Search Posts

Artsdannelse-på-grund-af-bakterieinfektion

Artsdannelse kan opstå på grund af bakterieinfektion

Æggene hos to arter af en lille parasitisk hveps af slægten Nasonia er inficerede med bakterier. De to arter kan ikke danne afkom sammen, men hvis bakterierne fjernes ved hjælp af antibiotikum, ophæves denne artsbarriere. Den lille hveps lægger sine æg i pupper af forskellige fluer. Hvis æggene er ubefrugtede (haploide), bliver de til hanner, hvis de er befrugtede (diploide), udvikles hunner fra æggene. Der findes tre arter af den pågældende slægt adskilt ved form, adfærd og genetiske kriterier. Men de forskellige arter af Nasonia kan lægge æg i samme fluepuppe, og flere arter af Nasonia kan udvikles i samme puppe. Parring mellem to Nasonia-arter foregår let, men afkommet bliver altid hanner. Da hannerne er haploide, er der faktisk ikke sket nogen hybridisering, så parringen var altså ikke effektiv. Dette er naturligvis det samme som en effektiv artsbarriere. Artsbarrierer kan skyldes mange forhold: manglende reel parring, utilstrækkelig sædoverførsel, manglende evne hos sædcellerne til at befrugte æggene, uforenelighed, som resulterer i tabet af hannens kromosomer, eller at hybriderne dør. I dette tilfælde viste det sig, at de hanlige kromosomer ikke kunne fortættes tilstrækkeligt (kondensering) og efterhånden blev tabt. Man opdagede, at dette forhold kunne fjernes ved behandling med et antibiotikum, tetracyclin. Derved fjernedes nogle kuglelignende bakterier, som netop findes i den del af ægget, som udvikler sig til kimvævet. Det er disse bakterier, som opretholder artsbarrieren hos Nasonia-hvepsen. Denne artsbarriere har været opretholdt så lang tid, at hybrider mellem to arter resulterer i øget dødelighed. En naturlig uforenelighed er altså ved at blive udviklet mellem de to arter. Symbiotiske bakterier kan altså føre til artsdannelse. Det tyder på, at artsdannelse kan opstå hurtigt. Man ved ikke, hvordan bakterier forårsager den manglende fortætning af værtscellens kromosomer, som er nødvendig for celledeling. (Nature, bd.346, 9. august 1990, s.558 560 (J. Breeuwer og J. Werren))

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply