Search Posts

AIDS-Sunday-Times

AIDS og Sunday Times

Det britiske tidsskrift, Sunday Times, har ladet sin videnskabsjournalist, Neville Hodgkinson, gennemføre en "HIV giver ikke AIDS"-kampagne. Hans artikler er f.eks. blevet bragt den 30. maj 1993, den 29. august 1993 og den 12. december 1993. AIDS forskere har hver gang søgt at komme til orde, men avisen har valgt at sende deres læserbreve retur. James C. Neil fra det engelske forskningsråds AIDS program skriver, at han er velkendt med de falske forudsætninger, som Peter Dusbergs??? argumenter bygger på. Det er Peter Dusbergs??? argumentation, som journalisten bygger sine artikler på. Argumenterne er en gentagelse af tobaksindustriens "rygning giver ikke kræft"-kampagne, og den er lige så skadelig for den offentlige sundhed, skriver James Neil (Nature, bind 367, 13/1-1994, s. 109-110). Sunday Times har i sin kampagne også påstået, at AIDS-epidemien i Afrika er overdreven. Journalisten havde et tre timers interview med Angelo d'Agstino fra et hospital i Nairobi, og efter artiklen ??? kategoriske afstand fra påstandene, selv om han bad Sunday Times korrigere artiklen, skete dette ikke. Det videnskabelige tidsskrift, Nature, har i en tosiders lederartikel betegnet Sunday Times kampagnen som pervers. Nature, bind 367, 13/1-1994, s. 103. (BioNyt/medicin) 1994

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply