Search Posts

Month: May 2022

Nyheder2022maj30-dansk

Phys.org 400+ En 3.400 år gammel by dukker op fra Tigris-floden   Et hold af tyske og kurdiske arkæologer har afsløret en 3.400 år gammel by i Mittani-imperiet, som engang lå ved Tigris-floden. Bosættelsen dukkede op fra vandet i Mosul-reservoiret tidligt i år, da vandstanden faldt hurtigt på grund af ekstrem tørke i Irak. Den omfattende by med et palads og adskillige store bygninger kunne være antikke Zakhiku – menes at have været et vigtigt centrum 2 […]

Nyheder2022maj30

Phys.org 400+ A 3,400-year-old city emerges from the Tigris River   A team of German and Kurdish archaeologists have uncovered a 3,400-year-old Mittani Empire-era city once located on the Tigris River. The settlement emerged from the waters of the Mosul reservoir early this year as water levels fell rapidly due to extreme drought in Iraq. The extensive city with a palace and several large buildings could be ancient Zakhiku—believed to have been an important center […]

Nyheder2022maj29-dansk

Kablet 1K Et far-søn-team løser et geometriproblem med uendelige folder   Resultatet kunne hjælpe forskerne med at besvare et større spørgsmål om fladning af objekter fra den fjerde dimension til den tredje dimension. 11 timer futurisme 24 Arkipelagisk nation træt af andre lande, der bryder løfter om klimaændringer   Seychellernes præsident, Wavel Ramkalawan, er virkelig træt af, at andre lande giver og bryder løfter om klimaændringer. Ramkalawan leder øgruppenationen, der omfatter 115 øer i Det Indiske […]

Nyheder2022maj29

Kablet 1K Et far-søn-team løser et geometriproblem med uendelige folder   Resultatet kunne hjælpe forskerne med at besvare et større spørgsmål om fladning af objekter fra den fjerde dimension til den tredje dimension. 11 timer Futurisme 24 Arkipelagisk nation træt af andre lande, der bryder løfter om klimaændringer   Seychellernes præsident, Wavel Ramkalawan, er virkelig træt af, at andre lande giver og bryder løfter om klimaændringer. Ramkalawan leder øgruppenationen, der omfatter 115 øer i Det Indiske […]

Nyheder2022maj28-dansk

    Phys.org 100+ Vejrets uønskede gæst: Nasty La Nina bliver ved med at dukke op   Der er noget mærkeligt i vejen med La Nina, den naturlige, men potente vejrbegivenhed forbundet med mere tørke og skovbrande i det vestlige USA og flere atlantiske orkaner. Det er ved at blive landets uønskede vejrgæst, og meteorologer sagde, at Vestens megatørke ikke forsvinder, før La Nina gør det. 6 timer Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, Mikrobiologi, Bioteknologi 67 […]

Nyheder2022maj28

Phys.org 100+ Weather's unwanted guest: Nasty La Nina keeps popping up   Something weird is up with La Nina, the natural but potent weather event linked to more drought and wildfires in the western United States and more Atlantic hurricanes. It's becoming the nation's unwanted weather guest and meteorologists said the West's megadrought won't go away until La Nina does. 6h Biology News – Evolution, Cell theory, Gene theory, Microbiology, Biotechnology 67 Robotic buoys developed […]

Nyheder2022maj25

New Scientist 1K No UK supermarket is willing to say it will stock gene-edited food   When New Scientist contacted 11 of the UK’s biggest supermarkets to ask if they would stock gene-edited food after a bill becomes law, none responded to confirm they would embrace the products 16h Nature 200+ A vaccine targeting resistant tumours by dual T cell plus NK cell attack   Nature, Published online: 25 May 2022; doi:10.1038/s41586-022-04772-4 A vaccine targeting […]

Nyheder2022maj24-dansk

*** angiver muligt interessante artikler herunder Livescience 3K Axolotls: De yndige, gigantiske salamandere i Mexico   Med hovedrollen i mytologiske fortællinger er axolotler truede salamandere, der kan have nøglen til at regenerere kropsdele hos pattedyr. 2 timer Phys.org 500+ Studiet giver et omfattende røntgenbillede af en aktiv galaktisk kerne i NGC 4258   Ved at analysere dataene fra fire rumobservatorier har europæiske astronomer præsenteret et komplet og grundigt røntgenbillede af en aktiv galaktisk kerne i […]

Nyheder2022maj24

Livescience 3K Axolotls: The adorable, giant salamanders of Mexico   Starring in mythological origin tales, axolotls are threatened salamanders that may hold the key to regenerating body parts in mammals. 2h Phys.org 500+ Study provides a comprehensive X-ray view of an active galactic nucleus in NGC 4258   By analyzing the data from four space observatories, European astronomers have presented a complete and thorough X-ray view of an active galactic nucleus in a nearby spiral […]

Nyheder2022maj23-dansk

*** betyder måske interessant   Phys.org 400+ Nye beregninger af solspektrum løser årtier lange kontroverser om solens kemiske sammensætning   Hvad gør man, når en gennemprøvet metode til at bestemme solens kemiske sammensætning ser ud til at være i modstrid med en innovativ, præcis teknik til at kortlægge solens indre struktur? Det var situationen for astronomer, der studerede solen – indtil nye beregninger, der nu er blevet offentliggjort af Ekaterina Magg, Maria Bergemann og kolleger, og […]

Nyheder2022maj23

Phys.org 400+ New calculations of solar spectrum resolve decade-long controversy about the sun's chemical composition   What do you do when a tried-and-true method for determining the sun's chemical composition appears to be at odds with an innovative, precise technique for mapping the sun's inner structure? That was the situation facing astronomers studying the sun—until new calculations that have now been published by Ekaterina Magg, Maria Bergemann and colleagues, and that resolve the apparent contradiction. […]

Antivaxxere

  Vacciner redder ikke liv, det gør vaccination. En vaccine, der rådner i en fryser, hjælper ingen, og desværre har millioner af vaccinedoser gjort netop det. Konsekvenserne har været forfærdelige. En nylig analyse anslåede, at over 300.000 liv kunne have været reddet, hvis alle berettigede voksne var blevet vaccineret i USA. Misinformation er en af ​​de førende årsager til død og lidelse i Amerika i dag. Forskerne bag denne analyse diagnosticerede problemet klogt . "Vaccineudrulningen har været både en bemærkelsesværdig succes og en bemærkelsesværdig fiasko," siger Stefanie […]

Nyheder2022maj20-dansk

  ScienceAlert – Seneste 21K NASAs Voyager 1 sender mystiske data tilbage fra vores solsystem   Tingene bliver forvirrede derude. 21 timer ScienceAlert – Seneste 9K Et nyt enzym fundet i kompost Sæt lige en hastighedsrekord for nedbrydning af plastik   Vi har brug for al den hjælp, vi kan få. 1d Livescience 6K Voyager 1 sender mærkelige signaler fra hinsides solsystemet. Forskere er forvirrede.   NASAs Voyager 1-rumsonde sendte et forvirrende signal tilbage til Jorden, […]

Nyheder2022maj20

ScienceAlert – Latest 21K NASA's Voyager 1 Is Sending Back Mysterious Data From Beyond Our Solar System   Things get confusing out there. 21h ScienceAlert – Latest 9K A New Enzyme Found in Compost Just Set a Speed Record For Breaking Down Plastic   We need all the help we can get. 1d Livescience 6K Voyager 1 sends strange signals from beyond the solar system. Scientists are confused.   NASA's Voyager 1 space probe sent […]

Hvem falder for konspirationsteorier?

  Et studie, publiceret i et af Nature-fagtidsskrifterne, undersøger konspirationsmentalitet og politisk orientering på tværs af 26 lande Naturen Menneskelig adfærd bind 6 , sider392–403 ( 2022 )  Folk adskiller sig fra hinanden med hensyn til deres generelle tendens til at støtte konspirationsteorier (det vil sige konspirationsmentalitet). Tidligere forskning gav inkonsistente resultater om forholdet mellem konspirationsmentalitet og politisk orientering, idet det viste en større konspirationsmentalitet blandt såvel det politiske højre (en lineær relation) og blandt både venstre- og højreekstremerne (en kurve-relation). […]

Misinformation om COVID-19 vaccination i USA

19. maj 2022 Folk i USA, der identificerer sig med den politiske højrefløj, er mindre tilbøjelige til at blive vaccineret og mere tilbøjelige til at tro på misinformation om vacciner.   Selv med bredt tilgængelige vacciner og effektive behandlinger har indbyggere i områder, der gik massivt ind for Donald Trump ved præsidentvalget mellem Joe Biden og Donald Trump, mere end dobbelt så stor sandsynlighed for at dø af COVID-19 end dem, der bor i områder, […]

Nyheder2022maj19-dansk

Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, Mikrobiologi, Bioteknologi 84 Se delfiner stå i kø for at selvmedicinere hudsygdomme på koral-'klinikker'   Hvis et menneske kommer ned med udslæt, kan de gå til lægen og komme derfra med noget salve at sætte på det. Indo-Pacific flaskenæsedelfiner får også hudsygdomme, men de kommer til deres medicin ved at stå i kø fra næse til hale for at gnide sig mod koraller. I tidsskriftet iScience den 19. maj viser forskere, at […]

Nyheder2022maj19

Biology News – Evolution, Cell theory, Gene theory, Microbiology, Biotechnology 84 Watch dolphins line up to self-medicate skin ailments at coral 'clinics'   If a human comes down with a rash, they might go to the doctor and come away with some ointment to put on it. Indo-Pacific bottlenose dolphins get skin conditions, too, but they come about their medication by queuing up nose-to-tail to rub themselves against corals. In the journal iScience on May […]

Computer får energi fra blågrønalge-cyanobakterie

Forskere fra Cambridge Universitet, U.K. har lavet et computersystem, der får energi fra alger. Computeren er på størrelse med et AA-batteri og bruger en cyanobakterie ("blågrønalge"), som kaldes Synechocystis. Denne organisme får energi ved fotosyntese og kan derved skabe elektrisk strøm. Forskerne, der har lavet dette computersystem, havde ikke forventet, at systemet ville virke i ret lang tid, men nu har computeren været i gang i et år, og den bliver ved med at virke. Forskerne […]

Nyheder2022maj18-dansk

*** ANGIVER MULIGT INTERESSANTE EMNER   'NYT > Videnskab 500+*** En mand fra Massachusetts er inficeret med abekopper   Sagen, den første i USA i år, følger usædvanlige klynger opdaget i Europa og Canada. 45 min Videnskab | The Guardian   Sjælden stencirkel fundet på et forhistorisk ritualsted i Cornwall   Arkæologer finder gruber, der ligger i skæve hesteskoformationer ved Castilly Henge nær Bodmin. En sjælden stencirkel er blevet fundet på et forhistorisk rituelt sted i […]

Nyheder2022maj18

NYT > Science 500+ A Massachusetts Man Is Infected With Monkeypox   The case, the first in the U.S. this year, follows unusual clusters discovered in Europe and Canada. 45min Science | The Guardian   Rare stone circle found at prehistoric ritual site in Cornwall   Archaeologists find pits lying in crooked horseshoe formation at Castilly Henge near Bodmin A rare stone circle has been found at a prehistoric ritual site in Cornwall, with seven […]

Stiklingeformering af planter – øges under varme

Varme temperaturer øger kraftigt regenereringen af ​skud af gåsemad (​engelsk: thalekarse)- Dette har planteforskere ved RIKEN fundet. De har også afsløret den molekylære mekanisme bag denne effekt, som vil hjælpe med at optimere regenereringen af ​​plantestiklinger til både plantevidenskabelig forskning og havebrug. Som enhver gartner ved, kan planter udover at formere sig seksuelt gennem bestøvning klones via stiklinger. Planteforskere har udnyttet denne evne i 100 år ved at pleje plantevæv på medier beriget med væksthormoner. Forskning […]

Narcissisme og vaccination

Ny forskning peger på, at en persons individuelle niveau af narcissisme påvirker, om de er mere eller mindre villige til at deltage i COVID-19 afbødningsstrategier såsom at bære maske eller lade sig vaccinere. Forskerne – inklusive Peter Hatemi, professor i statskundskab ved Penn State universitet – så på virkningerne af både storladen ("grandiøs") og "sårbar" narcissisme med hensyn til, om folk var mere eller mindre tilbøjelige til at bære en maske offentligt eller blive vaccineret […]

Nyheder2022maj17-dansk

Kablet 100+*** Din iPhone er sårbar over for et malwareangreb, selv når den er slukket   Forskere fandt en måde at udnytte den teknologi, der aktiverer Apples Find My-funktion, som kunne give angribere mulighed for at spore placering, når en enhed er slukket. 8 min Phys.org 100+ En ny lov frigør fusionsenergi   Fysikere ved EPFL har inden for et stort europæisk samarbejde revideret en af ​​de fundamentale love, der har været grundlaget for plasma- […]

Nyheder2022maj17

Wired 100+ Your iPhone Is Vulnerable to a Malware Attack Even When It’s Off   Researchers found a way to exploit the tech that enables Apple’s Find My feature, which could allow attackers to track location when a device is powered down. 8min Phys.org 100+ A new law unchains fusion energy   Physicists at EPFL, within a large European collaboration, have revised one of the fundamental laws that has been foundational to plasma and fusion […]

Fugleognatur – Naturbasen.dk – Arter dk

Fugleognatur.dk er lukket, se https://mailchi.mp/fugleognatur/fugleognaturdk-lukker?e=dfb3764cfb   Du kan indberette en observation art på din PC, se https://www.naturbasen.dk/hjaelp?id=1677   Man kan spørge om en art via app’en og man kan gøre det samme på hjemmesiden, se https://www.naturbasen.dk/hjaelp?id=14909 og https://mailchi.mp/naturbasen/nyt-forum-til-artsbestemmelse?e=dfb3764cfb   Det er ingen grund til at benytte andre sider, når du har Naturbasen. Der er færre ekspertvurderinger på arter.dk   Jeg brugte tidligere Naturbasen meget, men bruger nu mest Arter.dk. Naturbasens styrke er, at de har fået samlet et ekspertpanel, […]

Hareskoven-142

Hareskov-turen d. 15. maj 2022 kl 11 (bemærk ændret tidspunkt) fra Hareskov station / bænken i skoven Formålet med disse ture er at finde og lære Hareskovens svampe, og altså ikke udelukkende eller primært at finde spisesvampe. Hvis man tager noget med hjem og spiser det, er det på eget ansvar – uanset om det er godkendt eller ej. Det er altid ens eget ansvar, hvad man putter i munden fra en svampetur. Disse månedlige […]

Havskildpadder navigerer ved (uperfekt) geomagnetisk sans

Man er kommet tættere på hemmeligheden bag, hvordan skildpadder navigerer i det åbne hav   En ny undersøgelse viser, at havskildpadder benutter geomagnetisk styring til at finde vej til gydepladsen – men stadig er mest afhængige af held og udholdenhed for at finde en destination. Forskerne udstyrede 22 havskildpadder af arten Eretmochelys imbricata  med GPS-trackere for at kunne følge de ruter, som de ville tage for at komme tilbage til deres oprindelige fourageringspladser efter deres […]

Nyheder2022maj15-dansk

ScienceAlert – Seneste 2K Månen bliver rød i aften i en fantastisk 'blomsterformørkelse'. Sådan ser du   Kig op! 8 timer Videnskab | The Guardian 500+ Hvorfor kan folk lide, sige, 'like' så meget?   At sige ordet 'som' er længe blevet set som et tegn på dovenskab og dumhed. Men dens brug er faktisk rigt nuanceret, går tilbage til Shakespeares tid og er en indikator for, ligesom intelligens, jeg lytter til BBC Radio 1, hvor de interviewer […]

Nyheder2022maj15

ScienceAlert – Latest 2K The Moon Will Turn Red Tonight in a Stunning 'Flower Eclipse'. Here's How to Watch   Look up! 8h Science | The Guardian 500+ Why do people, like, say, ‘like’ so much?   Saying the word ‘like’ has long been seen as a sign of laziness and stupidity. But its use is actually richly nuanced, goes back to Shakespearean times, and is an indicator of, like, intelligence I’m listening to BBC […]

Nyheder2022maj14-dansk

bionyt.dk Science – Videnskab – Forskning Søg i indlæg   Nyheder2022maj14 | : Ingen kommentarer     Videnskab | SVT Nyheder 1K Svenske skoleforskere: Fjern den ikke beståede karakter     Øget risiko for arbejdsløshed, dårligt helbred og i nogle tilfælde for tidlig død. Det er konsekvenserne af at gå ud med ikke-beståede karakterer i år ni, viser undersøgelser. Nu vil svenske forskere have karakteren undladt at blive fjernet fra folkeskolen. 12 timer   NPR 5K Forskere dyrker med succes […]

Nyheder2022maj14

*** Angiver mulig interessant artikel.  Videnskab | SVT Nyheder 1K Svenske skoleforskere: Fjern den ikke beståede karakterkarakt Øget risiko for arbejdsløshed, dårligt helbred og i nogle tilfælde for tidlig død. Det er konsekvenserne af at gå ud med ikke-beståede karakterer i år ni, viser undersøgelser. Nu vil svenske forskere have karakteren undladt at blive fjernet fra folkeskolen. 12 timer *** Angiver mulig interessant artikel. NPR 5K Forskere dyrker med succes planter i jord fra månen Undersøgelsen gør brug […]

Nyheder2022maj13-dansk

Atlanterhavet 14K Jeg opfandt Gilead. Højesteret gør det virkeligt. Margaret Atwood fortælling • I de tidlige år af 1980'erne tullede jeg rundt med en roman, der udforskede en fremtid, hvor USA var blevet splittet. En del af det var blevet til et teokratisk diktatur baseret på 1600-tallets New England puritanske religiøse principper og retspraksis. Jeg placerede denne roman i og omkring Harvard University – en institution, der i 1980'erne var kendt for sin liberalisme, men som havde 11 […]

Nyheder2022maj13

The Atlantic 14K I Invented Gilead. The Supreme Court Is Making It Real. Margaret Atwood Tale • In the early years of the 1980s, I was fooling around with a novel that explored a future in which the United States had become disunited. Part of it had turned into a theocratic dictatorship based on 17th-century New England Puritan religious tenets and jurisprudence. I set this novel in and around Harvard University—an institution that in the […]

Kan man overleve en atomvinter?

  Kan man dyrke afgrøder under en atomvinter? Dette spørgsmål har forskningsteknolog Daniel Winstead og Michael Jacobsen, professor i skovressourcer, sat sig for at finde ud af i et større studie om modstandsdygtighed hos fødevarer (resiliens). Siden den kolde krig har ledere fra Amerika og Rusland været opmærksomme på en eventuel atomkrig. En fuldskala atomkrig ville medføre væsentlige miljøskader og have katastrofale følger for den globale fødevareproduktion. Sod og aske fra atomvåbennedslag ville lægge sig […]

Nyheder2022maj12-dansk

ScienceAlert – Seneste 9K BREAKING: Vi har det første billede nogensinde af det sorte hul i midten af ​​Mælkevejen   Mød Sagittarius A*, vores galakses mørke hjerte. 7 timer Videnskabeligt amerikansk indhold 2K Det første billede af det sorte hul ved Mælkevejens hjerte er blevet afsløret   Det historiske billede af Skytten A* er kulminationen på en årtier lang astronomisk søgen – og et afgørende skridt mod en ny forståelse af sorte huller, tyngdekraft og […]

Nyheder2022maj12

ScienceAlert – Latest 9K BREAKING: We Have The First-Ever Image of The Black Hole at The Center of The Milky Way   Meet Sagittarius A*, the dark heart of our galaxy. 7h Scientific American Content 2K The First Picture of the Black Hole at the Milky Way's Heart Has Been Revealed   The historic image of Sagittarius A* is the culmination of a decades-long astronomical quest—and a crucial step toward a new understanding of black […]

Nyheder2022maj11-dansk

Nedenfor (maskinoversættelse) er *** markeringer for muligt interessante artikler. Søg efter ***.   Atlanterhavet 5K Hvordan politik forgiftede den evangeliske kirke   Fotografier af Jonno Rattman "Før jeg vender mig til Ordet," bebuder prædikanten, "jeg vil gøre endnu en klage." "Fortsæt!" råber en mand. "Amen!" råber en kvinde flere stole foran mig. Mellem 40 minutters lovsangsmusik og 40 minutters forkyndelse er det mærkeligste ritual, jeg nogensinde har været vidne til inde i et gudshus. Pastor Bill Bolin kalder det sin "diatribe". Forsamlingerne […]

Nyheder2022maj11

The Atlantic 5K How Politics Poisoned the Evangelical Church   Photographs by Jonno Rattman “B efore I turn to the Word,” the preacher announces, “I’m gonna do another diatribe.” “Go on!” one man yells. “Amen!” shouts a woman several pews in front of me. Between 40 minutes of praise music and 40 minutes of preaching is the strangest ritual I’ve ever witnessed inside a house of worship. Pastor Bill Bolin calls it his “diatribe.” The […]

Nyheder2022maj10-dansk

BBC News – Videnskab og miljø 43K Dreng på seks år finder en kæmpe megalodon-hajtand på Bawdsey-stranden   Tanden på verdens største haj nogensinde kan blive op til 20 millioner år gammel, siger en ekspert. 14 timer Ingeniøren 200+ Sådan gik Kattegatforbindelsen fra klimaforbedring over klimaneutral til klimaskadelig   PLUS. Vejdirektoratets beregninger omkring CO2-udledningen fra en Kattegatforbindelse har ændret sig med flere millioner ton CO2 i løbet af få år. 17 timer Phys.org 83 Computational sleuthing […]

Nyheder2022maj10

BBC News – Science & Environment 43K Boy, six, finds giant megalodon shark tooth on Bawdsey beach   The tooth of the world's largest-ever shark could be up to 20 million years old, an expert says. 14h Ingeniøren 200+ Sådan gik Kattegatforbindelsen fra klimaforbedring over klimaneutral til klimaskadelig   PLUS. Vejdirektoratets beregninger omkring CO2-udledningen fra en Kattegatforbindelse har ændret sig med flere millioner ton CO2 i løbet af få år. 17h Phys.org 83 Computational sleuthing […]

Nyheder2022maj09-dansk

Livescience 1K Jorden: Fakta om den blå planet   Lær alt om Jorden, fra hvordan vores planet blev til, til hvad den er lavet af, til hvorfor der eksisterer liv på vores blå planet. 1t Phys.org 500+ Energiforskere opfinder kamæleonmetal, der fungerer som mange andre   Et hold af energiforskere ledet af University of Minnesota Twin Cities har opfundet en enhed, der elektronisk omdanner et metal, så det opfører sig som et andet til brug […]

Nyheder2022maj09

Livescience 1K Earth: Facts about the Blue Planet   Learn all about Earth, from how our planet formed to what it's made of to why life exists on our blue planet. 1h Phys.org 500+ Energy researchers invent chameleon metal that acts like many others   A team of energy researchers led by the University of Minnesota Twin Cities have invented a device that electronically converts one metal so that it behaves like another for use […]

Nyheder2022maj07-dansk

*** er noteret ved muligt interessante artikler. Søg efter ***. Livescience 4K En kæmpe klat af solplasma kunne "græsse" Jorden i denne weekend, siger NOAA   En mild koronal masseudslyngning kan slå ind i vores planet lørdag den 7. maj, ifølge NOAA. 1d Phys.org 500+ Tolagsgrafen inspirerer to-universets kosmologiske model   Fysikere kommer nogle gange med skøre historier, der lyder som science fiction. Nogle viser sig at være sande, som hvordan krumningen af ​​rum og tid […]

Nyheder2022maj07

Livescience 4K Giant blob of solar plasma could 'graze' Earth this weekend, NOAA says   A mild coronal mass ejection could slam into our planet on Saturday, May 7, according to NOAA. 1d Phys.org 500+ Bilayer graphene inspires two-universe cosmological model   Physicists sometimes come up with crazy stories that sound like science fiction. Some turn out to be true, like how the curvature of space and time described by Einstein was eventually borne out […]

Nyheder2022maj05-dansk

*** angiver muligt interessante artikler   Ingeniøren 100+ By & Havn har fået besked på at undersøge en ny konstruktion af Lynetteholm   Transportminister Trine Bramsen (S) har bestilt en ny undersøgelse af, om anlægget kan bygges uden at blokere for Østersø-gennemstrømning. 10 timer Videnskabsmanden RSS 48 Hvad sker der med tarmmikrobiomet efter at have taget antibiotika?   Undersøgelser viser, at en enkelt antibiotikakur ændrer tarmmikrobiomer hos raske frivillige – og at det kan tage […]

Nyheder2022maj05

Ingeniøren 100+ By & Havn har fået besked på at undersøge en ny konstruktion af Lynetteholm   Transportminister Trine Bramsen (S) har bestilt en ny undersøgelse af, om anlægget kan bygges uden at blokere for Østersø-gennemstrømning. 10h The Scientist RSS 48 What Happens to the Gut Microbiome After Taking Antibiotics?   Studies are finding that a single course of antibiotics alters the gut microbiomes of healthy volunteers—and that it can take months or even years […]

Nyheder2022maj04-dansk

Der er angivet *** ved muligt interessante artikler   Phys.org 100+ Forskere identificerer de mest ekstreme hedebølger, der nogensinde er registreret globalt   En ny undersøgelse har afsløret de mest intense hedebølger nogensinde over hele verden – og bemærkelsesværdigt nok gik nogle af disse næsten ubemærket hen for årtier siden. 2 timer ScienceDaily 43*** Fækale transplantationer vender kendetegnene for aldring   I søgen efter evig ungdom kan fækale transplantationer virke som en usandsynlig måde at […]

Nyheder2022maj04

Phys.org 100+ Scientists identify the most extreme heatwaves ever recorded globally   A new study has revealed the most intense heatwaves ever across the world—and remarkably some of these went almost unnoticed decades ago. 2h ScienceDaily 43 Fecal transplants reverse hallmarks of aging   In the search for eternal youth, fecal transplants may seem like an unlikely way to reverse the aging process. However, scientists have provided evidence, from research in mice, that transplanting fecal […]

Next Page »