Search Posts

kvantemekanik-rumtid-relativitet

kvantemekanik-rumtid-relativitet

Theory of everything? How spacetime is built by quantum entanglement ::: Physicists and mathematicians have made a significant step toward unifying general relativity and quantum mechanics by explaining how spacetime emerges from quantum entanglement in a more fundamental theory.

  • Fysikere og matematikere har gjort et væsentligt skridt i retning af at forene almen relativitet og kvantemekanik ved at forklare, hvordan rumtiden fremgår kvante entanglement i en mere fundamental teori.(bionyt.dk/163/kilde-139 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply