====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A new discovery about the wound-healing process could lead to better treatments for diabetics and other patients who have wounds that are slow to heal.


Ny satellit over Ækvator skal varsle tropiske storme====GOES-13 is America's new GOES-EAST satellite====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The Geostationary Operational Environmental Satellite known as GOES-13 became the official GOES-EAST satellite on April 14, 2010. GOES-13 was moved from on-orbit storage and into active duty. It is perched 22,300 miles above the equator to spot potentially life-threatening weather, including tropical storm activity in the Atlantic Ocean and Gulf of Mexico.


Solvinden over Månen skaber elektriske spændingsfelter over månekraterne ved Månens poler ====Lunar polar craters may be electrified====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
As the solar wind flows over natural obstructions on the moon, it may charge polar lunar craters to hundreds of volts, according to new calculations by NASA's Lunar Science Institute team.


Påvisning af strukturen af et protein, cadherin-23, som er med til at fremme lydopfattelsen i det indre øre – forklarer måske visse former for nedarvet døvhed====Structure of inner-ear protein is key to both hearing and inherited deafness====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Using a combination of crystallization and physics-based simulations, researchers defined the structure of a protein, cadherin-23, that helps mediate our perception of sound. Their findings show the protein to be a rigid structure whose strength results from calcium ions binding within it. However, mutations that interfere with calcium-ion binding undermine the protein's firm structure and make it less resilient. This provides a possible explanation for certain forms of inherited deafness.


Ny vejledning for urologisk behandling====EAU launches new and updated clinical guidelines for 2010====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A number of updated guidelines are presented at the Anniversary Congress of the European Association of Urology held in Barcelona, from April 16-20. The abridged versions — pocket guidelines — which are based on the extended text documents will also be available in Barcelona to all EAU members and press.


Kvinder gør sig gældende i filmindustrien====You've come a long way on film, baby!====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A female director wins best director at the Oscars. A female-driven movie wins two Academy Awards, including best adapted screenplay. It may not be a huge sign, but it signals a huge shift in what the general public is watching and how Hollywood is viewing the much-maligned genre, the "chick flick."


Islandske vulkaner er farlige og uforudsigelige====Icelandic volcanoes can be unpredictable and dangerous, say Texas A&M prof====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
If history is any indication, the erupting volcano in Iceland and its immense ash plume could intensify, says a Texas A&M University researcher who has explored Icelandic volcanoes for the past 25 years.


Godartet mikroorganisme kan beskytte druer mod angreb fra svampen Gråskimmel (Botrytis cinerea) ====Table grapes' new ally: Muscodor albus====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Small but mighty, a beneficial microbe called Muscodor albus may help protect fresh grapes from troublesome gray mold. Experiments conducted over the past several years by Agricultural Research Service plant pathologist Joseph L. Smilanick and his ARS and industry colleagues have shown that M. albus can combat Botrytis cinerea, the organism that causes gray mold.


Om at bebrejde firmaer, der skader sine kunder====Who is injured determines who gets the blame====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
University of Missouri researchers conducted a study to determine how much public blame is placed on organizations who undergo crises. The MU researchers determined that the public places more blame on organizations when customers are injured in a crisis, while less blame is placed if employees or members of the organization are injured.


Ældre har godt af at danse – godt for balancen og humøret, nedsætter faldrisiko og kostbare skader====Dance therapy improves seniors' gait, balance, researcher finds====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
For seniors, dancing isn't just for fun; it also can be therapeutic. Two recent studies conducted by University of Missouri researchers found that participation in dance-based therapy can improve balance and gait in older adults. Improved functionality among seniors can decrease their risk of falling and reduce costly injuries.


Elektroniske læsere motiverer børn der er mindre ivrige læsere ====Kindle e-reader motivates less-enthusiastic readers, K-State professor finds====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A K-State professor is finding that electronic readers allow children to interact with texts in ways they don't interact with the printed word.


Supermassive sorte huller kan fjerne kolde gasser fra galakser, hvorved de frarøves muligheden for at danne nye stjerner (2)====Diagnosis murder====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Black holes have long been beloved of science fiction writers for their destructive capabilities and peculiar ability to warp space time. Now a study led by researchers from The University of Nottingham reveals the awesome power of supermassive black holes — the ability to strip massive galaxies of the cool gases required to form new stars, leaving aging red giants to splutter out of existence with no stars to replace them.


Firewall-computerberedskabet er besværligt for store netværk====Improving network firewalls====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Managing firewall rules has proven to be a complex, error-prone, expensive, and inefficient for many large-networked organizations, according to a research team writing in the International Journal of Internet Protocol Technology.


Burma og Sudan verdens værste, når det kommer til menneskerettigheder ====Sexual violence aggravates the 31 armed conflicts of 2009====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
UAB School for a Culture of Peace presents its annual "Alerta 2010!" report on conflicts and peace, with a new ranking of countries violating human rights headed by Myanmar and Sudan. The center also published its Yearbook 2010 on Peace Processes with an analysis of all negotiations open around the world.


Kunstig lever – måske ikke så effektiv====New studies help establish potential of artificial liver support devices====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Results from two studies presented today at the International Liver Congress 2010 have shown that treatment with extracorporeal devices may not confer a survival advantage for severe liver failure patients, despite positive dialysis effects. However, results among a small sub-group of patients show promise.


DNA-fingeraftryk kan påvise risiko for leverkræft====Genetic signatures provide new direction in liver cancer====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Results of an international clinical study conducted in Europe and the US presented today at the International Liver Congress 2010, the Annual Meeting of the European Association for the Study of Liver in Vienna, Austria, have identified a genomic portrait able to predict recurrence in hepatocellular carcinoma, the fifth most common cancer in men.


Ny viden om behandling af alkoholrelateret leverskade====New insights into treatment options for patients suffering from severe alcoholic hepatitis====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Results from two French studies presented today at the International Liver Congress 2010 press conference will help inform clinical practice in the treatment of patients with severe or acute alcoholic hepatitis.


Verdens vandcyklus er forøget – viser målinger af havets saltholdighed====Ocean salinities show an intensified water cycle====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Evidence that the world's water cycle has already intensified is contained in new research to be published in the American Journal of Climate.


Man kan nu påvise, hvilke differentierede kropsceller, som er blevet reprogrammeret til embryonlignende primordie-stadier, som er mest anvendelige til stamcelle-terapi====Chinese scientists discover marker indicating the developmental potential of stem cells====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Researchers in China are reporting that they have found a way to determine which somatic cells — or differentiated body cells — that have been reprogrammed into a primordial, embryonic-like state are the most viable for therapeutic applications.


Sklerosepatienter har gavn af TYSABRI-behandling====Patient-reported outcomes study shows improvements in quality of life among patients after 1 year of treatment with TYSABRI====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Biogen Idec and Elan Corporation plc today announced results from a one-year, longitudinal health outcomes study in which patients with multiple sclerosis (who received 12 infusions of TYSABRI (natalizumab) reported improvements in quality of life measures, as well as reduced fatigue and overall improved cognitive function, as measured by validated tools. The goal of the study, which was performed in conjunction with HealthCore Inc., a health-outcomes research company, was to assess patient experiences with TYSABRI in a real-world setting. This research was presented in three posters at the American Academy of Neurology's 62nd Annual Meeting in Toronto, April 10-17, 2010.


Påvisning af nye subkoder i arvematerialets DNA====Scientists discover new genetic sub-code====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
In a multidisciplinary approach, Professor Yves Barral, from the Biology Department at ETH Zurich and the computer scientists Dr. Gina Cannarozzi and Professor Gaston Gonnet, from the Computer Science Department of ETH Zurich and the SIB Swiss Institute of Bioinformatics, joined forces to chase possible sub-codes in genomic information. The study, which will be published in today's issue of the journal Cell, led to the identification of novel sequence biases and their role in the control of genomic expression.


Kronisk hepatitis C virus af genotype 1 kan helbredes på 24 timer med kombinationsbehandeling====G1 HCV patients who achieve an early viral response can be successfully treated within 6 months====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Twenty-four weeks of treatment could be sufficient to cure between 93 and 100 percent of treatment-naive chronic hepatitis C virus (HCV) genotype 1 (G1) infected patients if they have a fast antiviral response to telaprevir with peginterferon and ribavirin , according to new research presented today at the International Liver Congress 2010, the Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver in Vienna, Austria.


Patienter kan opnå at bevæge lemmerne flere år efter en skade via intensiv behandling med robotter====Clinical study shows patients gain limb movement years after stroke====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A clinical study led by Brown University has found that stroke patients can regain limb movement long after an injury through intensive therapy with specially trained personnel and newly created robotic aids. Results are published online in the New England Journal of Medicine.


Der er fundet en sammenhæng mellem kronisk hepatitis B virus og andet kræft end levercellekræft====Clinical advances====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
New data presented today at the International Liver Congress 2010 found a link between chronic hepatitis B virus (HBV) and progression to cancers other than hepatocellular carcinoma.


Hæmning af enzymet caspase nedsætter leverskade hos leverpatienter med alvorlig ikke-alkoholbaseret leversygdom (steatohepatitis)====New phase II study supports potential of gs-9450 as new treatment option for steatohepatitis====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Results from a multinational phase II study presented today at the International Liver Congress 2010 have shown that treatment with the caspase inhibitor GS-9450 can reduce markers of liver damage in patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH — the most serious form of non-alcoholic liver disease) as demonstrated by reduced levels of alanine (ALT) and aspartate aminotransferases (AST), hepatic enzymes that indicate cell damage.


Negativt fund: Behandling med UDCA (ursodeoxycholinsyre) er ikke effektiv mod alvorlig ikke-alkoholbaseret leversygdom (steatohepatitis)====High dose UDCA therapy does not improve overall liver histology in obesity related hepatitis====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Results of a German study presented today at the International Liver Congress 2010, the Annual Meeting of the European Association for the Study of Liver in Vienna, Austria, have shown that overall, treatment with high dose (23-28mg/kg/d) ursodeoxycholic acid (UDCA) is no more effective than placebo in the treatment of non-alcoholic steatohepatitis (NASH), the most advanced form of nonalcoholic liver disease associated with cirrhosis of the liver.


Sukkerstoffet chitosan kan reparere en ødelagt rygrad og genoprette nervefunktionen: Første bevis for chitosan-virkning på rygmarvsbrud====First evidence that chitosan could repair spinal damage====

16. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Spinal injuries are some of the most debilitating that anyone can suffer. However, Richard Borgens and his team from the Center for Paralysis Research at the Purdue School of Veterinary Medicine can now offer spinal cord damage sufferers some hope. They publish their discovery in the Journal of Experimental Biology that chitosan, a sugar, can target and repair damaged spinal cord nerve membranes and restore nerve function.


Ny soyabønne-variant er bedre egnet i traditionelle japanske retter====New CSIRO soybean a hit in Japan====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A new soybean variety from CSIRO is gaining popularity in Japan due to its enhanced suitability as an ingredient in traditional Japanese dishes.


Tidlig Alzheimer: Ny viden om tab af strukturer i hjerneområder med betydning for Alzheimer====Uncovering early stages of Alzheimer's disease====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A major Australian study has provided new insights into the loss of structure in regions of the brain and its potential association with Alzheimer's disease.


Mørkt stof – måske er der ingen sammenhæng med overskud af positive anti-elektroner====UCI astrophysicists cast doubt on link between excess positrons and dark matter====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Astrophysicists are looking everywhere — inside the Large Hadron Collider, in deep mines and far out into space — for evidence of dark matter, which makes up about 25 percent of the energy density of the universe.


Islandsk vulkan vil ikke påvirke klimaet (2)====Volcanic eruption in Iceland unlikely to have global effects, says CU-Boulder scientist====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The eruption of an Icelandic volcano that sent a huge plume of ash into the atmosphere and caused sweeping disruptions of air traffic over Great Britain and Scandinavia today will likely dissipate in the next several days, according to a University of Colorado at Boulder atmospheric scientist.


USA: Kamp om åbenhed i forvaltningen====Congress takes another stride toward public access to research====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Fueling the growing momentum toward openness, transparency, and accessibility to publicly funded information, the Federal Research Public Access Act of 2010 has been introduced today in the US House of Representatives by Rep. Mike Doyle (D-PA) and a bipartisan host of co-sponsors.


USA: Sæsoninfluenza har hos ældre tendens til at toppe tidligt i vestlige stater i USA og bevæge sig østover, og rammer senest New England====For older adults, flu season tends to peak first in Nevada, last in Maine====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
An analysis of hospitalization records for adults age 65 and over found that seasonal flu tends to move in traveling waves, peaking earliest in western states and moving east. New England states tend to have the latest peak in seasonal flu. The public health research team detected patterns between peak timing and intensity of seasonal flu. The findings may help healthcare providers prepare for flu outbreaks in this vulnerable population.


Drivhus-belysning med højdensitet-lys nedsætter dannelsen af skadelige nitrater og øger indholdet af gavnlige næringsstoffer i bladholdige grøntsager====Solid-state illuminator reduces nitrates in leafy green vegetables====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Searching for ways to improve the nutritional quality of leafy green vegetables, Lithuanian researchers have found success with new technology that features high-density photosynthetic photon flux generated by a solid-state illuminator. The technology, which can be applied in greenhouses for preharvest treatment of leafy vegetables, was found to decrease concentrations of harmful nitrates while allowing some beneficial nutrient levels to increase.


Knust Rishirse som substrat til planteskoler ====Switchgrass proves viable as nursery container substrate====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Loblolly pine bark is the primary component of nursery container substrates but a shortage of the organic material is prompting researchers to investigate new materials as potential alternatives. A recent study was designed to determine if ground switchgrass can be used as an alternative substrate for short production-cycle woody crops. Experiments with 'Paprika' rose revealed that switchgrass processed to an appropriate particle size and amended with typical nursery materials can be a suitable alternative.


Grønsvær-græs gøres tørketålende med vækstregulerende middel (trinexapac-ethyl)====Common PGR helps creeping bentgrass weather drought====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
In their ongoing search for ways to improve turfgrass growth in environments where water is limited, scientists are searching for effective water saving practices by looking to factors that influence drought resistance. A new study examines the effects of the plant growth regulator trinexapac-ethyl on turf growth and water use. Results indicate that the TE-treated plants maintained significantly higher turf quality and leaf photochemical efficiency under drought stress, compared to untreated turf.


Kometer af Jupiterfamilien frembringer et skær på nattehimlen====Source of zodiac glow identified====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The eerie glow that straddles the night time zodiac in the eastern sky is no longer a mystery. First explained by Joshua Childrey in 1661 as sunlight scattered in our direction by dust particles in the solar system, the source of that dust was long debated. David Nesvorny and Peter Jenniskens put the stake in asteroids. More than 85 percent of the dust, they conclude, originated from Jupiter Family comets, not asteroids.


USA: Byen Pittsburgh har veluddannet ungdom – tidligere tung industriby====Pittsburgh's young workforce among top 5 most educated in US====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Once defined by heavy-industry and blue-collar masses, Pittsburgh now hosts the fifth most educated young workforce in the United States, a distinction that groups the city with such bastions of erudition as Boston, San Francisco and Washington, D.C., according to a recent report in the Pittsburgh Economic Quarterly published by the University of Pittsburgh's University Center for Social and Urban Research.


Årsagerne til at nogle kartofler bliver mørke efter kogning – skyldes indhold af phosphor, calcium, kobber og magnesium====It's elemental: Potato after-cooking darkening may be affected by nutrients====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Irish potato, one of the world's major food crops can be accepted or rejected on the basis of color and appearance. Quality defects such as after-cooking darkening, or ACD occurs when potatoes are exposed to air after cooking, including boiling, baking, frying or dehydration. Researchers examining the concentration and distribution of elements in potato tubers found the elements most strongly correlated with ACD severity were phosphorus, calcium, copper and magnesium.


Kunstig næse lugter som kyllingen er fordærvet====Knowing when poultry goes foul====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Mom's trusty nose may be good, but NIST researchers have gone her one better by designing an instrument that quickly and precisely sniffs trace amounts of chemical compounds that indicate poultry spoilage without damaging the product itself.


Socioøkonomiske faktorer vigtige for, om leukæmipatienter får gavn af stamcelletransplantation – europæisk studie====Human development index linked to stem cell transplant rates and success in leukemia patients====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The socioeconomic status of a country has long been considered a potentially significant factor in the availability of high-quality health-care interventions and even a determinant of long-term patient outcomes. A new study from the Acute Leukemia Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation reports that in Europe, socioeconomic factors have a direct correlation to the rates and outcomes of stem cell transplantation for patients with acute myeloid leukemia.


Fotontæller: Påvisning af enkelte fotoner, der løber gennem optiske fibre – betydning for sikker elektronisk kommunikation, quantum-computer, og måling af optisk energi====NIST detector counts photons with 99 percent efficiency====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
NIST scientists have developed the world's most efficient single photon detector, which is able to count individual particles of light traveling through fiber optic cables with roughly 99 percent efficiency. The team's efforts could bring improvements to secure electronic communication, advanced quantum computation and the measurement of optical power.


Diagnose: Hjernesvulst af en mindre aggressiv type hos yngre patienter kan påvises ved at studere DNA-methyleringen af en bestemt gruppe af gener====Molecular discovery points to new therapies for brain tumors====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A class of brain tumor that tends to emerge in younger patients but is less aggressive than others can be identified by examining DNA methylation of a specific set of genes, scientists at the University of Texas M. D. Anderson Cancer Center and colleagues with the Cancer Genome Atlas report today online at Cancer Cell.


Hvordan holdes druer friske: Behandling med varmt vand, fjernelse af drueklasestilke, pakning i ændret atmosfære====Grape news: New treatment combination safe alternative to sulfur dioxide====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Packaged fresh-cut grapes are becoming increasingly popular with consumers who like the convenience and health benefits of these ready-to-eat fruits. To keep table grapes fresh and increase shelf life, scientists are seeking advanced techniques that provide healthy, safe alternatives to conventional packing methods. Researchers have developed and tested an effective new technique that combines hot water treatment, rachis removal and modified atmosphere packaging to extend the shelf life of table grapes.


9-årig kræftpatients ben forlænges magnetisk – undgår derved 10 fremtidige operationer ====Texas Children's Cancer Center first in Texas to magnetically lengthen 9-year-old's leg as she grows====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Nine-year-old Morgan LaRue is the first cancer patient in Texas to benefit from a groundbreaking procedure that will magnetically lengthen her leg, sparing her the possibility of up to 10 future surgeries as her body grows. The implant and extension took place at Texas Children's Cancer Center in Houston, Texas.


Tomathøsten kan forudsiges, når man kender solindstrålingen før blomstringsperioden====Demystifying yield fluctuations for greenhouse tomatoes====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Fluctuations in yield challenges greenhouse tomato producers who need to fulfill orders and predict labor costs. New research may offer help for tomato producers. Tadahisa Higashide, a scientist in Japan stated, "On the basis of fluctuations in solar radiation, fluctuations in fruit number and yield under these conditions could be predicted. Thus, solar radiation at the period before anthesis was one of the important factors in prediction of tomato yield under warm greenhouse conditions."


Amerikansk valnød (pekannød) – om at styre en to-årig produktion rationelt====Effectiveness of state-level pecan promotion program evaluated====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Pecans are the only nut native to the US grown on a commercial scale. These popular nuts are "alternate" or "biennial bearers", a trait that leads to yearly production and quality fluctuations. To help growers address challenges related to promoting and marketing, several state-level marketing initiatives have been established. A recent study found that program expenditures increased the demand for Texas pecans and the quantity of total pecans sold.


Temperaturen inde i jordbær er vigtig for, om de tåler tryk. Kolde jordbær tåler sammenpresning bedre. Varmere jordbær tåler stød bedst.====Hydrocooling shows promise for reducing strawberry weight loss, bruising====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Strawberries are very fragile and highly susceptible to mechanical injury during commercial production and must be harvested when they are ripe to minimize bruising. Collaborative research from scientists in Brazil and the University of Florida proved that strawberries had different responses to compression and impact forces based on pulp temperature. Fruit at low temperature were more resistant to compression, while fruit at higher temperatures were more resistant to impact.


Klimaopvarmningen – nutidens måleredskaber kan kun gøre rede for årsagen til halvdelen af den varme, som Jorden er blevet varmere i de senere år===='Missing' heat may affect future climate change====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Current observational tools cannot account for roughly half of the heat that is believed to have built up on Earth in recent years, according to a "Perspectives" article in this week's issue of the journal Science.


Flere penge til sundhed og sygdomsforebyggelse kan nedbringe hjertesygdom mv.====Study pins factors behind geography of human disease====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A new study finds that your environment has lots to do with the numbers of human diseases that surround you. But take heart: Spending more money on health care and disease prevention can mitigate the commonness of those diseases.


Sikkerhedsbrist hos computeres smartcards====Safer swiping while voting and globetrotting====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A new study from Professor Avishai Wool of Tel Aviv University finds serious security drawbacks in chips embedded in credit, debit and "smart" cards.


Lavt niveau af D-vitamin er forbundet med dårligere lungefunktion og mere medicinforbrug hos astmabørn; vitamin øger aktiviteten af corticosteroider, som bruges som lægemiddel mod astma====Low vitamin D levels associated with more asthma symptoms and medication use====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Low levels of vitamin D are associated with lower lung function and greater medication use in children with asthma, according to researchers at National Jewish Health. In a paper published online this week in the Journal of Allergy & Clinical Immunology, Daniel Searing, M.D., and his colleagues also reported that vitamin D enhances the activity of corticosteroids, the most effective controller medication for asthma.


Batterier: Neutroner brugt til at se fordelingen af kemiske stoffer under forskellige ladningsforhold i et genopladeligt natrium/jernklorid-batteri====Using neutrons to peer inside a battery designed for hybrid locomotives====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
GE and Technische Universitaet Muenchen are collaborating on research that could help to optimize charging and discharging of high-performance batteries. Initial studies focus on a rechargeable sodium/iron chloride battery designed to power hybrid locomotives. Two instruments at TUM's research neutron source reveal the distribution of chemical substances within the battery during various states of charge. Researchers plan to extend this approach to real-time analysis of charging and discharging cycles, with even greater precision.


Bakterier i husstøv nedsætter risikoen for at få astma som barn====Tips from the journals of the American Society for Microbiology====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The following are tips from the Journals of the American Society for Microbiology: "Bacteria in Household Dust May Help or Hinder Childhood Asthma"; "Oral Bacteria Linked to Intrauterine Infections and Pre-term Birth"; and "Aerosols: A New Tool Against TB?"


Skal epileptikere have lov at køre bil?====Driving ban for epileptics====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Physicians treating patients with epilepsy are in a difficult legal situation when they have to assess their patients' ability to drive. In the current edition of the Deutsches Aerzteblatt International, the occupational physician Monika Gube and her coauthors describe the problems, using an individual case as an example.


Påstand: Ikke så dårligt for ryggen med hyppige løft====New U of A research goes against mom's advice that routine lifting is bad for your back====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
New University of Alberta research disputes advice that routine lifting is bad for your back. Tapio Videman's research found that physical loading, the pressure put on the spine that comes with, for example, frequent lifting, may in fact slightly delay disc degeneration.


Årsag til fornyelse af hårfollikler og hud ved hjælp af specialiserede stamceller====Cellular channel may open doors to skin conditions, hair growth====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Skin and hair follicles are constantly renewed in the body, maintained by specialized stem cells. New research from Children's Hospital Boston identifies a small cellular channel that regulates skin and hair growth and that could be targeted with small-molecule drugs, potentially treating variety of skin conditions, as well as thinning hair or unwanted hair growth. Findings appear in the April 16 issue of Cell.


Diagnose kronisk nyresygdom: Rutinescreening ikke effektiv====Routine screening for pediatric chronic kidney disease is not effective====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The routine use of a screening urine dipstick to diagnose chronic kidney disease in healthy children is not a cost-effective test, confirm Penn State College of Medicine researchers, who validated an American Academy of Pediatrics recommendation.


Sygdomsspredning ved visualisering af geografisk mønster====Visualization of geographic patterns may predict spread of disease====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Disease statistics buried within patient records or detailed in newspaper clippings can be sorted and organized to depict geographic patterns, allowing the discovery of trends that were previously overlooked, according to a Penn State geographer.


Billeder af Islandsk vulkansky (2)====New satellite image of volcanic ash cloud====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
This image, acquired today by ESA's Envisat satellite, shows the vast cloud of volcanic ash sweeping across the UK from the eruption in Iceland, more than 1,000 km away.


Ny teknik for reprogrammering af humane voksenceller kan lette frembringelse af patentspefikke stamceller====Novel strategy for generating induced pluripotent stem cells for clinical use is safe and efficient====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A new technique for reprogramming human adult cells could greatly improve the safety and efficiency of producing patient-specific stem cells for use in a range of therapeutic applications to repair or replace damaged or diseased tissues.


Gener kan være årsag til huller i tænderne====Pitt Dental School researchers find susceptibility for caries, gum disease in genes====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Certain genetic variations may be linked to higher rates of tooth decay and aggressive periodontitis, according to two papers published recently in the Journal of Dental Medicine and in PLoS ONE by researchers at the University of Pittsburgh School of Dental Medicine and their collaborators.


Depression kan påvises på 5 minutter; Spanien har 10% svært depressive====It takes only 5 minutes to assess disability in patients with depression====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A research team has tested the utility of the short version of WHO-DAS II, a tool to assess within five minutes disability in patients with depression, "which in the case of primary care is even more practicable than the long version of the instrument." In Spain, more than 10 percent of the population suffer from severe depression.


De fleste bilulykker om dagen skyldes ældre bilister, og disse ulykker er oftere alvorlige end når yngre bilister er involveret====Older drivers often involved in daytime crashes more severe than younger drivers' crashes====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
K-State engineers identified the characteristics of older drivers in Kansas and the types of crashes they are involved in. Their research found most car accidents involving older drivers occur during the daytime and are more severe, often ending in injury or fatality, than those for younger populations. The researchers will follow up with a study to learn what changes can be made to improve these difficulties for older drivers.


Behandling af børn med knoglemarvtransplantation øger risikoen for dårlige lunger senere i livet====Research findings underscore needed action to safeguard lungs of young cancer survivors====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
St. Jude Children's Research Hospital investigators have identified childhood cancer survivors who are at increased risk for deteriorating lung health, in part due to the lifesaving bone marrow transplants they underwent years earlier.


Muskeldystrofi skyldes et gen, og genet kan repareres====Researchers prove the gene responsible for Duchenne muscular dystrophy can be repaired====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Researchers from Université Laval's Faculty of Medicine and the CHUQ Research Center have proven that it is possible to repair the defective gene responsible for Duchenne muscular dystrophy. The team, led by Professor Jacques P. Tremblay, is presenting its new therapeutic approach in an article published today in the online version of the scientific journal Gene Therapy.


Homoseksuelle har som børn haft dobbelt risiko for posttraumatisk stress syndrom, og 1½ – 2 gange øget risiko for at have været udsat for voldelige begivenheder====Gay men and lesbians more likely to experience violent events and subsequent PTSD====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A new study from researchers at the Harvard School of Public Health and Children's Hospital Boston has found that gay men, lesbians, bisexuals, and heterosexuals who have ever had a same-sex sex partner are one-and-a-half to two times as likely to experience violent events, especially in childhood, than the general population and have double the risk of experiencing post-traumatic stress disorder (PTSD) as a consequence of these events.


De tidlige indfødte indbyggere i Nordamerika efterlod et større carbon-fodaftryk end hidtil antaget: Mennesket har påvirket klimaet i længere tid end siden industriel tids begyndelse====Stalagmite reveals carbon footprint of early Native Americans====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A new study led by Ohio University scientists suggests that early Native Americans left a bigger carbon footprint than previously thought, providing more evidence that humans impacted global climate long before the modern industrial era.


Transfedtsyre-forbud ville redde liv====Banning trans fats would save lives, say doctors====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Banning trans fats from all foods in the UK would prevent thousands of heart attacks and deaths every year, and would be a simple way to protect the public and save lives, say two senior doctors on bmj.com today.


En ny diagnose, "autistisk tarm-enterocolitis", kritiseres====Questions remain over existence of 'new syndrome' in autistic children====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
This week, the BMJ questions the existence of a new bowel condition in autistic children dubbed "autistic enterocolitis" by Dr. Andrew Wakefield and colleagues in a now infamous and recently retracted paper published by the Lancet in 1998.


Næsten halvdelen af havenes carbonfixering skyldes algeplankton – cyanobakterier har mindre betydning end hidtil antaget===='Black box' plankton found to have huge role in ocean carbon fixation====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Carbon fixation by phytoplankton plays a key role in the global carbon cycle. Until now researchers believed that cyanobacteria overwhelmingly accounted for phytoplankton's role in carbon fixation in the open ocean. But now scientists at the University of Warwick and the National Oceanography Centre in Southampton have opened "the black box" of eukaryotic phytoplankton and discovered that they actually account for almost half the ocean's carbon fixation by phytoplankton.


Forhåndsindstilling til at diskriminere fede mennesker kan ændres hos sundhedspersonalet ved træning====Better training needed to curb 'fatism' within the health professions====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Prejudice towards obese people is rife among trainee health professionals, but can be modified, new research has found.


En almindelig virus, som fremkalder vejrtrækningslyde og lungebetændelse, dræber 200.000 børn verden over hvert år, ====Lung virus taking its toll on young lives, study finds====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A common virus that causes wheezing and pneumonia claims the lives of up to 200,000 children worldwide each year, a study has found.


Viden til at forbedre behandlingen af nyfødte====Quality improvement in neonatal and perinatal medicine covered in Clinics in Perinatology====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The March 2010 issue of Clinics in Perinatology, published by Elsevier, provides neonatologists and maternal-fetal-medicine specialists with the tools and concepts necessary to understand quality improvement (QI) methodology and to initiate QI projects within their own practices and neonatal intensive care units.


Motivation til adfærdsændring – og lægemidler – virker på ADHD-børn (Damp-børn)====Behavioral incentives mimic effects of medication on brain systems in ADHD====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Medication and behavioral interventions help children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) better maintain attention and self control by normalizing activity in the same brain systems, according to researchers at the University of Nottingham.


Kunstig næse forudsiger om en ny lugt vil lugte rart: En lugts behagelighed ligger i lugtstoffets molekylstruktur====Weizmann scientists developed an electronic 'nose' that can predict the pleasantness of novel odors====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Weizmann Institute scientists have "trained" an electronic system to be able to predict the pleasantness of novel odors, just like a human would perceive them. In research recently published in PLoS Computational Biology, the scientists argue that the perception of an odor's pleasantness is innately hard-wired to its molecular structure, and it is only within specific contexts that personal or cultural differences are made apparent.


Salmonella-bakterier kan sabotere værtsceller ved hjælp af en hidtil ukendt "tænd/sluk-kontakt": Muligheder for at lave ny medicin mod bakterien. ====Switch that enables Salmonella to sabotage host cells revealed in new study====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A new switch that enables Salmonella bacteria to sabotage host cells is revealed in a study published today in the journal Science. The researchers behind the study, from Imperial College London, say that the new finding could ultimately lead to drugs that interfere with the switch in order to combat Salmonella and possibly other bacterial infections.In humans, Salmonella causes diseases ranging from gastroenteritis to typhoid fever.


Nervecellestudie: Dyrkede hjerne-nervecellers basale hukommelsesmekanismer studeres. Nerverne udbredte sig i små gruber, og vinkelret herpå kunne der via kanaler tilsættes stoffer, som påvirkede små populationer af nervecellens synapser ====Neurons growing in line====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Frankfurt brain researchers have developed a novel method to grow cultured neurons in order to investigate basic mechanisms of memory. They grew two separate populations of neurons in microfluidic platforms. These neurons extended their processes through tiny grooves, to meet each other and form synaptic connections. Perpendicular to the grooves, a perfusion channel was constructed that allows the researchers to manipulate very small populations of synapses with drugs or neurotransmitters.


Et gen, kaldet LIN28B, har stærk indflydels på en persons højdevækst fra fødsel til voksen – på en kompleks og kønsspecifik måde====Growth curve analyses of Finnish population shed light on the genetic regulation of growth in height====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Researchers at the University of Helsinki, Finland, have shown that a gene called LIN28B strongly influences height growth from birth to adulthood in a complex and sex-specific manner.


Cellers mitokondrier kan fusionere – og hvis fusion mislykkes kan det skade cellen. Man har nu fået øget viden om processen.====Caltech-led team uncovers new functions of mitochondrial fusion====

15. april 2010, 06:00:00Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A typical human cell contains hundreds of mitochondria — energy-producing organelles — that continually fuse and divide. Relatively little is known, however, about why mitochondria undergo this behavior. Now, a team of researchers — led by scientists at Caltech — have taken steps toward a fuller understanding of this process by revealing just what happens to the organelle, its DNA (mtDNA), and its energy-producing ability when mitochondrial fusion fails.

Science News


Kviksølvforurenet ris på grund af industriforurening i Kina (Guizhou-provinsen) ====Science & the Public: Mercury surprise: Rice can be risky====

16. april 2010, 23:10:01 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Millions in China are at risk, and potentially elsewhere as well


Fyrrepollen tåler at blæse 41 km væk====Pine pollen gets flight miles====

16. april 2010, 23:09:40 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Still viable after 41 kilometers of travel


Forskerne ved ikke om Java-manden (Homo erectus) levede for 50.000 år siden eller for 550.000 år siden: To forskellige målemetoder giver den store afvigelse. Man ved ikke, hvilken der er korrekt===='Java Man' takes age to extremes====

16. april 2010, 20:34:04 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
New dating of Indonesian strata produces unexpected results


Hjernen kan ikke skelne mellem om det er en tand i undermunden eller en tand i overmunden, som gør ondt====Why a rotten tooth is hard to find====

16. april 2010, 18:27:35 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Brain can't distinguish pain coming from top versus bottom tooth


USA: Rumprogram skal fremmes – Astronauter rundt om Mars i udsigt (2)====Not your grandfather's space program====

16. april 2010, 00:44:30 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Obama offers new road map for NASA


Islandske vulkaner aktiverer undertiden nabovulkanen====Ash from Icelandic eruption may just be the start====

16. april 2010, 00:06:26 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Volcano often erupts in tandem with much bigger one nearby


Den berømte Mars-meteorit, som gav diskussion om der var liv på Mars, er yngre end hidtil antaget, men stadig den ældste fra Mars====Famous Martian meteorite younger than thought====

15. april 2010, 20:02:23 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
But still the oldest known sample of the Red Planet


Kortlægning af rusmiddelbrug: Naboskabet har indflydelse på brugen af rusmidler====On the Scene: Mapping drug addicts’ tracks====

15. april 2010, 18:24:05 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Baltimore study looks at how neighborhoods feed addiction


Lyn og uvejr på Saturn====Stormy weather on Saturn====

15. april 2010, 15:44:49 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Astronomers glimpse lightning storms on giant planet


Muterede mitokondrier kan gives sygdom nedarvet fra moderen, men embryon-overførselsteknik kan forhindre det ====Embryo transfer technique could prevent maternally inherited diseases====

14. april 2010, 20:25:21 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
New technique transplants healthy nuclear DNA of cells carrying mutated mitochondria


Computerstyret insulinpumpe som kunstig pankreas til blodsukker-regulering====Insulin pump and computer mated to regulate blood sugar====

14. april 2010, 19:53:25 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Test in people with type 1 diabetes suggests device might serve as 'artificial pancreas'


Geometrien af reb og lignende====Physicists untangle the geometry of rope====

13. april 2010, 22:39:35 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Twine, string, cord or cable, it all winds up the same way


Kaotiske planetsystemer – hvor planeterne drejer modsat af deres stjerne (2)====Backward planets may have flipped into place====

13. april 2010, 22:10:32 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Reverse orbits could make Earthlike neighbors unlikely


Mutationsvirkninger afhænger også af nabogenerne ====Mutation effects often depend on genetic milieu====

13. april 2010, 21:41:44 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Other genes at least as important as environment, study shows


Merkurs mærkelige atmosfære====FOR KIDS: Mercury's magnetic twisters====

13. april 2010, 16:10:46 | scinews@sciencenews.org (Science News)Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The planet's strange atmosphere may have a lot to do with the sun

Science


Insekter, hvor hunnerne oplagrer sæd fra flere parringer: Sædcellerne kæmper formentlig om ægget. ====Battle of the Sperm====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
In insects, sperm from multiple matings are stored and retained, and are thought to compete for ova within a female's reproductive tract. Manier et al. (p. 354, published online 18 …


[Read more]


Begrænset fødeindtagelse uden fejlernæring forlænger liget og reducerer aldersbetingede sygdomme====Eat Less, Live Long====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Studies in several model organisms have shown that dietary restriction without malnutrition, or manipulation of nutrient-sensing pathways through mutations or drugs, can increase life span and reduce age-related disease. Fontana …


[Read more]


Apoptose – celleselvmord – sker ved at DNA ødelægges af en deoxyribonuklease, som kendt som DFF40.====Deadly Diced DNA====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Mammalian cells undergoing programmed cell death, or apoptosis, destroy DNA with the deoxyribonuclease known as DFF40. Cells of the worm Caenorhabditis elegans also undergo cell death but they do so …


[Read more]


Muligheden for at lagre solenergi ved vandoxidering====Bulking Up Water Oxidation====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Storing solar energy by water oxidation, in a process akin to photosynthesis, is a promising approach for building a renewable energy infrastructure. Unfortunately, many of the most active synthetic catalysts …


[Read more]


Galaksehobe med hundredetusinder af stjerner====Cluster Within Virgo====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Globular clusters are gravitationally bound systems within galaxies containing hundreds of thousands of stars. Using data from the Sloan Digital Sky Survey of the thousands of galaxies that constitute the …


[Read more]


Benzenringens elektroner====Aromatic Lead====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The bond stabilization, or aromaticity, observed in cyclic carbon molecules, such as benzene, relies on delocalization of electrons around the ring. Although electron distributions in heavier elements can complicate this …


[Read more]


Bor har tendens til at dele elektroner med mange andre atomer====One B, One O====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Boron has a tendency to share electrons with multiple different atoms, hence exhibiting a rich cluster chemistry, in contrast to the more traditional two-center, two-electron bonds prevailing in the compounds …


[Read more]


Den berømte Mars-meteorit, som gav diskussion om der var liv på Mars, er yngre end hidtil antaget, men stadig den ældste fra Mars (2)====Less Old Martian Meteorite====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The oldest Martian meteorite known, ALH84001, was thought to be a remnant of primordial martian crust formed during solidification of an early magma ocean. Using isotope data, Lapen et al. …


[Read more]


Grønalgen Volvox====Revealing Volvox====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Female and male gametes of the green alga, Volvox, significantly differ in size. Those of Chlamydomonas, another green algae from a lineage that separated from Volvox some 200 million years …


[Read more]


Antistof isoleret fra overlevende efter Den spanske Syge i 1918 kunne i et forsøg kryds-neutralisere 2009-svineinfluenzavirusset====Swine Flu Neutralized====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The 2009 H1N1 flu virus had an unusually low infection rate in elderly people. An antibody isolated from survivors of the 1918 flu pandemic was recently shown to cross-neutralize 2009 …


[Read more]


Hvordan opstår fænotypisk variation====Domain Swaps to Phenotype Shifts====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
For natural selection there must be mechanisms that create phenotypic diversity, presumably from relatively simple molecular changes in an organism. Peisajovich et al. (p. 368) tested the extent to which …


[Read more]


CD4 regulator-T-celler (Treg) hæmmer andre immunceller, bl.a. effektor-T-celler (Teff). ====Yin-Yang T Cell Signaling====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Immune responses are kept in check by CD4+ regulatory T cells (Treg) that suppress other immune cells, including CD4+ effector T cells (Teff). Treg and Teff cells have many signaling …


[Read more]


Optiske egenskaber====Hidden Under the Carpet====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Transformation optics, combined with the ability to fabricate structures with complex refractive index profiles, allow materials to be formed with fascinating optical properties, such as cloaks where both the object …


[Read more]


Evnen til at lave to ting samtidig====Simultaneously Serving Two Goals====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
What are the neuronal mechanisms underlying dual-task performance? Charron and Koechlin (p. 360) used functional magnetic resonance imaging to study this question under conditions of varying incentive for two tasks. …


[Read more]


Hvad er glutamat-receptorens rolle?====Orphan No More====

Gå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The glutamate receptor δ2 (GluD2), another member of the ionotropic glutamate receptor family, has long been considered to be an orphan receptor because there are no known endogenous ligands. Nevertheless, …


[Read more]


Jordens indre kerne – asymmetri====[Report] Lopsided Growth of Earth's Inner Core====

Marc MonnereauGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
The asymmetry of the inner core is explained by iron crystallization on one side and melting on the other.

Authors: Marc Monnereau, Marie Calvet, Ludovic Margerin, Annie Souriau


DNA-methylering: Betydning for evolutionen====[Report] Genome-Wide Evolutionary Analysis of Eukaryotic DNA Methylation====

Assaf ZemachGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Analysis of DNA methylation in 17 species suggests a path for the evolution of this epigenetic mark.

Authors: Assaf Zemach, Ivy E. McDaniel, Pedro Silva, Daniel Zilberman


Fermi-gasser====[Report] The Equation of State of a Low-Temperature Fermi Gas with Tunable Interactions====

N. NavonGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
A Fermi gas is characterized along the crossover regime between its weak and strongly interacting limits.

Authors: N. Navon, S. Nascimbène, F. Chevy, C. Salomon


Jordens indre kerne: Seismiske data viser gravitions-anomalier====[Report] Regional Variation of Inner-Core Anisotropy from Seismic Normal-Mode Observations====

Arwen DeussGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Seismic data from the inner core reveal that anisotropic regions overlap with gravitational anomalies.

Authors: Arwen Deuss, Jessica C. E. Irving, John H. Woodhouse


Salmonella kan sanse cellens surhedsgrad====[Report] pH Sensing by Intracellular Salmonella Induces Effector Translocation====

Xiu-Jun YuGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Intravacuolar Salmonella senses host cytosolic pH, resulting in degradation of a regulatory complex and effector translocation.

Authors: Xiu-Jun Yu, Kieran McGourty, Mei Liu, Kate E. Unsworth, David W. Holden


Hvordan en gen-regulator ændrer kromatinet====[Report] Structural Insights into the Assembly and Function of the SAGA Deubiquitinating Module====

Nadine L. SamaraGå til den fulde artikelGå til den fulde artikel
Structures give insight into how a regulator of eukaryotic gene expression achieves one of its chromatin-modifying functions.

Authors: Nadine L. Samara, Ajit B. Datta, Christopher E. Berndsen, Xiangbin Zhang, Tingting Yao, Robert E. Cohen, Cynthia Wolberger

Gå til hjemmesiden for BioNyt – Videnskabens Verden


Leave a Reply