Search Posts

250.000 danske svampefund på fem år – Dansk forskning (danskforskning)

http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2014/250.000-danske-svampefund-paa-fem-aar/

SCIENCE > Presse > Nyheder > 2014 > 250.000 danske svampef…

23. april 2014
250.000 danske svampefund på fem år

FRA SKOVBUNDEN

Fra Nordjylland til Østsjælland har mere end 400 frivillige taget del i Danmarks Svampeatlas, der nu takker af og gør status efter sit fem års lange projekt med at kortlægge en stor del af Danmarks svampe. Næsten 2500 forskellige arter er registreret, og heraf er 202 aldrig før set i Danmark.
Trompet-stilkporesvampTrompet-stilkporesvamp
Trompet-stilkporesvamp (Polyporus tubaeformis) Fotograf: Thomas Læssøe

– Danmarks Svampeatlas har set en fantastisk indsats fra både frivillige og de eksperter, som har kvalitetssikret alle fundene, og det har leveret stor viden om, hvor de forskellige svampearter findes i Danmark. En vigtig del af projektet er, at denne viden nu bliver tilgængelig, både for dem interesserer sig for at finde spisesvampe men også for professionelle, der arbejder med naturforvaltning i Danmark, fortæller Thomas Læssøe fra Biologisk Institut på Københavns Universitet, som har været professionelt involveret i projektet fra start til slut.

Gratis virtuel svampebog

Mere end 40.000 fotos af svampe er lagt ind i Danmarks Svampeatlas, der således udgør en gigantisk virtuel svampebog, idet der også findes korte beskrivelser og omtaler af forvekslingsmuligheder for en lang række af de arter, der er fundet i projektet. Fotos og beskrivelser er ledsaget af udbredelseskort og diagrammer baseret på de fund, de frivillige har bidraget med. For den professionelle naturforvalter findes en række hjælpeværktøjer, der viser, om der er registeret truede svampearter i et bestemt område, og om disse repræsenterer svampesamfund, der kan tilgodeses i den lokale naturforvaltning.

Svampeguldgrube i Jyllands pilemoser

En betydelig del af de nye danske arter blev fundet ved at opsøge Jyllands vidstrakte pilemoser.
– Det var en overraskelse, fordi pilemoser typisk ikke anses for at have særlig høj værdi for Danmarks natur. De våde og svært tilgængelige moser viste sig dog at være en svampeguldgrube, også for nye arter for Danmark. Blandt andet fandt vi trompet-stilkporesvamp, som primært lever i Nordnorge og Sibirien. Det er usædvanligt at opdage så nordlig en art i Danmark, da tendensen ellers er, at sydlige arter finder vej til Danmark som følge af klimaforandringer, forklarer Jacob Heilmann-Clausen fraCenter for Makroøkologi, Evolution og KlimaStatens Naturhistoriske Museum.
Danmarks Svampeatlas blev igangsat i 2009 med støtte fra Aage V. Jensens Naturfondog med Statens Naturhistoriske Museum (Københavns Universitet), Foreningen til Svampekundskabens Fremme og MycoKey som projektpartnere.

Formodet uddøde arter genfundet

Projektet har omhandlet basidiesvampe med frugtlegemer, så som rørhatte, champignoner osv. Ikke mindre end 35 frivillige deltagere har fundet en ny art for Danmark i projektet, og kan således bryste sig at have bidraget med afgørende ny viden om, hvor mange arter der findes i landet.
Også svampe, man mente var uddøde i Danmark, så som hasselporesvampen, vifte-navlesvampen og tiger-sejhat er blevet genfundet.
Desuden blev en svamp, der var helt ukendt for videnskaben, fundet på Eskebjerg Vesterlyng i det vestlige Sjælland. Den er nu navngivet grådugget tåreblad (Hebeloma griseopruinatum) Læs pressemeddeleslsen om opdagelsen af den nye svampeart.

Flere nye svampefund derude

– Danmarks Svampeatlas er afsluttet, men det betyder dog ikke, at vi ved alt om svampene herhjemme. Vi vil nu arbejde på at videreudvikle de webressourcer, der er skabt i løbet af projektet, så det fortsat bliver nemmere at finde svampe i Danmark og levere viden direkte til nationale analyser af, hvordan vi mest omkostningseffektivt beskytter dansk natur, afslutter Thomas Lessøe.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply