Search Posts

inseminere-chimpanse-med-menneskesæd


ABE-MENNESKE FORSØG

En kinesisk læge Ji Yongxiang har til en avis i Shanghaj fortalt, at han i 1967 inseminerede en chimpanse med menneskesæd. Forsøget blev stoppet under kulturrevolutionen og aben skudt. Ifølge lægen, var aben da gravid i 3.måned. Lægen antydede, at han vil genoptage sine forsøg. Fire danske forskere, som Politiken har interviewet, tager afstand fra den slags forsøg af etiske grunde og betegner forsøgene som urimelige. Om det rent biologisk kan lade sig gøre stiller de sig tvivlende overfor, selv om det ikke kan anses for totalt udelukket. Chimpanser har 48 kromosomer, mennesket 46, og der er ligheder i strukturen. Forsøg med sammensmeltning af celler fra mennesker og orangutanger har vist, at de menneskelige kromosomer normalt elimineres. De refererede danske forskere er prof. Ole Maaløe, Mikrobiol.Inst., Kbh.Univ., prof. Jan Mohr, Arvebiol.Inst., Kbh. Univ., prot. Dieter von Wettstein, Carlsbergs fysiologiske labr. og prof.dr.med. Bent Harvald, formand for forskningsrådets udvalg om "genetic engineering" (arvelig manipulation). Politiken 13.dec. 1980 sekt.l, s.6

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply