Search Posts

Month: November 2020

Hareskoven-124

Hareskov-turen 15. nov. 2020 fra Hareskov station / bænken i skoven Liste over svampene på videoen: Randbæltet hovporesvamp Foranderlig skælhat Knippe-svovlhat Stråle-åresvamp Skade-blækhat Foranderlig skælhat Foranderlig skælhat Foranderlig skælhat ukendt Håret Lædersvamp (Gul Lædersvamp) Foranderlig skælhat Foranderlig skælhat Foranderlig skælhat Snyltende kødkerne – på Randbæltet hovporesvamp Sveden sodporesvamp Kliddet epaulethat Glimmer-blækhat Alm. kantarel Stød-gyldenblad Stor Tragthat Glimmer-blækhat Plettet flammehat Svovl-ridderhat Randbæltet hjelmhat Hunde-stinksvamp Violet ametysthat Løv-skælhat Horngrå fladhat Kugleknoldet fluesvamp Grå tragthat (måske) Alm.bægertragthat Håret […]

Musik og biologi

Front Hum Neurosci. 2020; 14: 350.Published online 2020 Aug 26. doi: 10.3389/fnhum.2020.00350PMCID: PMC7479205PMID: 33005139 Forbindelser mellem neurobiologi af oxytocin og human musikalitet Den menneskelige art har to komplementære, men alligevel forskellige universelle kommunikationssystemer – sprog og musik. Visse kerneelementer i disse to systemer behandles i nært beslægtede hjerneområder, men der er også klare forskelle i hjernekredsløb for sprog og musik. Musik påvirker menneskelig adfærd, tilskynder til social samvær, fremmer tillid og samarbejde inden for grupper. Musik har (formodentlig  via dens indvirkning på det limbiske […]

Ældning – aging – litteratur efter 2000

Published: 25 July 2018 Inflammaging: a new immune–metabolic viewpoint for age-related diseases Nature Reviews Endocrinology volume 14, pages576–590(2018) Ageing and age-related diseases share some basic mechanistic pillars that largely converge on inflammation. During ageing, chronic, sterile, low-grade inflammation — called inflammaging — develops, which contributes to the pathogenesis of age-related diseases. From an evolutionary perspective, a variety of stimuli sustain inflammaging, including pathogens (non-self), endogenous cell debris and misplaced molecules (self) and nutrients and gut microbiota (quasi-self). A limited […]