Search Posts

Afisning-af-fly

Når fly skal afises anvendes det ret ugiftige glycol, men i blandingen findes andre stoffer, som forurerer grundvandet omkring lufthavnen. Det er forskere ved Western Washington Universitetet i Bellingham, der har påvist dette. Producenterne af afisningsstofferne hemmeligholder, hvilke tilsætningsstoffer, de bruger. I en mikroorganismetest kunne forskerne imidlertid påvise, at den giftige komponent var tolyl-triazol, som også bruges som korrosionshæmmer i antifrostvæsker til biler. Netop tolyl-triazoler kunne påvises i meget høj koncentration i grundvand nær lufthavnen i Milwaukee i Wisconsin. Grundvandet var ekstremt giftigt for testbakterien Vibrio fischeri. Småfisk og vandlopper døde, hvis de udsattes for vand fra vandløb nær lufthavnen. Om sommeren, når der ikke anvendtes afisningsmidler, overlevede testdyrene. En ny metode til isafsmeltning, der benytter infrarød stråling, kan nedsætte forbruget af afisningsvæske, men kun i en vis udstrækning. Environmental Science & Technology bd.32, s.3834. New Scientist nr.2168, 9/1-99 s.7.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply