Search Posts

Month: June 2022

Nyheder2022juni30-dansk

Phys.org 500+ Fundet: 'Katalysens hellige gral' – omdannelse af metan til methanol under omgivende forhold ved hjælp af lys   Et internationalt team af forskere, ledet af forskere ved University of Manchester, har udviklet en hurtig og økonomisk metode til at omdanne metan eller naturgas til flydende methanol ved omgivende temperatur og tryk. Metoden foregår under kontinuerlig strømning over et fotokatalytisk materiale ved hjælp af synligt lys til at drive konverteringen. 6 timer Ingeniøren 200+ Ingeniørens […]

Nyheder2022juni30

Phys.org 500+ Found: The 'holy grail of catalysis'—turning methane into methanol under ambient conditions using light   An international team of researchers, led by scientists at the University of Manchester, has developed a fast and economical method of converting methane, or natural gas, into liquid methanol at ambient temperature and pressure. The method takes place under continuous flow over a photo-catalytic material using visible light to drive the conversion. 6h Ingeniøren 200+ Ingeniørens dækning af […]

Nyheder2022juni29-dansk

Natur 100+ Grå ulvs genomiske historie afslører en dobbelt herkomst af hunde   Nature, Udgivet online: 29. juni 2022; doi:10.1038/s41586-022-04824-9 DNA fra gamle ulve, der spænder over 100.000 år, kaster lys over ulves evolutionære historie og hundenes genomiske oprindelse. 6 timer Atlanterhavet 5K En visnende anklage mod hele GOP Trump Hutchinson 6. januar • Portrættet malet i går ved høringen den 6. januar af Cassidy Hutchinson, en topassistent til den tidligere stabschef i Det Hvide Hus, […]

Nyheder2022juni29

Nature 100+ Grey wolf genomic history reveals a dual ancestry of dogs   Nature, Published online: 29 June 2022; doi:10.1038/s41586-022-04824-9 DNA from ancient wolves spanning 100,000 years sheds light on wolves’ evolutionary history and the genomic origin of dogs. 6h The Atlantic 5K A Withering Indictment of the Entire GOP Trump Hutchinson Jan. 6 • The portrait painted yesterday at the January 6 hearing by Cassidy Hutchinson, a top aide to former White House Chief […]

Nyheder2022juni28-dansk

Atlanterhavet 2K Det mest forbandende 6. januar vidnesbyrd endnu Trump Hutchinson Capitol • Donald Trump vidste, at demonstranterne, der marcherede mod Capitol den 6. januar, var bevæbnede. Han vidste, at de kunne gøre skade på nogen. Han ønskede at tage til Capitol med dem, mens de marcherede den eftermiddag. Og han gjorde intet for at stoppe dem, da de angreb. Dette er de skarpe og raslende ting fra dagens høring af Repræsentanternes Komité, der undersøger tidligere præsident Trumps forsøg […]

Nyheder2022juni28

The Atlantic 2K The Most Damning January 6 Testimony Yet Trump Hutchinson Capitol • Donald Trump knew the protesters marching on the Capitol on January 6 were armed. He knew they could do harm to someone. He wanted to go to the Capitol with them as they marched that afternoon. And he did nothing to stop them as they attacked. These are the stark and rattling takeaways from today’s hearing of the House committee investigating […]

Nyheder2022juni27-dansk

hys.org 200+ Fossiler i 'Menneskets vugge' kan være mere end en million år ældre end tidligere antaget   Jorden opgiver ikke nemt sine hemmeligheder – ikke engang i "Menneskets vugge" i Sydafrika, hvor der er fundet et væld af fossiler, der relaterer til menneskets evolution. 2 timer ScienceAlert – Seneste 15K 30.000 år gammel babymammut fundet næsten perfekt bevaret i canadiske guldmarker   Den mest komplette fundet i Nordamerika. 19 timer Ny videnskabsmand   Afrikanske […]

Nyheder2022juni27

Phys.org 200+ Fossils in the 'Cradle of Humankind' may be more than a million years older than previously thought   The earth doesn't give up its secrets easily—not even in the "Cradle of Humankind" in South Africa, where a wealth of fossils relating to human evolution have been found. 2h ScienceAlert – Latest 15K 30,000-Year-Old Baby Mammoth Found Almost Perfectly Preserved in Canadian Gold Fields   The most complete found in North America. 19h New […]

Nyheder2022juni25-dansk

Scientific American: Mind & Brain 5K Hvordan forældres traumer efterlader biologiske spor hos børn   Uønskede oplevelser kan ændre fremtidige generationer gennem epigenetiske veje – Læs mere på ScientificAmerican.com 5 timer Phys.org 24 Klimaskader forårsaget af voksende rumturisme skal hurtigst muligt afbødes   Rumklimaskader • Udgivet i dag i tidsskriftet Earth's Future brugte forskere fra UCL, University of Cambridge og Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 3D-model til at udforske virkningen af ​​raketopsendelser og genindtræden […]

Nyheder2022juni25

    Scientific American: Mind & Brain 5K How Parents' Trauma Leaves Biological Traces in Children   Adverse experiences can change future generations through epigenetic pathways — Read more on ScientificAmerican.com 5h Phys.org 24 Climate damage caused by growing space tourism needs urgent mitigation   Space Climate Damage • Published today in the journal Earth's Future, researchers from UCL, the University of Cambridge and Massachusetts Institute of Technology (MIT) used a 3D model to explore […]

Nyheder2022juni24-dansk

Livescience 8 TUSINDE Kæmpe solplet blev fordoblet i størrelse på 24 timer, og den peger lige mod Jorden   Solpletten er forårsaget af binding af kraftige magnetfeltlinjer. 1d Phys.org 1K Forskere konstruerer en kvanteprocessor til at efterligne et lille organisk molekyle   Et hold af kvantecomputerfysikere ved UNSW Sydney har konstrueret en kvanteprocessor på atomær skala til at simulere opførselen af ​​et lille organisk molekyle og løse en udfordring, der blev stillet for omkring 60 […]

Nyheder2022juni24

Livescience 8K Giant sunspot doubled in size in 24 hours, and it's pointing right at Earth   The sunspot is caused by the knotting of powerful magnetic-field lines. 1d Phys.org 1K Scientists engineer quantum processor to emulate a small organic molecule   A team of quantum computer physicists at UNSW Sydney has engineered a quantum processor at the atomic scale to simulate the behavior of a small organic molecule, solving a challenge set some 60 […]

Nyheder2022juni22-dansk

Ny videnskabsmand 1K Protein fra plantebaseret 'kød' kan blive mindre godt optaget af kroppen   Proteinet, der findes i kødalternativer lavet af hvede og soja, kan absorberes dårligere af tyndtarmen i blodbanen end protein fra kyllingebryst 6 timer Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, Mikrobiologi, Bioteknologi 200+ Bonobos' tolerante, fredelige gruppeforhold banede vejen for menneskelig fredsskabelse   Mennesker viser en evne til tolerance og samarbejde mellem sociale grupper, som er sjælden i dyreriget, på trods af […]

Nyheder2022juni22

New Scientist 1K Protein from plant-based 'meat' may be less well absorbed by the body   The protein found in meat alternatives made from wheat and soy may be less well absorbed by the small intestine into the bloodstream than protein from chicken breasts 6h Biology News – Evolution, Cell theory, Gene theory, Microbiology, Biotechnology 200+ Bonobos' tolerant, peaceful group relationships paved way for human peacemaking   Humans display a capacity for tolerance and cooperation […]

Podcast om vacciner

  Professor i global sundhed fra Syddansk Universitet Christine Stabell-Benn er vært på ny podcastserie (kan høres HER) I den nye podcastserie giver sundhedseksperter deres perspektiver på, hvad man ved om corona og vacciner, hvordan man bruger dem, og hvad der kunne gøres endnu bedre.  Ifølge Christine Stabell-Benn er den store interesse for vacciner, som covid-19 pandemien har givet, både interessant, men også skræmmende. Hun mener, samtalen om vacciner har været så simplificeret og polariseret, […]

Hafnium-anvendelse

(maskinoversættelse til dansk) Forbedret ferroelektricitet i ultratynde film dyrket direkte på silicium Suraj S. Cheema , Daewoong Kwon , … Sayeef Salahuddin  Vis forfattere Natur bind 580 , sider478–482 ( 2020 ) Citér denne artikel 32k Adgange 228 Citater 97 Altmetrisk Metricsdetaljer En udgiverkorrektion til denne artikel blev offentliggjort den 06. maj 2020 Denne artikel er blevet opdateret Abstrakt Ultratynde ferroelektriske materialer kunne potentielt muliggøre laveffektlogik og ikke-flygtige hukommelser 1 , 2 . Da ferroelektriske materialer gøres tyndere, er ferroelektriciteten dog normalt undertrykt. Størrelseseffekter i ferroelektrik er blevet grundigt undersøgt i perovskitoxider – det arketypiske ferroelektriske […]

Ny teknik til studier af proteiner

  Game-changer: Ny teknologi kan transformere bioteknologi (tekst er maskinoversat til dansk) Joshua Coon Lab har forenet kraften i to store værktøjer inden for bioteknologi . I forskning offentliggjort 27. april 2022 i Nature Communications beskriver laboratoriet et spilskiftende fremskridt, der gifter sig med massespektrometri og elektronmikroskopi (EM). "Dette arbejde er kulminationen på en næsten fem-årig indsats for at koble massespecifikationsteknologi til EM," siger Joshua Coon , Thomas & Margaret Pyle Chair ved Morgridge Institute og en UW-Madison professor i biomolekylær […]

Nyheder2022juni21-dansk

Phys.org 500+ Nye syntetiske polymerer kan føre til større afgrødeudbytter for landmændene   Forskere ved University of Birmingham har opfundet en ny metode til at tilskynde bakterier til at danne vækstfremmende økosystemer, der kan bruges til at belægge rødderne på frøplanter, hvilket forventes at resultere i stærkere, sundere planter og højere afgrødeudbytter i landbruget. 11 timer Futurisme 2K Elon Musks datter kommer ud som trans, klipper bånd med far Elon Musk Wilson Vivian • Den […]

Nyheder2022juni21

Phys.org 500+ Novel synthetic polymers could lead to greater crop yields for farmers   Scientists at the University of Birmingham have invented a new method to encourage bacteria to form growth-promoting ecosystems that could be used to coat the roots of plant seedlings, which is expected to result in stronger, healthier plants, and higher crop yields in agriculture. 11h Futurism 2K Elon Musk's Daughter Comes Out as Trans, Cuts Ties With Father Elon Musk Wilson […]

Nyheder2022juni20-dansk

Futurisme 13K Google Insider Claims Companys "Sentient" AI har hyret en advokat Lemoine Google LaMDA AI • Retfærdig repræsentation Googles kontroversielle nye AI, LaMDA, har skabt overskrifter. Firmaets ingeniør Blake Lemoine hævder, at systemet er blevet så avanceret, at det har udviklet sans, og hans beslutning om at gå til medierne har ført til, at han er blevet suspenderet fra sit job. Lemoine uddybede sine påstande i et nyt WIRED-interview. Den vigtigste takeaway? Han siger, at AI nu har […]

Nyheder2022juni20

Futurism 13K Google Insider Claims Company's "Sentient" AI Has Hired an Attorney Lemoine Google LaMDA AI • Fair Representation Google's controversial new AI, LaMDA, has been making headlines . Company engineer Blake Lemoine claims the system has gotten so advanced that it's developed sentience, and his decision to go to the media has led to him being suspended from his job. Lemoine elaborated on his claims in a new WIRED interview . The main takeaway? […]

Hareskoven-143

Hareskov-turen d. 19. juni 2022 kl 11 (bemærk ændret tidspunkt) fra Hareskov station / bænken i skoven Tilmeld dig Email-listen (så du får en invitation et par dage før turene, og til at se billederne fra turene). Subscribe to our mailing list * indicates required Email * Navn * Tlf. og 2. email (der sendes ikke til 2.email) *     Formålet med disse ture er at finde og lære Hareskovens svampe, og altså ikke […]

Nyheder2022juni19-dansk

Kablet 2K En kandidatstuderendes sideprojekt beviser en primtalsformodning   Jared Duker Lichtman beviste en langvarig formodning, der relaterer primtal til en bred klasse af "primitive" mængder. For hans rådgiver var det et "fuldstændigt chok". 5 timer NYT > Videnskab 2K Republikanernes stræben efter at vippe domstole mod klimaaktionen når et afgørende øjeblik   En højesterets miljøsag, der afgøres i denne måned, er resultatet af en koordineret flerårig strategi fra republikanske statsadvokater og konservative allierede. 8 timer […]

Nyheder2022juni19

Wired 2K A Grad Student’s Side Project Proves a Prime Number Conjecture   Jared Duker Lichtman proved a long-standing conjecture relating prime numbers to a broad class of “primitive” sets. To his adviser, it was a “complete shock.” 5h NYT > Science 2K Republican Drive to Tilt Courts Against Climate Action Reaches a Crucial Moment   A Supreme Court environmental case being decided this month is the product of a coordinated, multiyear strategy by Republican […]

Nyheder2022juni18-dansk

Videnskab | The Guardian 500+ Mysteriet om Waterloo's døde soldater, der skal undersøges igen af ​​akademikere   Moderne teknikker til at teste traditionel forklaring på, at de fleste knogler fra slaget i 1815 blev malet til pulver til gødning. Det var et episk slag, der er blevet mindes i ord, poesi og endda en legendarisk Abba-sang, men 207 år til dagen efter, at tropperne stødte sammen ved Waterloo, et gruopvækkende spørgsmål står tilbage: hvad skete der […]

Nyheder2022juni18

Science | The Guardian 500+ Mystery of Waterloo’s dead soldiers to be re-examined by academics   Modern techniques to test traditional explanation that most bones from 1815 battle were ground into powder for fertiliser It was an epic battle that has been commemorated in words, poetry and even a legendary Abba song, but 207 years to the day after troops clashed at Waterloo, a gruesome question remains: what happened to the dead? While tens of […]

Nyheder2022juni17-dansk

Videnskabelige rapporter – nature.com videnskabsfeeds 200+ En antibakteriel forbindelse pyrimidomycin produceret af Streptomyces sp. PSAA01 isoleret fra jord ved foden af ​​det østlige Himalaya   Videnskabelige rapporter, offentliggjort online: 17. juni 2022; doi:10.1038/s41598-022-14549-4 10 timer Videnskabeligt amerikansk indhold 8 TUSINDE Hemmelig isbjørnebestand er fundet i et tilsyneladende umuligt habitat   Opdagelsen giver et glimt af håb for de ikoniske hvide bjørne – Læs mere på ScientificAmerican.com 4 timer Futurisme 6K Ytringsfrihedsmester Elon Musk fyrer medarbejdere for at […]

Nyheder2022juni17

Scientific Reports – nature.com science feeds 200+ An antibacterial compound pyrimidomycin produced by Streptomyces sp. PSAA01 isolated from soil of Eastern Himalayan foothill   Scientific Reports, Published online: 17 June 2022; doi:10.1038/s41598-022-14549-4 10h Scientific American Content 8K Secret Polar Bear Population Is Found Living in a Seemingly Impossible Habitat   The discovery provides a glimmer of hope for the iconic white bears — Read more on ScientificAmerican.com 4h Futurism 6K Free Speech Champion Elon Musk […]

Nyheder2022juni16

(Visse nyheder her blev også angivet for 15. juni 2022)   Futurism 400+ Dr. Fauci Catches COVID for the First Time   COVID-19 comes for us all — even for the United States' top medical expert, Dr. Anthony Fauci, who publicly announced today that he's finally contracted the novel coronavirus for the first time since the pandemic began. In a statement , the National Institutes of Health said that Fauci, who heads the agency's National […]

Nyheder2022juni15-dansk

Natur 91 Kilden til den sorte død i det centrale Eurasien i det fjortende århundrede   Nature, Udgivet online: 15. juni 2022; doi:10.1038/s41586-022-04800-3 5 timer Videnskabsmanden RSS 200+ Spilder teen: Insekt-DNA dukker op i verdens bedste drik   Forskeren taler med Trier Universitets Henrik Krehenwinkel, hvis gruppe for nylig opdagede spor af hundredvis af leddyrarter fra en prøve af tørrede planter – i dette tilfælde indholdet af en tepose. 22 timer NYT > Videnskab 1K FDA-panelet […]

Nyheder2022juni15

Nature 91 The source of the Black Death in fourteenth-century central Eurasia   Nature, Published online: 15 June 2022; doi:10.1038/s41586-022-04800-3 5h The Scientist RSS 200+ Spilling the Tea: Insect DNA Shows Up in World's Top Beverage   The Scientist speaks with Trier University's Henrik Krehenwinkel, whose group recently detected traces of hundreds of arthropod species from a sample of dried plants–in this case, the contents of a tea bag. 22h NYT > Science 1K F.D.A. […]

Nyheder2022juni14-dansk

Videnskab | The Guardian 2K Storbritannien ved starten af ​​den nye Covid-bølge drevet af BA.4 og BA.5, tyder nye data på   Forskning siger også, at naturlig infektion med Omicron ikke producerer en stærk immunreaktion, så folk kan hurtigt blive geninfektion Hvis du troede, at Covid-19 var død og væk, så tænk om igen. Tidlige tegn tyder på, at Storbritannien kan være i starten af ​​en ny bølge af Covid-infektioner drevet af BA.4 og BA.5 – mens […]

Nyheder2022juni14

Science | The Guardian 2K UK at start of new Covid wave driven by BA.4 and BA.5, new data suggests   Research also says natural infection with Omicron doesn’t produce a strong immune response, so people can quickly become reinfected If you thought Covid-19 was dead and gone, think again. Early signs indicate that the UK may be at the start of a new wave of Covid infections driven by BA.4 and BA.5 – while […]

Nyheder2022juni13-dansk

Futurisme 3K Transskriptionerne af en kunstig intelligens, som en Google-ingeniør hævder er sansende, er ret vilde Google Engineer AI • Google suspenderede softwareingeniøren Blake Lemoine i denne uge, efter at han fremsatte en påstand, der hæver øjenbrynene: at en af ​​virksomhedens eksperimentelle kunstige intelligenser havde fået sansning. Historien tiltrak udbredt medieopmærksomhed og satte gang i en velkendt debat. Er nutidige sprogmodeller virkelig i stand til at opnå bevidsthed – eller så Lemoine bare billedet af sin egen […]

Nyheder2022juni13

Futurism 3K The Transcripts of an AI That a Google Engineer Claims Is Sentient Are Pretty Wild Google Engineer AI • Google suspended software engineer Blake Lemoine this week after he made an eyebrow-raising claim: that one of the company's experimental artificial intelligences had gained sentience. The story drew widespread media attention , stoking the fires of a familiar debate. Are contemporary language models really capable of gaining consciousness — or did Lemoine just see […]

Nyheder2022juni12-dansk

Videnskab | The Guardian 1K Massebegravelse af frøer forvirrer eksperter på jernalderstedet nær Cambridge   En hidtil uset skare af 8.000 knogler præsenterer arkæologer ved en vejgravning for et forhistorisk mysterium. Arkæologer, der arbejdede i nærheden af ​​stedet for et jernalderhjem nær Cambridge, blev forvirrede, da de afslørede en stor skare af frøskeletter. Hvorfor mere end 8.000 knogler var blevet stablet og bevaret, er et forhistorisk mysterium. De blev alle bjærget fra en enkelt 14 meter lang grøft, […]

Nyheder2022juni12

Science | The Guardian 1K Mass frog burial baffles experts at iron age site near Cambridge   An unprecedented trove of 8,000 bones presents archaeologists at a road dig with a prehistoric mystery Archaeologists working near the site of an iron age home near Cambridge were perplexed when they uncovered a vast trove of frog skeletons. Quite why more than 8,000 bones had been piled up and preserved is a prehistoric mystery. They were all […]

Nyheder2022juni11-dansk

Atlanterhavet 1K Få Amerika til at huske igen   "Der var betjente på jorden," vidnede Caroline Edwards torsdag aften under den første offentlige høring af House Select Committee, der efterforskede begivenhederne under oprøret den 6. januar. Capitol politibetjenten beskrev den vold, hun observerede, da hun forsøgte at forsvare bygningen fra pøbelen. Hun beskrev sine officerskolleger, i undertal og udkonkurrerede: "De var bl 9 timer Livescience 500+ Hvorfor begyndte folk at spise egyptiske mumier?   Mumier har fascineret […]

Nyheder2022juni11

The Atlantic 1K Make America Remember Again   “There were officers on the ground,” Caroline Edwards testified Thursday evening, during the first public hearing of the House Select Committee investigating the events of the January 6 insurrection . The Capitol Police officer was describing the violence she observed as she attempted to defend the building from the mob. She described her fellow officers, outnumbered and outmatched: “They were bl 9h Livescience 500+ Why did people […]

Nyheder2022juni10-dansk

ScienceDaily 500+ Forskere opdager nyt molekyle, der dræber svære at behandle kræftformer Kræft 5 • Et nyt molekyle syntetiseret af en forsker fra University of Texas i Dallas dræber et bredt spektrum af svære at behandle kræftformer, inklusive triple-negativ brystkræft, ved at udnytte en svaghed i celler, som ikke tidligere var målrettet af andre lægemidler. 21 timer Phys.org 500+ Jorden bevæger sig langt under vores fødder: En ny undersøgelse viser, at den indre kerne svinger […]

Nyheder2022juni10

ScienceDaily 500+ Scientists discover new molecule that kills hard-to-treat cancers Cancer 5 • A new molecule synthesized by a University of Texas at Dallas researcher kills a broad spectrum of hard-to-treat cancers, including triple-negative breast cancer, by exploiting a weakness in cells not previously targeted by other drugs. 21h Phys.org 500+ The Earth moves far under our feet: A new study shows that the inner core oscillates   USC scientists have found evidence that the […]

Nyheder2022juni01-dansk

Natur 200+ Kvanteberegningsfordel med en programmerbar fotonisk processor   Nature, Udgivet online: 1. juni 2022; doi:10.1038/s41586-022-04725-x Gaussisk bosonsampling udføres på 216 sammenpressede tilstande, der er viklet ind i tredimensionel forbindelse5, ved hjælp af Borealis, der registrerer hændelser med op til 219 fotoner og et gennemsnitligt fotonantal på 125. 6 timer Phys.org 2K***Plante klon 4500 år gammel Jordens største plante er 4.500 år gammel: En 180 km lang havgræsmark viste sig at være en enorm klonplante   […]

Nyheder2022juni01

Nature 200+ Quantum computational advantage with a programmable photonic processor   Nature, Published online: 01 June 2022; doi:10.1038/s41586-022-04725-x Gaussian boson sampling is performed on 216 squeezed modes entangled with three-dimensional connectivity5, using Borealis, registering events with up to 219 photons and a mean photon number of 125. 6h Phys.org 2K Largest plant on Earth is 4,500 years old: A 180 km seagrass field found to be one immense clonal plant   Australian researchers have located […]