Search Posts

klima-og-sur-hav

Supplement til BioNyt Videnskabens Verden nr. 158


Medfører sure have øget global opvarmning?

Sure have øger global opvarmning ifølge forskere ved Max Planck Institut for Meteorologi i Hamborg. De har i en klima­model vist, at fordobling af CO2-koncentrationen i atmosfæren (som forventes senere i dette århundrede og som skønnes at give mellem 2 og 4,5 grader Celsius øget gennemsnitstempetatur) yderlige­re vil øge temperaturen med fra 0,23 til 0,48 grader Celsius som følge af virkningen fra havets småalger. Disse fytoplankton-organismer danner det kemiske stof dimethyl-sulfid (DMS), som driver op i atmosfæren og afkøler kloden ved at tilbagekaste sollyset tilbage til rummet. De mikroskopiske alger vil producere mindre DMS, når havet optager mere CO2, fordi havet derved bliver mindre basisk (og altså relativt mere surt). Ifølge klimamodellen vil havene af denne grund i år 2100 udsende 18% mindre DMS, end før industrialderen. Det er altså forkert, når man har antaget, at det CO2, som havene optager, ikke påvirker klimaet. Det gør det på indirekte måde (ref.10740).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply