Search Posts

Ames-test

Den svage mutagenitet, som visse svampe fremviser i Ames test, er faktisk et artefakt, som skyldes tilstedeværelse af fri histidin i svampen.
"due to the presence of free histidine in the mushroom extracts, which apparently increases the reversion of bacteria from histidine auxotrophy to prototrophy"
Histidinet, som findes frit i sådanne svampe, medfører at bakterien (der bruges til Ames-test) går fra histidin-auxotrofi stofskifte [en mutant-bakterie, der kræver histidin-tilførsel for at trives] til prototrofi-stofskifte [dvs. en bakterie som kan klare sig uden tilførsel af det ekstra stof, dvs. altså uden histidin i dette tilfælde]. (Food and Chemical Toxicology bd.29 nr.3, 1991 s.159-65, art. fra Schweiz).

Ames' test er en bakteriologisk metode til at bestemme et kemisk stofs evne til at fremkalde mutationer og dermed evt. kræft; opfundet af den amerikanske forsker B. Ames i 1975. Til testen benyttes en bakteriestamme, som kræver aminosyren histidinfor at kunne vokse. Efter kontakt med et stof, der fremkalder mutationer, vil enkelte af bakterierne miste behovet for histidin. Antallet af bakteriekolonier, som kan gro uden aminosyren, giver et mål for stoffets mutagene evne.

http://europepmc.org/abstract/med/2032657

Grüter A , Friederich U , Würgler FE

Food and Chemical Toxicology : an International Journal Published for the British Industrial Biological Research Association [01 Mar 1991, 29(3):159-165]Type: Research Support, Non-U.S. Gov't, Journal Article
DOI: 10.1016/0278-6915(91)90033-4 The Digital Object Identifier (DOI) System enables identification of digital entitiesThe Digital Object Identifier (DOI) System enables identification of digital entities

Abstract

In mutagenicity screening of 40 edible mushroom species, special attention was paid to the selection of the test system, since complex mixtures such as mushroom extracts may interfere with the genetic endpoint of the assay. This paper shows that the weak mutagenicity of some mushrooms in the Ames test, as reported by several authors, is actually an artefact due to the presence of free histidine in the mushroom extracts, which apparently increases the reversion of bacteria from histidine auxotrophy to prototrophy. To avoid amino-acid interaction, a combination of the forward mutation assay to 8-azaguanine resistance in Salmonella typhimurium TM677 and a liquid test was used. Out of 35 wild and commercially grown mushrooms tested, 13 species exhibited mutagenic activity. In the case of the five samples of dried mushrooms, weak mutagenicity could be detected for Auricularia sp. The presence of microsomal enzymes (S-9) reduced the mutagenic effects of all the mushrooms, with the exception of Agaricus abruptibulbus and Cantharellus cibarius, where metabolic activation enhanced the mutagenic activity.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply