Search Posts

Month: April 2022

Nyheder2022april30-dansk

Kablet 91 Et af de mest kraftfulde DDoS-angreb nogensinde rammer en kryptoplatform   Angrebet blev leveret gennem HTTPS, som lægger mere pres på et mål, og det tyder på, at angriberne bliver mere magtfulde. 12 min ScienceDaily 21 Hvordan en jordmikrobe kunne sætte gang i kunstig fotosyntese   Når det kommer til at fikse kulstof, har planter intet på jordens bakterier, der kan gøre det 20 gange hurtigere. Hemmeligheden er et enzym, der 'jonglerer' reaktionsingredienser. Forskere håber […]

Nyheder2022april30

Wired 91 One of the Most Powerful DDoS Attacks Ever Hits a Crypto Platform   The onslaught was delivered through HTTPS, which puts more strain on a target, and it suggests that attackers are getting more powerful. 12min ScienceDaily 21 How a soil microbe could rev up artificial photosynthesis   When it comes to fixing carbon, plants have nothing on soil bacteria that can do it 20 times faster. The secret is an enzyme that […]

Hareskoven-141

Hareskov-turen d. 17. april 2022 kl 11 (bemærk ændret tidspunkt) fra Hareskov station / bænken i skoven Formålet med disse ture er at finde og lære Hareskovens svampe, og altså ikke udelukkende eller primært at finde spisesvampe. Hvis man tager noget med hjem og spiser det, er det på eget ansvar – uanset om det er godkendt eller ej. Det er altid ens eget ansvar, hvad man putter i munden fra en svampetur. Disse månedlige […]

Nyheder2022april29-dansk

NYT > Videnskab 13K FDA flytter til at forbyde salg af Menthol-cigaretter FDA Menthol cigaretter • Folkesundhedseksperter siger, at forslaget kan redde hundredtusindvis af liv, især blandt sorte rygere – 85 procent af dem bruger mentholprodukter. 4 timer SENESTE Futurisme 1K Alzheimers kan være forårsaget af mobiltelefoner, siger videnskabsmænd Calcium Alzheimer-celle • Det viser sig, at vores mobiltelefoner kan have noget at gøre med Alzheimers, ifølge en ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Current Alzheimer Research. Ifølge […]

Nyheder2022april29

NYT > Science 13K F.D.A. Moves to Ban Sales of Menthol Cigarettes FDA Menthol Cigarettes • Public health experts say the proposal could save hundreds of thousands of lives, especially among Black smokers — 85 percent of whom use menthol products. 4h LATEST Futurism 1K Alzheimer’s May Be Caused by Cell Phones, Scientists Say Calcium Alzheimer Cell • Turns out our cell phones may have something to do with Alzheimer’s, according to a new study […]

Nyheder2022april28-dansk

NYT > Videnskab 15K NASA ser 'Otherworldly' vragdele på Mars med Opfindsomhed Helicopter   Affaldet var en del af det udstyr, der hjalp Perseverance-missionen med at lande sikkert på den røde planet i 2021. 11 timer Phys.org 44 Fremtiden for mad fra det opvarmende hav   Forskere mener, at en udvidelse af akvakultur (eller marikultur) vil være et vigtigt skridt i at brødføde de milliarder af ekstra mennesker, der forventes at befolke kloden ved slutningen […]

Nyheder2022april28

NYT > Science 15K NASA Sees ‘Otherworldly’ Wreckage on Mars With Ingenuity Helicopter   The debris was part of the equipment that helped the Perseverance mission safely land on the red planet in 2021. 11h Phys.org 44 The future of food from the warming sea   Scientists believe expanding marine aquaculture (or mariculture) will be a vital step in feeding the billions of extra people expected to populate the globe by the end of the […]

Nyheder2022april27-dansk

Natur 100+ En global krybdyrvurdering fremhæver fælles bevaringsbehov for tetrapoder   Nature, Udgivet online: 27. april 2022; doi:10.1038/s41586-022-04664-7 En udryddelsesrisikovurdering af krybdyr viser, at mindst 21,1 % af arterne er truet af faktorer som landbrug, skovhugst, byudvikling og invasive arter, og at indsatsen for at beskytte fugle, pattedyr og padder gavner sikkert også mange krybdyr. 4 timer Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, Mikrobiologi, Bioteknologi 85 Ny kakaoforarbejdningsmetode giver mere frugtbar, mere 'blomstret' mørk chokolade   At […]

Nyheder27april2022

Nature 100+ A global reptile assessment highlights shared conservation needs of tetrapods   Nature, Published online: 27 April 2022; doi:10.1038/s41586-022-04664-7 An extinction-risk assessment of reptiles shows that at least 21.1% of species are threatened by factors such as agriculture, logging, urban development and invasive species, and that efforts to protect birds, mammals and amphibians probably also benefit many reptiles. 4h Biology News – Evolution, Cell theory, Gene theory, Microbiology, Biotechnology 85 New cocoa processing method […]

Nyheder2022april26-dansk

MIT Technology Review 500+ Trans mænds æg er blevet modnet i laboratoriet – og kunne hjælpe dem med at få børn   Æggestokke indeholder hundredtusindvis af underudviklede æg, holdt i en slags suspenderet animation. Hver måned modnes man og frigives – potentielt til at blive befrugtet af sæd og skabe et embryo. For første gang siger videnskabsmænd, at de har formået at tage æg fra transkønnede mænds æggestokke og gøre dem klar til befrugtning i en proces, […]

Nyheder2022april26

MIT Technology Review 500+ Trans men’s eggs have been matured in the lab—and could help them have children   Ovaries contain hundreds of thousands of underdeveloped eggs, held in a kind of suspended animation. Each month, one matures and is released—potentially to be fertilized by sperm and create an embryo. For the first time, scientists say they have managed to take eggs from the ovaries of transgender men and get them ready for fertilization in […]

Nyheder2022april25-dansk

  Videnskab | The Guardian 500+ EU afslører plan for 'største forbud nogensinde' mod farlige kemikalier   Op til 12.000 stoffer kan falde inden for rammerne af den nye 'restriktions-køreplan'. Tusindvis af potentielt skadelige kemikalier kan snart blive forbudt i Europa under nye restriktioner, som forkæmpere har hyldet som de stærkeste til dato. Tidligere i år sagde videnskabsmænd, at kemisk forurening havde krydset en "planetarisk grænse", ud over hvilken ligger nedbrydningen af ​​globale økosystemer. Fortsæt med at læse […]

Nyheder2022april25

Science | The Guardian 500+ EU unveils plan for ‘largest ever ban’ on dangerous chemicals   Up to 12,000 substances could fall within the scope of the new ‘restrictions roadmap’ Thousands of potentially harmful chemicals could soon be prohibited in Europe under new restrictions, which campaigners have hailed as the strongest yet. Earlier this year, scientists said chemical pollution had crossed a “planetary boundary” beyond which lies the breakdown of global ecosystems. Continue reading 45min […]

Nyheder2022april24-dansk

Futurisme 1K Elon Musk fortæller Bill Gates, at han skal fare vild i lækkede tekstbeskeder Elon Musk Gates Tesla   Musk vs. Gates Elon Musk har netop bekræftet, at han og Bill Gates har oksekød. I går lækkede en Twitter-bruger, der til dels fokuserer på nyheder om elektriske køretøjer, adskillige tekstbeskeder, der angiveligt blev udvekslet mellem Tesla og SpaceX CEO og Microsofts medstifter Bill Gates. Gates spurgte Musk om nogle filantropimuligheder, men Musk lukkede det hurtigt ned. "Undskyld, […]

Nyheder2022april24

Futurism 1K Elon Musk Tells Bill Gates to Get Lost in Leaked Text Messages Elon Musk Gates Tesla   Musk vs. Gates Elon Musk just confirmed he and Bill Gates have beef. Yesterday a Twitter user who focuses in part on electrical vehicle news leaked several text messages supposedly exchanged between Tesla and SpaceX CEO and Microsoft co-founder Bill Gates. Gates asked Musk about some philanthropy opportunities, but Musk shut it down quick. “Sorry, but […]

Nyheder2022april23-dansk

Videnskab og teknologi 500+ Den seneste IPCC-rapport hævder, at stabilisering af klimaet vil kræve hurtig handling   Emissionerne skal toppe i 2025, for at verden har en chance for at nå Paris-målene 1t Phys.org   To største marskælv til dato registreret fra planetens fjerne side   Seismometeret placeret på Mars af NASA's InSight-lander har registreret de to største seismiske begivenheder til dato: et marskælv med en styrke på 4,2 og et på 4,1. Parret er de […]

Nyheder2022april23

Science & technology 500+ The latest IPCC report argues that stabilising the climate will require fast action   Emissions must peak by 2025 for the world to have a chance of meeting the Paris goals 1h Phys.org   Two largest marsquakes to date recorded from planet's far side   The seismometer placed on Mars by NASA's InSight lander has recorded its two largest seismic events to date: a magnitude 4.2 and a magnitude 4.1 marsquake. […]

Nyheder2022april22-dansk

Nyheder2022april22-dansk | : Ingen kommentarer MEST POPULÆRE Videnskab | The Guardian 69 Disse klimaforskere er fulde af ekstremt farlige ideer – og nu retter de sig mod banker | Første hund på månen   Disse mennesker er monstre!!!!! Tilmeld dig her for at få en e-mail, hver gang First Dog-tegnefilm udgives Få alle dine behov opfyldt i First Dog-butikken, hvis det, du har brug for, er First Dog-varer og print Fortsæt læsning… 28 min Ingeniøren 32 Hver gang opsluger flammerne […]

Nyheder2022april22

  Science | The Guardian 69 These climate scientists are full of extremely dangerous ideas – and now they’re targeting banks | First Dog on the Moon   These people are monsters!!!!! Sign up here to get an email whenever First Dog cartoons are published Get all your needs met at the First Dog shop if what you need is First Dog merchandise and prints Continue reading… 28min Ingeniøren 32 Hver time opsluger flammerne i […]

Nyheder2022april18-dansk

Kablet 3K En nyligt målt partikel kunne bryde kendt fysik   En ny analyse af W-bosoner antyder, at disse partikler er betydeligt tungere end forudsagt af standardmodellen for partikelfysik. 10 timer Futurisme 400+ NASAs test af dens megamåneraket går ikke særlig godt NASA Mega Moon Rocket • Mega Rocket, Mega Problemer NASA har testet den ubemandede Space Launch System (SLS) raket, den sender til Månen og stødte på et par problemer. En pressemeddelelse fra rumfartsorganisationen sagde, […]

Nyheder2022april18

Wired 3K A Newly Measured Particle Could Break Known Physics   A new analysis of W bosons suggests these particles are significantly heavier than predicted by the standard model of particle physics. 10h Futurism 400+ NASA’s Tests of Its Mega Moon Rocket Aren’t Not Going Particularly Well NASA Mega Moon Rocket • Mega Rocket, Mega Problems NASA has been testing the unmanned Space Launch System (SLS) rocket it’s sending to the Moon and ran into […]

Nyheder2022april17-dansk

Futurisme 2K Nukes kunne have været på ødelagt russisk krigsskib russisk Moskva ukrainsk • Åh, Skibshistoriens mest snoede runde af "hvilke af disse ting hører ikke hjemme" udspiller sig på gulvet i Sortehavet i denne uge, fordi Rusland kan have mistet atomvåben, da dets krigsskib sank der. Tidligere på ugen cirkulerede rapporter om, at et russisk skib var blevet ødelagt i medierne, efterfulgt af præsident Vladimir Putins latterlige forsøg på at dække over det. Det synes de […]

Nyheder2022april17

Futurism 2K Nukes Might’ve Been On Destroyed Russian Warship Russian Moskva Ukrainian • Oh, Ship History’s most twisted round of “which of these things do not belong” is playing out on the floor of the Black Sea this week because Russia may have lost nuclear weapons when its warship sank there. Earlier this week reports that a Russian ship had been destroyed circulated in media outlets, followed by President Vladimir Putin’s laughable attempt to cover […]

Nyheder2022april16-dansk

  Vetenskab | SVT Nyheter 21 Så gör fåglar när de förfalskar sina ägg för att passa in i andra fåglars bo   Nu har biologer kommit på hur göken och andra fåglar gör när de "förfalskar" sina ägg för att passa in i andra fågelarters bo. Samtidigt bliver värdfåglarna alt bedre på at avsløja inkräktarna. Spil videon for at se hur ägg-bedrägeriet går till. 7 timer ScienceDaily   USA Landsdækkende kort over fuglearter kan hjælpe med at […]

Nyheder2022april16

Vetenskap | SVT Nyheter 21 Så gör fåglar när de förfalskar sina ägg för att passa in i andra fåglars bo   Nu har biologer kommit på hur göken och andra fåglar gör när de ”förfalskar” sina ägg för att passa in i andra fågelarters bo. Samtidigt blir värdfåglarna allt bättre på att avslöja inkräktarna. Spela videon för att se hur ägg-bedrägeriet går till. 7h ScienceDaily   US Nationwide maps of bird species can help […]

Nyheder2022april12-dansk

  Stå sammen med Ukraine i kampen mod det onde | Garry Kasparov   Ukraine er i frontlinjen af ​​en krig mellem frihed og tyranni, siger skakstormester og menneskerettighedsforkæmper Garry Kasparov. I denne sprudlende opfordring til handling sporer han Vladimir Putins magtovertagelse og beskriver sin egen vej fra skakverdensmester til pro-demokrati-aktivist i Rusland. Hans budskab er en udfordring til globale ledere til at rejse sig til støtte for Ukraine – og til at vælge liv og kærlighed 20 […]

Nyheder2022april12

TED Talks Daily (SD video) 6K Stand with Ukraine in the fight against evil | Garry Kasparov   Ukraine is on the front line of a war between freedom and tyranny, says chess grandmaster and human rights advocate Garry Kasparov. In this blistering call to action, he traces Vladimir Putin's rise to power and details his own path from chess world champion to pro-democracy activist in Russia. His message is a challenge to global leaders […]

Nyheder2022april10-dansk

Atlanterhavet 5K SNL's gribende fejring af Ketanji Brown Jackson stjal showet   Sidste nats kolde åbning på Saturday Night Live, som indeholdt fire af showets Black-besætningsmedlemmer, illustrerede, hvor langt showet er kommet i det seneste årti. SNL har kæmpet med diversitet i hele sin embedsperiode, men i løbet af 2013 – 2014 sæsonen nåede problemet et feberniveau. Showet havde ikke hyret en anden sort kvinde efter Maya Rudolphs afgang i 2007, og lænede sig i stedet op […]

Nyheder2022april10

The Atlantic 5K SNL’s Poignant Celebration of Ketanji Brown Jackson Stole the Show   Last night’s cold open on Saturday Night Live , which featured four of the show’s Black cast members, illustrated how far the show has come in the past decade. SNL has struggled with diversity throughout its tenure, but during the 2013 – 2014 season, the problem reached a fever pitch. The show had not hired another Black woman after Maya Rudolph’s […]

Nyheder2022april09-dansk

Livescience.com 2K Hvad er forskellen mellem race og etnicitet?   Race og etnicitet er udtryk, der nogle gange bruges sjusket, næsten i flæng. Men race og etnicitet er ikke det samme. 59 min Videnskabeligt amerikansk indhold 500+ Faderen til moderne neurovidenskab opdagede nervesystemets grundlæggende enhed   Moderne hjernevidenskab, som vi kender den, begyndte med arbejdet af Santiago Ramón y Cajal, hvis kreative tanke udsprang af minder fra en barndom tilbragt i det præindustrielle spanske landskab — […]

Nyheder2022april09

Livescience.com 2K What's the difference between race and ethnicity?   Race and ethnicity are terms that are sometimes used sloppily, almost interchangeably. But race and ethnicity are not the same thing. 59min Scientific American Content 500+ The Father of Modern Neuroscience Discovered the Basic Unit of the Nervous System   Modern brain science as we know it began with the work of Santiago Ramón y Cajal, whose creative thought sprang from memories of a childhood […]

Nyheder2022april08-dansk

Futurisme 4K SpaceX lancerer succesfuldt første All-Private Mission til Rumstationen Axiom Space NASA ISS • All-Private Launch Det er et historisk øjeblik i rumfartens historie. SpaceX har med succes lanceret den første helt private besætning af rumturister til den internationale rumstation, som en del af Axiom Spaces Ax-1 mission. Crew Dragon-rumfartøjet lettede fra Kennedy Space Center i Florida omkring kl. 11:17 lokal tid og tog en pensioneret NASA-astronaut og tre betalende passagerer ind 4 timer Atlanterhavet 1K […]

Nyheder2022april08

Futurism 4K SpaceX Successfully Launches First All-Private Mission to the Space Station Axiom Space NASA ISS • All-Private Launch It’s a historic moment in the history of spaceflight. SpaceX has successfully launched the first all-private crew of space tourists to the International Space Station, as part of Axiom Space’s Ax-1 mission . The Crew Dragon spacecraft took off from the Kennedy Space Center in Florida at around 11:17 am local time, taking one retired NASA […]

Nyheder2022april07-dansk

For første gang finder forskere mikroplastik dybt i lungerne på levende mennesker   Små plastikrester – nogle så små, at du ikke kan se det – er tidligere blevet fundet i menneskeblod, ekskrementer og i havets dyb. (Billedkredit: Andrew Selsky/AP) 1d Videnskab | The Guardian 6K Forskere finder fossil af dinosaur 'dræbt på dagen for asteroideangreb'   Rester af thescelosaurus i North Dakota menes at dateres tilbage til udryddelse af arter for 66 millioner år siden. Forskere […]

Nyheder2022april07

NPR 28K For the first time, researchers find microplastics deep in the lungs of living people   Tiny plastic debris — some so small you can't see it — has previously been found in human blood, excrement and in the depths of the ocean. (Image credit: Andrew Selsky/AP) 1d Science | The Guardian 6K Scientists find fossil of dinosaur ‘killed on day of asteroid strike’   Remains of thescelosaurus in North Dakota believed to date […]

Vaccineskepsis hos Trump-tilhængere kan delvis modvirkes af Trump-annonce for vaccine viser forskere

https://www.science.org/content/article/can-trump-persuade-people-get-covid-19-shot-researchers-made-ad-find-out   Kan Trump overtale folk til at få et COVID-19-vaccinestik? Forskere lavede en annonce for at finde ud af det og i Trump-land kunne en vaccine-positiv annonce med den tidligere præsident faktisk hæve vaccinationsraten hos republikanere, der støttede tidligere præsident Donald Trump. 4. APR 2022  En kreativ indsats for at bruge tidligere præsident Donald Trump til at overtale folk til at få en COVID-19-vaccination ser ud til at have givet pote. En online-annonce oprettet […]

Covid-19 vaccine med mRNA

https://www.science.org/content/article/new-crop-covid-19-mrna-vaccines-could-be-easier-store-cheaper-use https://www.science.org/content/article/new-crop-covid-19-mrna-vaccines-could-be-easier-store-cheaper-use   Nye typer af COVID-19 mRNA-vacciner kan gøre vaccinen lettere at opbevare og billigere at bruge Hvis de bliver godkendt, kan de bringe pandemiens vaccineteknologi til flere mennesker i verden 5. APR 2022   De to COVID-19-vacciner, der er baseret på messenger-RNA (mRNA), har været pandemiens stjerner. Begge vacciner udløser imponerende immunresponser med minimale bivirkninger. Men vaccinerne, der er produceret af Pfizer-BioNTech-partnerskabet og af Moderna, har også splittet verden. På grund af disse […]

Nyheder2022april06-dansk

Videnskab | The Guardian 500+ Ny blodprøve forudsiger risiko for hjerteanfald og slagtilfælde med dobbelt tidligere nøjagtighed   Ny teknik, der allerede er tilgængelig i USA, kan også hjælpe med udviklingen af ​​hjerte-kar-medicin. Forskere har udviklet en blodprøve, der kan forudsige, om nogen har høj risiko for et hjerteanfald, slagtilfælde, hjertesvigt eller dø af en af ​​disse tilstande inden for næste fire år, med omtrent dobbelt så nøjagtighed som eksisterende risikoscore. Testen, som allerede er tilgængelig i […]

Vaccination-skepsis og håndtering heraf

Udgivet: 06. april 2022 Beviser fra en statsdækkende vaccination RCT viser grænserne for nudges Nature  bind  604 ,  sider E1–E7 ( 2022 ) Link     Den  originale artikel  blev offentliggjort den 02. august 2021 Nature  https://doi.org/10.1038/s41586-021-03843-2  ( 2021 ) Information o ​​sæsonbestemt influenzavaccination 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , samt vaccination mod ​​coronavirus COVID-19 øger tilslutning til vaccination blandt ældre voksne 6  og sundhedspersonale 7 . Men vil ikke nødvendigvis tilskynde til vaccination mod COVID-19 blandt folk, som er skeptiske. I et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT-forsøg) fem til otte uger efter, at alle voksne […]

Abe spiser frugt med insekter og får dermed mere protein

Edderkoppeaber vælger aktivt at spise frugt angrebet af insekter Nogle edderkoppeaber, der lever i Amazonas regnskov, lever for det meste af frugt, men vælger at spise dem, der indeholder larveinsekter som en måde at øge deres proteinindtag på. "Edderkoppeaber spiser for det meste frugtkød," siger Thiago Cavalcante fra Brasiliens National Amazon Research Institute. "Dette er generelt ret fattigt på protein." For at finde ud af, hvordan hvidkindede ( Ateles marginatus ) og sortansigtede ( Ateles chamek ) edderkoppeaber sikrer en sund […]

Nyheder2022april06

Science | The Guardian 500+ New blood test predicts risk of heart attack and stroke with double previous accuracy   New technique, already available in US, could also aid in development of cardiovascular drugs Scientists have developed a blood test that can predict whether someone is at high risk of a heart attack, stroke, heart failure, or dying from one of these conditions within the next four years, with roughly twice the accuracy of existing […]

Vi bør redde halvdelen af Jorden for biodiversitet

(SEE THIS TEXT IN ENGLISH BELOW). For 65 millioner år siden dræbte en asteroide 75 % af livet på Jorden. I dag står vi over for endnu en masseudryddelse – men denne gang er asteroiden os. Menneskeheden har nu ødelagt to tredjedele af verdens regnskove, halvdelen af ​​koralrevene og 87 % af alle vådområder. Nu står en million arter på den skarpe kant af udryddelse. Vi kunne ikke stoppe den sidste massedød, men vi kan […]

Atomkrig vil medføre fødevaremangel og atomvinter

Ny forskning fokuserer på fødevaresikkerhed efter en atomkrig. I en artikel i Ambio beskrives de mulige virkninger efter en atomkrig. I lande med højere breddegrader – såsom USA og Rusland – ville der ikke være nogen landbrugsproduktion i en atomvinter, hvor krigsførende lande har anvendt store dele af deres atomarsenaler. Desulterende globale, solblokerende sky ville gøre jorden til permafrost, fordi en atomkrig ville forårsage global blokering af solen i flere år på grund af sod […]

Flagermus i Amerika angribes af svamp fra Europa

En svamp, som danner konidier, og som lever i koldt miljø, findes i Europa, inklusive Danmark, og smitter flagermus. De europæiske flagermus bliver ikke truet af svampen, fordi de har udviklet mere eller mindre resistens, men nu spreder denne svampesygdom sig i USA og Canada, hvor flagermusene ikke har udviklet resistens mod svampen. UV-lys kan svampen ikke tåle, og teoretisk ville man kunne hjælpe flagermusene i Amerika med UV-lys i deres overvintringssteder.  https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudogymnoascus_destructans https://phys.org/news/2022-04-fungus-fatal-disease-louisiana.html

Nyheder2022april05-dansk

Tegn abonnement på BioNyt! Vil du hjælpe med at udpege de vigtigste nyheder? VIL DU HJÆLPE TIL AT VÆLGE DE VIGTIGSTE VIDENSKABELIGE NYHEDER? E-mail: bionyt@gmail.com Telefon-sms: (45)21729908 Livescience.com 3K 'Død' teleskop opdager Jupiters tvilling fra den anden side af graven   NASAs Kepler-rumteleskop har set et Jupiter-look-alike i en ny opdagelse, selvom instrumentet stoppede driften for fire år siden. 7 timer Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, Mikrobiologi, Bioteknologi 200+ Den skjulte verden af ​​blækspruttebyer og kultur viser, […]

Nyheder2022april04-dansk

Tegn abonnement på BioNyt! Vil du hjælpe med at udpege de vigtigste nyheder? VIL DU HJÆLPE TIL AT VÆLGE DE VIGTIGSTE VIDENSKABELIGE NYHEDER? E-mail: bionyt@gmail.com Telefon-sms: (45)21729908 Nyhederne findes på både dansk maskinoversættelse (søg f.eks. "Nyheder2022marts03-dansk" og på engelsk (søg f.eks. "Nyheder2022marts03"). ======================= Tegn abonnement på BioNyt! Vil du hjælpe med at udpege de vigtigste nyheder? VIL DU HJÆLPE TIL AT VÆLGE DE VIGTIGSTE VIDENSKABELIGE NYHEDER? E-mail: bionyt@gmail.com Telefon-sms: (45)21729908 Atlanterhavet 6K Årsagen til Zelenskys overraskende Grammys-optræden Ukraine Zelensky […]

Nyheder2022april04

Tegn abonnement på BioNyt! Vil du hjælpe med at udpege de vigtigste nyheder? VIL DU HJÆLPE TIL AT VÆLGE DE VIGTIGSTE VIDENSKABELIGE NYHEDER? E-mail: bionyt@gmail.com Telefon-sms: (45)21729908 Nyhederne findes på både dansk maskinoversættelse (søg f.eks. "Nyheder2022marts03-dansk" og på engelsk (søg f.eks. "Nyheder2022marts03"). =======================  

Nyheder2022april03-dansk

NB! MASKINOVERSÆTTELSE    Kablet 1K Peptider på Stardust kan have givet en genvej til livet   Opdagelsen af, at korte peptider kan dannes spontant på kosmisk støv, antyder mere af en rolle for dem i livets oprindelse, på Jorden eller andre steder. 8 timer Atlanterhavet 300+ SNL kunne ikke hjælpe sig selv Carmichael Will Smith • Seks dage efter at Oscar-slap kom til at dominere Amerikas kulturelle samtale, kom Saturday Night Live med i kampen […]

Nyheder2022april03

Wired 1K Peptides on Stardust May Have Provided a Shortcut to Life   The discovery that short peptides can form spontaneously on cosmic dust hints at more of a role for them in the origin of life, on Earth or elsewhere. 8h The Atlantic 300+ SNL Couldn’t Help Itself Carmichael Will Smith • Six days after the Oscars Slap came to dominate America’s cultural conversation, Saturday Night Live joined the fray with not just one […]

Next Page »