Search Posts

klima-spørgsmål

KLIMAÆNDRINGER* Har klimaet ændret sig?

>
> KLIMAMODELLER

>
> SOLLYSTILBAGEKASTNINGEN

>
> TEMPERATUR

  • Global

>
> Ekstrem varme

>
> Temperatur i atmosfæren

>
> Temperatur og stråling

>
> Temperatur og ørkener

>
> Temperatur i Grønland

>
> Temperatur på Antarktis

>
> Temperatur i Danmark

>
> SOLINDSTRÅLING

>
> PLANTERS BETYDNING FOR CO2-KONCENTRATIONEN

>
> Planters betydning: Skovplantning

>
> Planters betydning: Skove i Danmark

>
> Planters betydning: Regnskov

>
> Planters betydning: Vådområder

*
> Planters betydning: Landbrug: Danmark#

>
> NATUREN/SÆSONÆNDRINGER

>
> Naturen: Planter

>
> Naturen: Fugle

>
> Naturen: Insekter

>
> Naturen: Plankton

>
> NATUREN/UDBREDELSESÆNDRINGER

>
> Naturen: DYR

>
> Naturen: BAKTERIER

>
> Naturen: KORALREV

>
> Naturen: SUMPOMRÅDER

>
> Naturen: ARTERS UDDØEN

>
> HAVET

>
> Havstigning

>
> Havstigning under istiden

>
> Havet: Betydning af opdæmmede søer

>
> Havet: Saltvand

>
> Havet: Betydning for øer

>
> Havet: Betydning for turisme

>
> Havet: Kystsikring

>
> Havet: Oversvømmelser

>
> Havet: Oversvømmelser: Bangladesh

>
> Havet: fordampning

>
> Havet: Vandmængde

>
> Havet: Golfstrømmen

>
> Ferskvand: Grundvand

>
> Ferskvand: Himalaya

>
> Ferskvand: Aralsøen

>
> Ferskvand: Saudi Arabien

>
> Ferskvand: Kunstvanding

>
> Ferskvand: Søer

>
> FØDEVARER

>
> JOB

>
> VINDE

>
> Vinde: El Niño

>
> Vinde: El Niña

>
> PERMAFROST

>
> ISKAPPER

  • Gletschere

>
> Iskappen i Grønland

>
> Iskappen på Antarktis

>
> Iskappen i tidligere tider

>
> SKYER

>
> Skytyper

>
> Skyer: Regnskyer

>
> Skyer efter flyvemaskiner

>
> Skyer: Flyvemaskiners forurening

>
> BYER

  • Byers temperatur

>
> Byers udbredelse

>
> Byers grundvand

>
> KONVEKTIONSSTRØMME

>
> DRIVHUSGASSER

>
> Er klimaændringen menneskeskabt?#

>
> Drivhusgasser: CO2 i atmosfæren: Virkning

>
> Drivhusgasser: CO2: Måling

>
> Drivhusgasser: CO2: Feedback: Opløsning i havet

>
> Drivhusgasser: CO2: Begrænsning: Mængde

>
> Drivhusgasser: CO2: Begrænsning: Ved brug af enzymer

>
> Drivhusgasser: CO2: Kyotoprotokollen

>
> Drivhusgasser: CO2: Klimamodeller

>
> Drivhusgasser: CO2: Begrænsning: Danmark

>
> Drivhusgasser: CO2: Begrænsning: Pris

>
> Drivhusgasser: CO2: Begrænsning: prissammenligninger

>
> Drivhusgasser: CO2: Begrænsning: temperatur

>
> DRIVHUSGASSER: CH4 (METHAN)

>
> Drivhusgasser: N2O

>
> Drivhusgasser: Freon mv.

>
> Drivhusgasser: Ozon

>
> Ozonforurening

>
> Ozonhullet

>
> Drivhusgasser: Vanddamp

>
> FEEDBACKMEKANISMER

>
> EKSTREMT VEJR: OVERSVØMMELSER

>
> NEDBØR

>
> Nedbør: Regn

>
> EKSTREMT VEJR: TØRKE

>
> Ekstremt vejr: Tørke: Ørkener

>
> ØKONOMI

>
> TIDLIGERE KLIMAÆNDRINGER

  • Tidligere klimaændringer: Havstigning

>
> Tidligere klimaændringer: Havstigning: istiden

>
> Tidligere klimaændringer: Istiden

>
> Tidligere klimaændringer: Mellemistid

>
> Tidligere klimaændringer: Middelalderen

>
> Klimaet i geologisk tid

>
> Atmosfærens opbygning

>
> INFEKTIONER

>
> VULKANISME

>
> LUFTFORURENING

>
> KRIGE

>
> Krige: Atomvinter

>
> MAGNETISME

>
> SOLEN

>
> JORDBANENS BETYDNING

>
> ANDRE PLANETER

  • Venus

>
> Mars

>
> DANMARK

>
> Diverse data om Danmark

>
> ANDRE LANDE

>
> FREMTIDEN

>
> FORKORTELSER

>
> KRITIK


Hvis du har kommentarer til denne side, så send en email til: bionyt@gmail.com


Klimaændringer

  • Figurer:

Denne side er et supplement til BioNyt – Videnskabens Verden nr.129.

Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden her!

index

Leave a Reply