Search Posts

mikroorganismer-bruges-til-udvinding-af-kobber


MIKROBIEL MINERALUDVINDING.

Mikroorganismer kan bruges til udvinding af metaller fra mineraler. F.eks. kan mikroorganismer bruges til udvinding af kobber, idet kobbersulfidmineraler altid findes sammen med pyrit (FeS), og mikroorganismerne kan oxidere pyrit til ferrisulfat, som derefter igen oxiderer kobberforbindelserne til kobbersulfat, og dette kan udvindes fra udludningsvandet. Cirka 15% af kobberproduktionen i USA foregår på denne måde. I praksis sker det ved at affald fra kobberudvindingen, som normalt indeholder under 0, 4% kobber, dynges op og overrisles med vand. Så starter mikroorganismerne deres oxidationsproces. Teknikken bruges også til udvikling af uran fra udtømte miner, idet væggene oversprøjtes med vand. Ved oxidation af UO2 med ferrisulfat dannes UO2SO4, som kan opsamles. Shell BiAciAces Laboratory i Sittingbourne, arbejder med mikrobiologisk udludning af zinkmalme, der ofte optræder sammen med bly i sulfidmineraler. Med mikroorganismernes hjælp opnås en blanding af vandopløseligt zinksulfat og uopløseligt blysulfat. Dansk Kemi 12, 1980. s.288. (ref. fra Science & Technology Newsletter nr.47, Shell Center, London)

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 2

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply