Search Posts

Alkohol-immunsystemet

Alkohol ødelægger immunsystemet
Mange celler påvirkes af alkohol. Det gælder også immunsystemets dræberceller. Gayle Page og hendes kolleger fra Columbus universitet i Ohio har undersøgt, hvordan alkohol påvirker kræftceller i rotter (ref.1). Det viste sig, at hvis rotterne havde mere end 0,2% alkohol i blodet blev immunsystemets dræberceller ude af stand til at forhindre kræftcellerne i at nå frem til lungerne. Normalt ville rottens immunceller kunne forhindre dette. Med alkohol i blodet kom ikke mindre end 40 gange flere af kræftcellerne frem til lungerne. Da man undersøgte virkningen 24 timer senere, var alkoholvirkningen forsvundet, og immunforsvaret var i stand til at destruere kræftcellerne. De immunceller, som ikke fungerer ved alkoholpåvirkning, kaldes "natural killer cells". De er i stand til at dræbe fremmede celler uden at behøve at kende dem på forhånd. Derimod behøver dræber-T-celler at kende deres modstandere. Forsøgsresultatet betyder, at patienter, som behandles for kræft, ikke bør drikke alkohol. Ref.1: Nature Medicine bd.2 s.457. Ref.2: New Scientist 13/4-1996 s.18.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply