Search Posts

Administrationsdata

1. Dato for opsigelse (31.dec.2013 = samme år som nærværende)
2. Dato for opsigelse længere tid ude i fremtiden (31.dec.2014 = nærværende år ud og året efter nærværende)
3. Status som studerende skal ajourføres hvert år (evt. spørges om de stadig er studerende).
4. En person betaler flere år frem i tiden, f.eks. næste fire år.
5. Nogle formularer kræver måske at FORNAVN og EFTERNAVN skrives i forskellige rubrikker
6. Fødselsdag
7. Kodespørgsmål
8. Håndtering at der betales mere end fakturabeløbet (oprettelse af tillægsfaktura for gebyrtillæggets betaling)
9. En funktion BETALT eller UBETALT. Bruges til at kunne sortere de fakturaer frem, som ikke er betalt.
10. Håndtering at der betales mindre end fakturabeløbet (oprettelse af kreditfaktura for at acceptere den mindre betaling; eller oprettelse af tillægsfaktura som tilskrives næste ordinære faktura – fordi der f.eks. kun er betalt en smule for lidt, typisk ved at et gebyr ikke er betalt ved betalingen)
11. En person ønsker en gratis prøveabonnementsperiode. Denne skal altså noteres som abonnent med udskrift på Rosendahltrykkeri-listen, men skal ikke noteres for en regning. Men skal alligevel noteres for fornyelses-spørgsmåls-mail. Personen skal fjernes fra Rosendahltrykkeri-listen ved gratisabonnementsperiodens afslutning. En note skal selvfølgelig angive de nærmere forhold, f.eks.
"prøveabonnement slut. MAIL MED SP OM ABON ØNSKES ER SENDT 6JAN2013 kom retur, men JEG HAR SKREVET TIL HENDE PÅ FACEBOOK, http://www.facebook.com/rebekk….. 6JAN2013 OG SPURGT OM HUN VIL ABONNERE ¤¤¤ Ønsker gratis nummer
12. Facebook-skrivefelt til personen
13. Linkedin-skrivefelt til personen
14. Angivelse af rækkefølge for hvilke mail/skrivefelter der skal bruges til at kontakte personen.
15. Funktion som genererer den næste faktura (altså næste nummer i rækken; eksisterende fakturanumre må aldrig kunne slettes).
16. Funktion der kan søge på x i en søjle og ikke-y i en anden søjle.
17. Funktion der kan søge på x i en søjle og ydermere y i en anden søjle.
18. Funktion som kan finde rækker med ikke-tekst/tal (altså tomme felter)
19. Gaveabonnement 1 år. Personen skal derefter have en høfligt brev om personen vil fortsætte abonnementet ved selv at betale – evt. med en rabat.
20. Gaveabonnement 1 år. Personen skal derefter slettes uden at få tilsendt noget brev eller mail.
21. Den skal fremgå af Rosendahltrykkerilisten at gratisabonnenter er medtaget
22. Den skal fremgå af næstenumrelisten at gratisabonnenter er indstillet til at modtage de næste par numre
23. Næstenumrelisten bruges til at angive at personen skal have det næste nummer eller f.eks. de næste to numre
24. Det skal af fakturaen fremgå, hvilket år der skal betales for (da hvert år ofte har samme abonnementspris).

Leave a Reply