Search Posts

kemi-A

Ångstrøm
Hvad er Ångstrøm?
Ångstrøm (Å) er en måleenhed for længde, 1 Å = 10-10 meter. Enheden er hensigtsmæssig ved beskrivelse af atomdiametre og længden af kemiske bindinger. Eksempelvis har et hydrogenatom en diameter på 1,08 Å, og en C-C-enkeltbinding i en alkan en længde på ca. 1,2 Å. Måleenheden benyttes især inden for kemi, atomfysik, kvantemekanik og molekylærbiologi.

Enheden er opkaldt efter den svenske fysiker Anders Jonas Ångström.

SI-enhederne for sådanne små længder er pikometer og nanometer. 1 pm = 0,01 Å, hvorimod 1 nm = 10 Å.
Læs mere: Her
Gå til index for siden


BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk)BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk)

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply