Search Posts

Aspe-Ildporesvamp Phellinus tremulae

Nøglekarakterer:
En poresvamp med flerårige bredt tilvoksede, op til 5 cm udstående frugtlegemer, sjældent over 10 cm på nogen led. Oversiden er først filtet og lys, men bliver snart mørk, skorpeagtig og karakteristisk sprukken med lys rand. Porefladen er skrå og okkerbrun til gråbrun, med 5-6 porer pr. mm. Frygtlegemet er træagtigt hårdt. Vokser kun på bævreasp, typisk på levende gamle træer, hvor frugtlegemerne dannes under døde sidegrene eller i mindre knasthuller efter døde grene. Den er sjælden i de fleste egne, men kan være ret hyppig fx i gamle egekrat med rigelig forekomst af asp.

Forvekslingsmuligheder:
På bævreasp kan arten forveksles med Poppel-Ildporesvamp, der adskiller sig gennem et mere horisontalt, hvælvet porelag og ved ikke at vokse i tilknytning til mindre knasthuller. Også Tøndersvamp kan ligne lidt, men har helt plant porelag og er lysere og normalt ikke opsprækkende på oversiden. På andre værter især birk og pil findes lignede ildporesvampe, men disse kan nemt adskilles ved en korrekt bestemmelse af værtstræet

http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/ta/Appendix7_25_indikatorarter.pdf

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply