Search Posts

hårvækst hårtab skaldethed hårmiddel_6

Hvad skylder Donald Trump sin markante hårmanke?
Donald Trump blev præsident i USA som 70-årig. Har var dermed den ældste, der er blevet valgt til præsident i USA. Mange har bemærket hans hår. Trump's personlige læge har afsløret, at han tager medicin mod hårtab.

Donald Trump's personlige læge er Harold Bornstein. Han har været Trump's læge siden 1980, og lægen bruger selv finasteride mod hårtab, og kan på billeder ses at have meget hår på trods af sine 69 år. Lægen har til New York Times sagt, at både Trump og han selv bruger finasteride..

Hvor hyppigt er hårtab hos 70-årige mænd og kvinder?
Hos den såkaldt hvide race har 80% af 70-årige mænd (og 50% af kvinderne i den alder) hårtab.

Hvad er finasteride?
Finasteride indtages som en pille. F.eks. som en daglig pille med 1 mg Propecia (handelsnavn fra Merck & Co). I 1992 godkendte FDA behandling af mandligt hårtab med dette stof.

Et andet middel, dutasterid, har lignende virkning. Disse stoffer kaldes 5-alfa-reduktase-inhibitorer. De virker ved at forhindre, at testosteron omdannes til dihydro-testosteron. Denne omdannelse af testosteron foretages af enzymet 5-alfa-reduktase.

Hvordan virker testosteron på hårvækst?
Det er ikke hormonet testosteron selv, der medfører mandlig skaldethed, men dihydro-testosteron, idet dette hæmmer nyvækst af hår. .

Hvad er forskellen på finasteride og dutasterid?
Enzymet 5-alfa-reduktase virker på 5-alfa-reduktase-receptorer. Der er tre kendte 5-alfa-reduktase-receptorer, kaldet type I, II og III. Type I findes især i huden, bl.a. i fedtkirtlerne og i hårfolliklerne. Type II findes i hårfolliklerne i hovedhåret, skægget, brystet, ved kønsorganet og i prostata-kirtlen. Type II har størst betydning for dannelsen af dihydrotestosteron, hvorimod type III ikke spiller ikke nogen vigtig rolle for hårtab.

Stoffet finasteride hæmmer kun type II, hvorimod dutasteride både hæmmer type I og II. Desuden er dutasteride tre gange mere hæmmende på
type II og 100 gange mere hæmmende på type I i forhold til finasteride's virkninger.

Hvor mange hår har man på hovedet pr. kvadratcentimeter?
En gennemsnitlig person (mænd og kvinder) har i gennemsnit 223 hår pr. kvadratcentimeter på hovedet. Antallet af hårfollikler er langt større, men kun nogle af hårfolliklerne laver hår.

Har voksne færre hårfollikler på hovedet end børn?
Der er stort set ikke forskel på antallet af hårfollikler hos voksne i forhold til hos børn. Antallet af hårfollikler ændres ikke med alderen, men hos begge køn vil flere af hårene blive tynde og der vil være færre hår, efterhånden som personen bliver ældre.

Hvor meget vokser et hovedhår dagligt?
I gennemsnit vokser hovedhår ca. en trediedel millimeter pr. dag. Der er ikke tydelig forskel på væksthastigheden hos mænds og kvinders hår.

Er finasteride effektivt til hårvækst?
Indtagelse af finasteride i 1 år gav mænd i gennemsnit 16 flere hår per kvadratcentimeter, og efter 4 år 43 flere hår per kvadratcentimeter.

Er finasteride sikkert at bruge for mænd?
Finasteride er blevet undersøgt i forsøg, hvor mænd, der fik stoffet, blev sammenlignet med mænd, der kun fik en sukkerpille. Det viste, at finasteride kun har få bivirkninger. Man mangler dog måske nok at se, om der kommer bivirkninger ved lang tids brug.

Har finasteride virkning på PSA-tallet?
Donald Trump's lægejournal viser, at hans såkaldte PSA-tal, er lavt, nemlig ca. 0,5. PSA-tallet angiver mængden af et protein, som kaldes PSA (prostata-specifikt antigen). Lavt PSA-niveau ses efter behandling for prostatakræft eller behandling for forstørret prostata, hvor man netop bruger stoffer som finasteride. Men hans læge har fortalt, at Trump's lave PSA-tal skyldes finasteride, som han ikke tager at disse grunde, men tager mod hårtab.

Høje niveauer af PSA kan være en markør for prostata-cancer, men man kan godt få prostatakræft, selv om man har lavt PSA-tal, hvis det lave PSA-tal skyldes finasteride.

Bruges finasteride mod forstørret prostata?
Forstørret prostata kan gøre det vanskeligt at tisse. Finasteride og dutasteride bruges ofte som behandling i sådanne tilfælde.

Bruges finasteride ved prostata-kræft?
Nogle prostata-kræftcellelinier kræver mandlige kønshormoner (androgen) for at vokse. Derfor giver man finasteride eller dutasteride som behandling i sådanne tilfælde. I en undersøgelse fik nogle af patienterne finasteride i 7 år, og det medførte 25% nedsat risiko for prostatakræft i denne gruppe. Uheldigvis var resultaterne ikke alle positive. I en gruppe af patienterne sås nemlig 27% forøgelse i forekomst af en særlig type prostatakræft. Der var dog ingen forskel på overlevelsen ved prostatakræft i gruppen, der tog stoffet, og i gruppen, der ikke gjorde det.

Man ved ikke om finaseride fremmer aggressiv prostatakræft i visse tilfælde.

Har finasteride virkning på seksuallivet?
Omkring 5-15% af mænd, der anvender stoffet, får mindre lyst til sex og får sværere ved at gennemføre et samleje.

Er finasteride associeret med mindre brug af alkohol?
Interessant nok fandt man i en lille undersøgelse, hvor 83 raske mænd mellem 21 og 46 år deltog, at mange, der fik stoffet, begyndte at bruge mindre alkohol eller helt stoppede med at drikke alkohol, og at nogle syntes, at de kom til at tåle alkohol dårligere end før, de tog stoffet.

Er finasteride associeret med depression?
Finasterid kan måske hos nogle personer øge risikoen for depression, men man er ikke sikker på dette. Det er ikke helt usandsynligt, for stoffet påvirer produktionen af neurosteroider, som påvirker personens følsomhed, angst, stress og risiko for depression.

Er finasteride sikkert for kvinder?
Kvinder med hårtab behandles eventuelt med stoffet minoxidil, men finasteride eller dutasteride bliver brugt i stigende omfang. For kvinder, der bliver gravide, medens de tager stoffet, er der risiko for fosterskader på drengebørn.

Generelt tåles stoffet godt i begge køn, men der er nok en vis risiko.

Til undervisningsformål findes denne artikel i forskellige niveauer med stigende sværhed og flere detaljer: (1) (2)(3) (4) (5) (6) (7)
Ovenstående artikel er i niveau 6

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply